STY:n tutkielmastipendit jaossa – hakuaika helmikuun 2021 loppuun

1/2021 25.1.2021
opettaja ja oppilaat

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys (STY) myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta teollisoikeuksiin liittyvästä tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä. STY:n tutkielmastipendi voidaan myöntää yliopistollisen maisteritutkinnon kuten oikeustieteen maisterin, diplomi-insinööritutkinnon tai vastaavan suorittaneelle henkilölle. Tutkinto voi olla suoritettu kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Hakemus stipendin myöntämisestä tulee toimittaa opinnäytetyön hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuonna 2020 hyväksytyn opinnäytetyön osalta hakemus tulee siis toimittaa vuoden 2021 helmikuussa.

Hakemus

Stipendi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin opinnäytetyö, opinnäytetyön tekijä ja hakijan yhteystiedot. Stipendiä voi hakea opinnäytetyön tekijä tai häntä voi ehdottaa stipendinsaajaksi esimerkiksi tiedekunnan edustaja. Jos hakija on jälkimmäinen, hakemukseen on liitettävä selvitys opinnäytetyön tekijän suostumuksesta hakemiselle ja/tai opinnäytetyön tekijän yhteystiedot.

Hakemus ja kopio opinnäytetyöstä sekä sen yliopiston tai korkeakoulun antamasta arvostelusta (arvosana ja mahdollinen kirjallinen lausunto) on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen stipendit@sty.net.

Huomattavaa on, että stipendin myöntämistä ei ole rajattu korkeimman arvosanan saaneisiin. Opinnäytetyö voi lisäksi olla kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Saajia ja aiheita

Vuoden 2019 osalta stipendi jaettiin kahdelle henkilölle: Pauliina Rajalalle Helsingin yliopiston Vaasan yksiköstä ja Kristiina Rovelle Lapin yliopistosta. Rajalan opinnäytetyön  aihe oli ”Teollisen koneellisesti tuotetun datan suojaaminen liikesalaisuutena” ja Roven ” Patentinhaltijan kielto-oikeus kestävän innovaatioyhteistyön mahdollistajana”.

Vuoden 2018 stipendit annettiin samaten kahdelle henkilölle Johan Vilénille Helsingin yliopistosta työstä ” Patentskyddets utvidgning med tiden – förbättringsuppfinningar och teknologisk utveckling” ja Johanna Rahnastolle, myös Helsingin yliopistosta, työstä ”Health Rights as a Limitation to Grant of Injunctions for Pharmaceutical Patents in EU”. ( Katso IPRinfo 1/2020, jossa stipendinsaajat kertovat tutkielmistaan artikkelissa: STY:n tutkielmastipendit lahjakkaille opiskelijoille – hakuaika helmikuun 2020 loppuun)

Vuonna 2017 stipendi jaettiin kolmelle henkilölle. Sebastian Åstrand Helsingin yliopistosta sai stipendin opinnäytetyöstä ” Överlämnande av internetabonnenters kontaktuppgifter vid olovlig delning av filer på internet”, Ivan Hadaya Kööpenhaminan yliopistosta opinnäytetyöstä ” Combating copyright piracy in the EU: the application of Article 8 (3) of Directive 2001/29/EC against internet service providers”, ja Sini Matkonen Helsingin yliopistosta työstä ” Tallennuspalveluntarjoajan vastuuvapaus tekijänoikeuden loukkauksesta EU:ssa 3 D-mallien sähköisten markkinapaikkojen näkökulmasta”.

Aiheet ovat olleet mitä moninaisimpia. Viime vuoden ensimmäisessä IPRinfo-lehdessä stipenditoimikunnan jäsenet Juha Vesala ja Pirke Fustinoni korostavat, että lopputyön eli tutkielman aihe voi liittyä patentteihin, tavaramerkkeihin, toiminimiin, mallioikeuteen, ym., mutta huomiota kiinnitetään myös siihen, että aiheella on käytännön merkitystä ja että  tutkielman taso on akateemisesti hyvä.

Väylä IPR-yhteisöön ja työmarkkinoille

Stipendin myötä tarjoutuu mahdollisuus esiintyä STY:n järjestämässä lounastilaisuudessa syksyn alussa. Lounastilaisuudessä esitetään palkittujen tutkielmien tavoitteita, lähestymistapaa tutkimuskohteeseen ja päätelmiä STY:n jäsenistölle. Näin palkinnonsaajat saavat myös ansaittua näkyvyyttä taloudellisen tunnustuksen lisäksi. Mielenkiintoinen tutkielma ja hyvä esitys voi olla avain työmarkkinoille. Esityksiä on  kuuntelemassa sekä teollisuuden että asianajo- ja asiamiestoimistojen edustajia. Stipenditoimikunnassa nämä tahot ovat myös edustettuina.

Stipendin saajat ovat tervetulleita kirjoittamaan tutkielmistaan IPRinfo-lehteen. Otamme kirjoituksenne mielihyvin vastaan. Tämä on myös mahdollisuus IPR-yhteisölle pysyä ajan tasalla korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta.

Mihin suuntaan IPR-tutkimus on menossa ja mitkä kysymykset kiinnostavat IPR-alalle pyrkiviä nuoria?

Kirjoittajat