Piraatti on aina laiton

(IPRinfo 4/2001)

Yksinoikeuden haltijalla, olipa kysymys patentista, tavaramerkistä, mallista, tekijänoikeudesta tai mistä muusta immateriaalioikeudesta tahansa, on yksinomainen oikeus hyödyntää suojan kohdetta.

Haltijalla on oikeus kieltää muilta suojan kohteen ammattimainen hyväksikäyttö. Ilman yksinoikeuden haltijan lupaa valmistettua ja myytävää tuotetta sanotaan yleisessä kielenkäytössä piraattituotteeksi. Piraattituote on aina laiton.
Tekijänoikeuslain mukaan yksityinen henkilö saa omaa yksityistä käyttöään varten valmistaa teoksesta muutaman kopion. Oikeus koskee kaikki muita teoksia paitsi tietokoneohjelmia. Tällaisen kappaleen saa myös valmistuttaa muulla. Näin tehtyjä kappaleita ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön.

Muissa yksinoikeuksia koskevissa laeissa ei ole vastaavaa säännöstä, mutta niiden osalta yksinoikeuden suojapiiri koskee nimenomaan ammattimaista käyttöä. Näin ollen yksinoikeuden käyttäminen omassa yksityisessä käytössä on kaikkien suojamuotojen osalta mahdollista.

Yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa laillisesti liikkeelle laskettu jollakin yksinoikeudella suojattu tuote ”liikkuu” tämän jälkeen EU:n markkinoilla vapaasti – tuotteeseen liittyvä yksinoikeus sammuu tältä osin. Virallisen maahantuontikanavan ulkopuolelta tapahtuvaa maahantuontia sanotaan rinnakkaistuonniksi. Nämä tuotteet siis ovat laillisesti tehtyjä, ja itse rinnakkaistuonti on laillista; se kuvastaa EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta.

Tuoteväärennös vai piraattituote?

Tuoteväärennökset ja piraattituotteet on koettu koko EU:ssa ongelmalliseksi, ja yhtenä tehokkaana keinona niiden maahantuonnin estämiseksi on pidetty mahdollisuutta pysäyttää väärennökset EU:n ulkorajalle. Unionissa on voimassa neuvoston asetus N:o 3295/94/EY (22.12.1992) väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jälleenviennin tai suspensiomenettelyyn asettamisen kieltämistä koskevista toimenpiteistä. Asetuksessa on luotu järjestelmä, joka mahdollistaa epäiltyjen tuoteväärennösten pysäyttämisen EU:n ulkorajalle.
Asetuksessa on määritelty tuoteväärennös siten, että sen kohteena on tavaramerkkioikeuden loukkaus. Piraattituotteesta on asetuksen mukaan kysymys silloin, kun luvattoman käyttämisen kohteena on tekijänoikeudella suojattu teos. Tavanomaisessa kielenkäytössä piraattituote on yleistynyt kaikkien luvattomien kopioiden nimitykseksi.

Tulli valvoo ja pysäyttää

Tuoteväärennösasetuksen mukaan yksinoikeuden haltijalla on mahdollisuus pyytää tullia valvomaan tiettyjä maahantuotavia tuote-eriä tuoteväärennösten maahantuonnin estämiseksi. Valvontapyyntö voi olla joko määräaikainen tai kohdistua tiettyyn tuote-erään.

Käytännössä tuote-erien pysäyttäminen monissa tapauksissa tapahtuu tullin aloitteesta silloin, kun tulli havaitsee tuoteväärennösten maahantuonnin ja ilmoittaa siitä oikeudenhaltijalle. Oikeudenhaltijalla on ilmoituksen saatuaan kolme vuorokautta aikaa pyytää tullilta tuote-erän pysäyttämistä. Tullin pysäytettyä tuote-erän on oikeudenhaltijan 10 vuorokauden kuluessa nostettava yksinoikeuden loukkausta koskeva kanne Helsingin käräjäoikeudessa tai tehtävä asiassa rikosilmoitus.
Suomessa kirjataan tuoteväärennöksiä melko runsaasti, koska tuoteväärennösasetuksen perusteella voidaan pysäyttää myös sellaisia tuote-eriä, joita ei ole tarkoitettu Suomen markkinoille, mutta jotka kulkevat Suomen läpi.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center