Lyhyesti

(IPRinfo 1/2010)

Väitössuma tammikuussa: perusoikeuksista tavaramerkkeihin

Tuomas Mylly puolusti ansiokkaasti väitöskirjaansa ”Intellectual Property and European Economic Constitutional Law. The Trouble with Private Informational Power” 16.1.2010 Turun yliopistossa. Vastaväittäjinä toimivat tohtori Christophe Geiger (University of Strasbourg, CEIPI, France) ja professori Juha Karhu (Lapin yliopisto). Kustoksena oli professori Jukka Mähönen (Turun yliopisto). Väitös keräsi lähes täyden salillisen kuulijoita Caloniaan.

Mylly tarkastelee informaatioyhteiskunnan ja immateriaalioikeuksien suhdetta. Immateriaalioikeudet, kilpailuoikeus ja perusoikeudet vaikuttavat yhä enemmän verkottuvan informaatioyhteiskunnan kehittymiseen. Hän lähestyy Euroopan immateriaalioikeusjärjestelmää eurooppalaisesta perustuslaista ja demokratiasta käydyn keskustelun kautta.
Myllyn kirja oli innostanut vastaväittäjiä, ja tilaisuudesta muodostui keskusteleva, antoisa ja jopa hauska. Vastaväittäjät suosittelivat väitöksen hyväksymistä. (MLM)

(IPRinfo 1/2010)

Tunnusmerkkejä ja verkkotunnuksia

Taina Pihlajarinne puolusti tunnusmerkkien ja verkkotunnusten parissa liikkuvaa väitöskirjaansa 23.1.2010 Helsingin yliopistossa Porthaniassa. Vastaväittäjänä oli dosentti, KTT, OTL Max Oker-Blom Itä-Suomen yliopisto, ja kustoksena professori Rainer Oesch.

Verkkotunnuksen merkitys yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä on usein suuri. Pihlajarinteen tutkimus käsittelee tunnusmerkkioikeuden perusteella syntyvää suojaa tilanteessa, jossa verkkotunnuksen väitetään loukkaavan suojatun tunnusmerkin antamaa yksinoikeutta.

Keskeinen tutkimuskysymys on, eroaako tunnusmerkin saama suoja verkkotunnuskäytössä muista käyttötilanteista. Johtopäätös on, että tunnusmerkkioikeuden perusteella syntyvä suoja verkkotunnuskäytössä eroaa eräiltä osin yleisestä tunnusmerkkioikeudellisesta suojasta. Vaikka laajasti otettuna tämä voi toteuttaa immateriaalioikeudellisen sääntelyn tavoitteita, tunnusmerkkioikeuden haltijan suojaa koskeva sääntely kuitenkin sirpaloituu entisestään.

Väitöskirja ”Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä” on julkaistu Edilex Academica -sarjassa.