Urheilua ja immateriaalioikeuksia. Pääkirjoitus

LehtiarkistoIPRinfo_2-2006 Pääkirjoitus 13.6.2006

(IPRinfo 2/2006)

Saksassa kesällä 2006 pidettävät jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ovat nostaneet esiin monta immateriaalioikeuskysymystä. Kisojen televisiointioikeuksista käytiin pitkään kiistaa. Kiista koski ennen kaikkea sitä, miten ja koska “painettu sana” oli oikeutettu käyttämään kuva-aineistoa. Asiasta päästiin maaliskuun alussa sopuun, ja lehdistön tiedotustehtävä turvattiin. Tulevaisuudessa tiedon ja kuvien välittäminen mobiiliverkossa nostaa varmasti esiin uusia tekijänoikeuskysymyksiä.

Myös tavaramerkkioikeus on ollut huomion kohteena. FIFA (Fédération Internationale de Football Association) oli rekisteröinyt Saksassa mm. merkit FUSSBALL WM 2006 ja WM 2006. Rekisteröintejä vaadittiin kumottaviksi, ja Saksan patenttivirasto kumosikin ne. Viraston mielestä merkeiltä puuttui erottamiskyky, koska ne viittasivat ainoastaan vuoden 2006 maailmanmestaruuskilpailuihin.

FIFA valitti patenttituomioistuimeen (Bundespatentgericht), jonka mukaan merkit tuli säilyttää vapaina, jotta tavaramerkkioikeudella ei rajoitettaisi yleisön toimintamahdollisuuksia. Sen sijaan tuomioistuin pysytti rekisteröinnit voimassa siltä osin kuin kysymys oli oheistuotteista, jotka eivät liittyneet nimenomaan jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Juttu ei kuitenkaan loppunut tähänkään, vaan Saksan korkein oikeus (Bundesgerichtshof (BGH)) kumosi merkin FUSSBALL WM 2006 rekisteröinnin kaikkien tavaraluokkien osalta ja palautti asian merkin WM 2006 osalta patenttituomioistuimeen, jossa asian käsittely on edelleen kesken.

Lontoon olympialaisten yhteydessä englantilaiset ovat pohtineet miten parhaiten turvata kisojen virallisten tukijoiden asema ja näkyvyys. Nykyisessä sponsoroidussa maailmassa myös urheilijoilla on omat taloudelliset tukijansa. Miten eri urheilijoita sponsoroivat yritykset voivat mainonnassaan hyödyntää sitä tosiasiaa, että urheilija osallistuu olympialaisiin? Saavatko ainoastaan koko kisoja sponsoroivat yritykset viitata olympialaisiin?

Olympiarenkaiden suojasta solmittiin vuonna 1981 sopimus, jonka tähän mennessä on ratifioinut ja saattanut voimaan 44 valtiota ja lisäksi allekirjoittanut 18. Sopimus ei ole voimassa missään EU:n jäsenvaltiossa, ja ainoastaan muutama on edes allekirjoittanut sen. Sopimuksen periaatteita kuitenkin mitä ilmeisimmin noudatetaan tavaramerkkikäytännössä.

Urheilun yhteydessä nousseet immateriaalioikeuskysymykset osoittavat, että oikeuksien yksinoikeusluonnetta pyritään hyödyntämään entistä laajemmin. Perinteisesti erilaisten kilpailujen televisiointioikeuksien luovuttamista yhdelle toimijalle on pidetty oikeutettuna ennen kaikkea siksi, että kuvaaminen tapahtuu sellaisissa tiloissa, joihin pääsyä tilaisuuden järjestäjä valvoo. Kysymys ei ole ollut niinkään tapahtumaan liittyvistä yksinoikeuksista kuin mahdollisuudesta rajoittaa paikalle pääsyä.

Edellä kuvattu kiista kuvien käyttämisestä tiedotuksessa muuttaa tilanteen koskemaan myös tiedonvälitystä ja mahdollisuutta ja oikeutta kontrolloida sitä. Urheilutapahtumista raportoiminen on yksi lehdistönkin tehtävistä ja kuuluu vapaan tiedottamisen piiriin. Kuvat ovat oleellinen osa tiedotustoimintaa. Rajoittamalla kuvien julkaisuoikeutta rajoitetaan myös lehdistönvapautta.

Huolestuttavaa varsinkin tekijänoikeuden kannalta tilanteessa olisi ollut se, että tekijänoikeuteen vedoten olisi toimittu vastoin tekijänoikeuden periaatteita. Tiedon kulun vapaus on demokraattisen yhteiskunnan ehdoton perusoikeus. Mikäli yksinoikeuden turvin päädyttäisiin siihen, että yksinoikeuden haltija voisi rajoittaa sitä, minkälaista ja missä vaiheessa tietoa jaettaisiin, lähestyttäisiin 1700-luvun tilannetta, jossa kuningas myönsi yksioikeuden painaa kirjoja, jotta hän voisi samalla kontrolloida sitä, mitä painetaan. Yksinoikeudet kääntyisivät itseään vastaan, mikäli tämä tulkinta hyväksyttäisiin.

Urheilun ja immateriaalioikeuksien välillä käyty keskustelu osoittaa, että urheiluun liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia pyritään turvaamaan kaikin mahdollisin tavoin. Urheilun ja immateriaalioikeuden välisistä kytköksistä ja niiden merkityksestä ei juuri ole tutkittua tietoa, joka varmasti auttaisi luomaan yhtenäistä sääntelyä ja käytäntöjä. Tiedottamisen turvaaminen myös urheilun osalta on melkoinen haaste, johon myös EU:n tulisi tarttua.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center

Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol
adopted at Nairobi on September 26, 1981 (on WIPO web site):
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/nairobi/trtdocs_wo018.html

Lehdistötiedote Saksan korkeimman oikeuden päätöksestä FUSSBALL WM -tavaramerkistä.
Bundesgerichthof / Beschlüsse vom 27. April 2006 – I ZB 96/05 und I ZB 97/05
(Bundespatentgericht – Beschlüsse vom 3. August 2005 – 32 W (pat) 237/04 und 32 W (pat) 238/04 )
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2006&
Sort=3&nr=36065&pos=0&anz=68