Menesty asiamiestutkinnossa -valmennuksesta eväitä tutkinnon onnistuneeseen suorittamiseen

2/2020 13.3.2020

IPR University Center järjesti 4.3.2020 Menesty asiamiestutkinnossa – Parhaat vinkit tutkinnon suorittamiseen -aiheisen valmennuksen Hotelli Helkassa. Valmennus toteutettiin kolmannen kerran. Asiamiestutkinnon suorittaminen edellyttää myös alan asiantuntijoilta huolellista valmistautumista, jota tukemaan valmennus tähtäsi. Tutkinnon haastavuutta kuvaa se, että vaikka tutkinnon yhteisen osan läpäisi viime vuonna 20 kokelasta ja hylättyjä oli vain kaksi, teollisoikeuskohtaisten osioiden läpäisyprosentti on ollut melko pieni: patenttioikeusosion läpäisi 9 kokelasta kun hylättyjä oli 14. Tavaramerkkioikeuden osion läpäisi vain yksi kokelas ja hylättyjä oli 5. Teollisoikeusasiamieslautakunta järjestää seuraavan asiamiestutkinnon 26. – 27.3.2020.

Valmennuksen tarkoituksena oli tarjota tukea ja käytännön tietoa asiamiestutkinnon suorittajille ja sitä suunnitteleville. Erityisesti tutkintoon valmistautuminen, olennaisten IPR-liitännäisten kysymysten kertaus ja kokemukset aiempien vuosien kokeista kiinnostivat osallistujia. Valmennus sisälsi kaikille osallistujille yhteisen osion sekä erilliset osiot tavaramerkkioikeuteen ja patenttioikeuteen suuntautuville.

Valmennuksen yhteisen osion avasi teollisoikeusasiamieslautakunnan puheenjohtaja, hovioikeudenneuvos Kristiina Harenko Helsingin hovioikeudesta. Harenko muistutti, että kokeen yhteinen osa heijastelee auktorisoidun asiamiehen ammatissa esiin tulevia kysymyksiä, jotka edellyttävät laajaa hahmottamiskykyä ja oikeiden ongelmien tunnistamista kussakin käsillä olevassa asiassa. Kokeessa usein palkitaankin pistehyvityksillä jo pelkästään oikean ongelman tunnistamisesta. Harenko korosti että tehtävänanto tulee lukea huolella ja ettei tehtävän ongelmaa tarvitse yrittääratkaista vaan etsiä tapoja lähestyä ongelmaa. Itse kokeeseen valmistautumisessa erityisesti määräaikoihin ja oikeuskäytäntöön liittyvät kysymykset ovat Harengon mukaan tärkeässä osassa.

EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies sekä patenttiasiamies Akseli von Koch Heinoselta, osa Eversheds Sutherlandia, antoi osallistujille vinkkejä asiamiestutkintokokeeseen kokeen suorittaneen näkökulmasta. Von Kochin mukaan kokeessa korostuu vastaustekniikan ja ajankäytön hallitseminen, sillä kysymyksiin vastaaminen on eri luonteista kuin esimerkiksi toimeksiantajille raportoiminen. Erityisesti kokeen niin sanottu strategiaosuus on ollut perinteisesti haasteellinen. Samaa korosti myös varatuomari Marja-Leena Mansala IPR Duosta. Mansala huomautti, että asiamiestutkinnon yhteiseen osaan tulee usein eettisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät asiamiestoimintaa sääntelevään lainsäädäntöön, kuten lakiin auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä. Näiden kysymysten hahmottaminen on kokeessa menestymisen kannalta hyödyllistä.

Lounaan jälkeen osallistujat jakautuivat teollisoikeuskohtaisiin erillisiin osioihin, joissa käytiin muun ohessa läpi viime vuoden tutkintokokeen tehtäviä. Eurooppapatenttiasiamies Jari Nieminen, Laine IP Oy:ltä valmensi osallistujia patenttioikeuden tehtäviin valmistautumisessa. Nieminen korosti erityisesti patenttivaatimusten muotoilun merkitystä. Vaatimusten muotoilun tulisi olla sellainen, että ne voitaisiin hyväksyä sellaisenaan, ilman että hakija menettää mitään suojapiiriin kuuluvia oikeuksiaan. Vaatimukset eivät kuitenkaan saisi olla muotoilultaan liian suppeita. Kokeeseen on usein kuulunut esimerkiksi asiakkaan keksinnön ja tunnetun tekniikan tason välisen eron hahmottamista mittaavia tehtäviä, joten esimerkiksi näihin teemoihin tutustumista on hyvä painottaa kokeeseen valmistautumisessa.

Asianajaja, osakas Markku Tuominen Roschierilta keskittyi tavaramerkkioikeuksiin käyden läpi vuoden 2019 tavaramerkkioikeuden osion tehtävät ja nosti kertauksen vuoksi esiin myös tavaramerkkioikeuden keskeisiä ydinkysymyksiä. Tuominen korosti sitä, että edellisten vuosien tenttikysymyksiä kerratessa on tärkeä huomata, että tavaramerkkilaki on uudistunut viime vuoden kysymysten jälkeen (tavaramerkkilailla 26.4.2019/544). Tuominen kävi erityisesti läpi tavaramerkin erottamiskykyä ja sekoitettavuutta sekä kattavan tavaramerkkisuojan rakentamista, sillä ne ovat teemoja, jotka ovat toistuneet aiemmissa kokeissa.

Saadun palautteen perusteella valmennus oli osallistujille hyödyllinen ja antoisa niin asiaohjelman kuin koevalmistautumiseen liittyvien ajatusten vaihtamisenkin kannalta. Tapahtuma tullaankin näillä näkymillä järjestämään vuoden päästä uudestaan.

Lue myös IPRinfon artikkeli asiamiestutkinnosta: Asiamiestutkinto mittaa valmiuksia käytännön asiantuntijatyöhön.

Asiamiestutkinnon suorittamisesta löydät lisää tietoa täältä.

Kirjoittajat