NIR 2000 Turussa

(IPRinfo 3-2000)

Perinteinen pohjoismainen NIR-kokous järjestettiin 25. kerran elokuussa. Suomen Teollisoikeudellinen yhdistys ry ja Turku isännöivät kokousta tällä kertaa.

NIR-kokoukset ovat muodostuneet lämminhenkiseksi joka toinen järjestettäväksi tapaamiseksi pohjoismaisten kollegoiden kesken. Turkuun kokoontui noin 120 aktiivista osanottajaa kaikista Pohjoismaista, Islantia myöten.

Kokouksessa käytiin läpi kussakin maassa tapahtunut viime aikainen immateriaalioikeuden kehitys. Muina aiheina käsiteltiin kaksoissuojaan liittyviä kysymyksiä, immateriaalioikeuteen liittyvää vahingonkorvausta, tulevaa oikeudenkäyntimenettelyä patenttiasioissa, yliopistotukimukseen liittyviä immateriaalioikeuskysymyksiä sekä eurooppalaisen tavaramerkkioikeuden kehitystä. Jokaisessa aiheessa oli kaksi tai useampia alustajia eri Pohjoismaista.

Poikkeus luennoitsijaperinteestä

NIR 2000 -kokouksessa poikettiin perinteestä, jonka mukaan kaikki luennoitsijat ovat pohjoismaisia ja kokouskielenä on ruotsi. Tällä kertaa luennoitsijana oli myös professori David Mowery Kalifornian yliopistosta Berkeleystä Yhdysvalloista. Professori Moweryn aiheena oli “Intellectual Property Protection in the US Software Industry”.

Mowery on kauppatieteilijä ja toiminut kauppaoikeuden professorina Kalifornian yliopiston Haas School of Business nimisessä yksikössä Berkeleyssä vuodesta 1988. Hänen julkaisujensa joukossa on muun muassa teos “Paths of Innovation: Technological Change in 20th-Century America” (yhdessä N. Rosenbergin kanssa; Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press, 1998).

Mowery osallistuu myös the National Academyn projektiin, jossa laaditaan Yhdysvaltojen kansallista immateriaalioikeus ohjelmaa (Intellectual Property Policy in the United States).

Mowery käsitteli esityksessään tietokoneohjelmien ja liiketoimintamallien (business methods) patentointia. Liiketoimintamalleja koskevat patentit eivät hänen mukaansa ole uusi ilmiö Yhdysvalloissa, vaan Yhdysvaltojen patenttivirasto (USPTO) on myöntänyt niille patentteja jo vuodesta 1971. Kuitenkin vuonna 1998 annetun State Street ratkaisun (The Court of Appeals for the Federal Circuit) jälkeen on liiketoimintamalleja koskevien patenttihakemusten määrä yli kaksinkertaistunut (1285 kappaletta vuonna 1998 ja 2600 kappaletta vuonna 1999).

Liiketoimintamallia koskevien patenttien pääongelmana Mowery piti niiden mahdollista vaikutusta innovatiivisuuteen. Kysymyksiä herättää esimerkiksi patenttien laajuus ja se, onko tutkinta riittämätön ja että patentit kattavat tosiasiallisesti myös alueita, jotka ovat tunnettuja ja ammattimiehelle selviä.

USPTO:n asiantuntemus liiketoimintamallia koskevien patenttien osalta ei myöskään saanut Moweryltä kovin korkeaa arvosanaa. USPTO on kuitenkin tänä vuonna julkistanut ohjelman nimeltä “Business Methods Patent Initiative”, jonka avulla pyritään lisäämään tutkijoiden koulutusta ja uudistamaan tutkijoiden ohjeita. Ohjelmaan kuuluu myös yhteistyö teollisuuden kanssa, jolloin ratkaisuista voidaan neuvotella. Lisäksi on tarkoitus saada aikaan asianmukainen prior art -tietokanta.

Moweryn mukaan liiketoimintamalli -patenttien kriisi ei ole tietokoneohjelmateknologiassa ainutlaatuinen. Patenttien lisääntyminen lisää myös osaamista ja patentoitua prior art -tietämystä, ja sitä kautta kriisi Moweryn mukaan helpottaa. Tietokoneohjelmapatentit ja erityisesti liiketoimintamallipatentit osoittavat kuitenkin Moweryn mielestä puutteita USA:n patenttijärjestelmässä. Muun muassa keskustelu väitemenettelystä on lisääntynyt. Hänen mukaansa muutokset ovat kuitenkin hitaita.

NIR 2000 -kokoukseen liittyi perinteiseen tapaan myös yhteinen retki, tällä kertaa Teilin saaren kautta Nauvoon. Kokous huipentui Turun linnassa järjestettyyn juhlavaan illalliseen.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center