Opettajat uusien haasteiden edessä

LehtiarkistoIPRinfo_5_2012 Pääkirjoitus 18.2.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) miettii parhaillaan avustusten jakamista tekijänoikeuslainsäädännön ja -järjestelmän toimivuuden parantamiseen tähtääviin valtakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Avustuksia myönnetään muun muassa koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja/tai koulutusmateriaalin tuottamiseen.

Tämä on viimeisin esimerkki siitä, että OKM on viime vuosina kiitettävästi avustanut tekijänoikeustiedon levittämistä kansalaisten keskuuteen. Myös IPR University Center on vuosien mittaan avustuksen turvin toteuttanut opettajille suunnattua tekijänoikeuskoulutusta. Tiedon lisääntyminen on kuitenkin myös lisännyt tuskaa siitä, miten toimia oikein ja laillisesti.

Instituutti on tuottanut Operight-tietokannan, joka on maksutta opettajien ja kaikkien muidenkin tekijänoikeustietoa kaipaavien käytettävissä. Tietokannassa tekijänoikeustieto on sovitettu opettajien ja opetuksen arkipäivään. Tietoa sekä tekijänoikeudesta että Operight -tietokannasta on jaettu ympäri Suomea pidetyissä kolmen tunnin mittaisissa tietoiskuissa.

Opettajia kouluttaessamme keskustellaan varsinkin kahdesta asiasta kerta toisensa jälkeen. Opetusmateriaalin tekemiseen ja käyttämiseen liittyvät oikeudet ovat epäselvät. Kenellä on oikeus opettajan luomaan aineistoon ja mihin sitä voidaan käyttää? Minkälaista aineistoa voidaan käyttää verkko-opetuksessa? Onko verkko-opetus julkista samassa merkityksessä kuin luokassa tapahtuva opetus? Asioista sopiminen on vasta alkutaipaleellaan.

Toinen aina esillä oleva kysymys liittyy internetin ja varsinkin siellä olevan aineiston käyttämiseen opetuksessa. Tekijänoikeuslain 21 § 1 momentin mukaan julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhteydessä. 3 momentti rajaa esittämisoikeudesta pois elokuvateokset. Internet on nykyisin pullollaan aineistoa, joka soveltuu erinomaisesti opetuksessa käytettäväksi. Internet on myös pullollaan liikkuvaa kuvaa sisältävää aineistoa, joka luokitellaan elokuvateokseksi ja jonka esittämistä rajoitussäännös ei mahdollista.

Rajoitus on pysynyt samansisältöisenä siitä lähtien, kun tekijänoikeuslaki tuli voimaan vuonna 1961. Aikojen kuluessa on ainoastaan sanamuotoa hieman muokattu ja pykälän numero muutettu. Vuonna 1961 tilanne elokuvan ja opetuksen suhteesta oli kovin erilainen ja oli ymmärrettävää, että elokuva suljettiin rajoituksen ulkopuolelle.

Suomen tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että meillä säilyy korkeatasoinen koulutus ja hyvä teknologinen osaaminen. Media-ala, graafinen suunnittelu, ja koko luova talous on vahvistanut asemaansa. Uudet liiketoiminta-avaukset, kuten peliteollisuuden voimakas kasvu, osoittavat, että tulevaisuudessa tekijänoikeuden merkitys kasvaa entisestään. Toisaalta opetukseen käytettävissä olevat apuvälineet ovat lisääntyneet ja opetussuunnat ovat monipuolistuneet. Internet on tuonut aineistoja helposti saataville, ja opetuksen uudet suuntaukset edellyttävät uusia opetustapoja.

Oppimisympäristöt muuttuvat ja verkko-opetus eri muodoissaan lisääntyy. Uudet opetusalueet ovat muuttaneet opettajien työtä myös siten, että kaikilla aloilla ei ole saatavissa valmista opetusaineistoa, tai se vanhenee nopeasti. Tämä johtaa siihen, että opettajat ovat uusien haasteiden edessä. Tekijänoikeuslaissa oleva opettajien työtä helpottava rajoitus ei enää vastaa opetustyön tarpeita eikä uuden teknologian mahdollisuuksia voida sen avulla täysimääräisesti hyödyntää.

Opettajien oma esimerkki on paras ohjaus oppilaille. Kun opettaja pystyy selkeästi kertomaan opetusaineistoon liittyvät oikeudet ja käyttämisen rajoitukset, välittyy tieto tekijänoikeudella suojattujen teosten oikeasta käyttämisestä myös oppilaille. Olemassa olevan rajoitussäännöksen laajentaminen koskemaan myös opetuksen yhteydessä esitettäviä elokuvia antaisi opettajille mahdollisuuden laillisesti hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa aineistoa laajasti opetuksessa.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center