Uusi kirja työsuhdekeksinnöistä

(IPRinfo 4/2002)

Arvosteltu teos: Timo Kivi-Koskinen: Työsuhdekeksinnöt. Talentum Media Oy, Vantaa 2002

Työsuhdekeksintölakia muutettiin 1.1.2001 voimaan tulleella lailla. Tällöin laajennettiin työnantaja-käsite koskemaan koko konsernia, velvoitettiin työntekijä ilmoittamaan aikeestaan patentoida keksintö ennen patentointia sekä vahvistettiin työsuhdekeksintölautakunnan asemaa. Lainmuutoksen jälkeen lautakunnalla on itsenäinen tiedonsaantioikeus, ja lausuntopyynnön osapuolilla on velvollisuus ilmoittaa lautakunnalle, noudattavatko he annettua lausuntoa. Samassa yhteydessä lautakunnan lausuntojen julkaisemisesta tehtiin pääsääntö.

Nyt on ilmestynyt ajantasainen työsuhdekeksintöjä koskeva käsikirja, jossa muutokset on otettu huomioon.
Timo Kivi-Koskisella on laaja ja pitkäaikainen kokemus immateriaalioikeudesta. Sen lisäksi, että hän on toiminut patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajana, hän on ollut mukana monipuolisesti yritystoiminnassa. Varsinkin kokemukset yritystoiminnasta ovat tehneet hänestä yhden Suomen johtavista työsuhdekeksintöasiantuntijoista.

Kivi-Koskinen esittelee kirjassa selkeästi työsuhdekeksintölain sisällön ja antaa samalla neuvoja siitä, miten yrityksissä tulee käytännössä toimia. Työsuhdekeksinnöistä maksettavat korvaukset ovat käytännössä eniten päänvaivaa tuottava asia. Myös korvaukseen liittyviä kysymyksiä kirjassa käsitellään kattavasti.

Kivi-Koskinen käsittelee kirjassaan myös työsuhdekeksintöjen verotusta sekä työnantajan sivukuluja. Näitä kysymyksiä on Suomessa aikaisemmin käsitelty kovin niukasti.

Kivi-Koskinen on liittänyt kirjaansa pysyväisohjeen yrityksille työsuhdekeksintöjen käsittelystä ja niistä maksettavista korvauksista sekä Nokia Oyj:n ja Raisio Yhtymän ohjesäännöt. Varsinkin työsuhdekeksintöjen kanssa käytännössä työskenteleville ohjesäännöt ovat erittäin arvokkaat. Työsuhdekeksinnöt -kirja on erittäin tervetullut lisä alan kirjallisuuteen.

Niklas Bruun
Professori
IPR University Center