Muutosjohtaminen IPR-maailmassa

2/2015 19.11.2015

Muutoksen täytyy olla hyvin valmisteltu, ja ensiaskelilla on jo mietittävä millaista muutosmatkaa ollaan luomassa.

Olen ollut aina kiinnostunut eri tavoista, joilla muutosta voidaan johtaa. Muutos on osa jokapäiväistä yrityselämää ja harvoin kukaan liike-elämässä työskentelevä välttyy siltä. Muutos koskettaa ihmisiä sekä asioita, ja jokainen käsittää ja näkee sen eri tavoin. Se herättää positiivisia ja negatiivisia tunteita kysymyksineen: ”Miten se vaikuttaa minuun? Mitä se tarkoittaa yritykselle?”. Muutosprosessin ensiaskelilla on päätettävä onko muutos mahdollisuus vai uhka, ja tällöin on harkittava millaista muutosmatkaa ollaan luomassa.  Yrityksen johdon on mietittävä, mitä muutos tarkoittaa sen eri osa-aluille, kuten esimerkiksi IPR-salkulle. IPR:ien rooli on kasvanut ja monissa kaupoissa ne ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä. Muutos vaikuttaa myös lainsäädäntöön ja nopea tekninen kehitys asettaa myös muutospaineita eri oikeudenaloille.

Näkökulmaa muutosjohtamiseen suuressa yrityskauppatilanteessa toi Susanna Mäkelän haastattelu, joka tehtiin IPRinfo-verkkolehteen (02/2015). Susanna vastasi omien vastuualueidensa integraatiosta Nokian ja Microsoftin välisessä kaupassa. Samassa verkkolehden numerossa julkaistiin myös tekijänoikeuden professorin, Taina Pihlajarinteen, juhlaluento. Taina on tutkimustyössään tarkastellut mitä muutos tarkoittaa lainsäädännölle, sillä uudet teknologiat ja digitalisoituminen ravistelevat tekijänoikeuden peruskäsitteitä. Haastavaa onkin pohtia miten saavutetaan tasapainoisia ja tarkoituksenmukaisia lopputuloksia eri osapuolten intressien kannalta. Susannan haastattelu puolestaan antaa oivan katsauksen kuinka monella eri tavalla muutosta voidaan johtaa. On valtava työ on integroida osaaminen, eri oikeudet, brändit, ihmiset ja yrityksen kulttuuri uuteen organisaatioon ja saada kokonaisuus toimivaksi. Kyseisessä yrityskaupassa juuri IPR:t nousivat mielenkiintoiseksi aiheeksi, kuten monessa muussakin suuressa yrityskauppatilanteessa.

Muutosprosessissa yhdistyvät ihmiset, asiat ja osaaminen. Muutoksen täytyy olla hyvin perusteltu ja valmisteltu. Yritysjohdon on tunnettava organisaationsa kaikki heikkoudet ja vahvuudet, mutta haasteellisinta on kuitenkin itse muutosprosessin johtaminen. Hyvin johdettuna se vastaa kysymykseen ”miksi?”.  Prosessin tarkoituksena on myös helpottaa työntekijöiden mukautumisen uuteen. Muutoksen keskellä kannattaa muistaa, että se voi itsessään avata uusia mahdollisuuksia, haasteita ja lisätä luovuutta.

IPRinfo-lehden pääkirjoitus 2/2015

Kirjoittajat