Urheilun oikeudellistuminen ja IPR

(IPRinfo 2/2006)

Arvosteltu teos: Heikki Halila: Oikeudellistuva urheilu. Talentum, Helsinki 2006. 498 s.

Heikki Halilan mittava teos “Oikeudellistuva urheilu” kattaa laajan spektrin urheiluun liittyviä oikeuskysymyksiä, kuten urheilijan sosiaaliturva, urheilijan sopimusoikeus, doping, yhteisöjen eli ennen kaikkea yhdistysten toiminta, ammattiurheilijoihin kohdistuva kurinpito sekä urheilijoiden valinta urheilun arvokisajoukkueeseen oikeudellisena kysymyksenä.

Halilan kirja on urheiluun liittyvien oikeuskysymysten perusteos. Se, halutaanko nämä kysymykset luokitella urheiluoikeus-nimisen oikeudenalan alle, on makuasia.

Itse hieman vierastan erityisesti Pohjoismaissa vallitsevaa intoa luoda uusia oikeudenalojen nimityksiä heti, kun löydetään tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, johon liittyy oikeudellisia ongelmia. (Kuinkahan perusteltua on ollut luoda petroleumret- tai advokatret-nimisiä oikeudenaloja!) Joka tapauksessa urheilun oikeudellistuminen on tosiasia, ja Halilan teos on hyvin tervetullut.

On ilahduttavaa todeta, että Halila ei ole sivuuttanut myöskään immateriaalioikeutta. Tosin immateriaalioikeuksia koskeva luku jää suhteellisen ylimalkaiseksi ja käsittelee ennen kaikkea oikeutta urheilijan kuvaan ja nimeen sekä sponsorisopimuksia.

Jakson suppeudesta ei sovi arvostella Halilaa vaan pikemminkin immateriaalioikeutta tutkivia piirejä, jotka ovat kirjoittaneet hyvin vähän siihen liittyvistä urheilukysymyksistä. Kuitenkin nämä kysymykset ovat tärkeitä ja ajankohtaisia, kuten Marja-Leena Mansalan pääkirjoitus toisaalla tässä lehdessä osoittaa.

Niiden merkitystä osoittaa sekin, että eri instanssit ovat antaneet jo varsin paljon immateriaalioikeudellisia ratkaisuja, joissa urheilu on ollut tavalla tai toisella mukana. Tunnusmerkkioikeudesta muistamme Arsenal-tapauksen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta. Suomessa on eri foorumeilla jouduttu vetämään rajaa toisaalta markkinoinnin ja mainonnan, toisaalta henkilöhaastattelujen ja ei-kaupallisen urheilijoita koskevan aineiston välille.

Urheilu tarjoaa merkittävän haasteen myös immateriaalioikeustutkijoille. Jos haasteeseen vastataan, Halilan kirjan seuraava painos sisältää todennäköisesti jo huomattavasti laajemman jakson immateriaalioikeuksista.

Niklas Bruun
Professori
IPR University Center