IPR-ammattilaisten vuosi 2020

1/2021 12.2.2021

Vuosi 2021 on jo polkaistu hyvin käyntiin, mutta suuntaamme katseet vielä kerran vuoteen 2020. Artikkelissa eri immateriaalioikeuden osa-alueilla työskentelevät IP-ammattilaiset Jorma Hanski, Krista Rantasaari, Reima Jussila, Paula Sailas, Rasheka Scott ja Ilona Tulokas kertovat, millainen vuosi 2020 oli alalla työskentelyn näkökulmasta. Lisäksi he avaavat pohdintojaan siitä, mitä alkanut vuosi tuo tullessaan.

Kaikki vastaajat nostivat esiin uudet tekniikat, jotka viime vuosi toi mukanaan työntekoon. Etäpalaverit ja työskentely kotoa käsin ovat yhtäältä vähentäneet työmatkoihin kuluvaa aikaa ja lisänneet työnteon joustavuutta, mutta toisaalta etäpalaverit ovat vaikeuttaneet ihmisten kohtaamista ja ajatustenvaihtoa. Immateriaalioikeuksien näkökulmasta vuosi 2020 oli tuottoisa, sillä kuten PRH:n hetki sitten julkaisemista tilastoista voitiin nähdä tavaramerkkien ja patenttien hakemusmäärät kasvoivat ennätyksellisen korkeiksi.

Jorma Hanski, johtaja, Patentit ja tavaramerkit, PRH

”Jo vuoden 2020 alkupuoli oli minulle henkilökohtaisesti poikkeuksellinen. Ehdin käymään kolmella eri lomamatkalla ennen kuin koko maailma käytännössä sulkeutui maaliskuun puolivälissä. Siirtyminen etätöihin sujui henkilöstöltämme vaivatta ja operatiivinen toiminta on jatkunut ennallaan. Olemme olleet jopa hyvin työllistettyjä viime vuonna voimakkaasti kasvaneiden hakemusmäärien vuoksi.

Omalle työlleni on aina ollut leimallista tiivis kanssakäyminen työtovereiden ja sidosryhmiemme edustajien kanssa. Se on osoittautunut etätyöaikana odotuksiani raskaammaksi ja vaikeammaksi. Kommunikointiin ja ihmisten kohtaamiseen pitää panostaa aikaisempaa enemmän ja uusilla tavoilla. Kokoukset eivät ole helppoja, kun ihmisten reaktioita ja palautetta ei voi etänä lukea katseista ja elekielestä samalla tavalla kuin silloin, kun kaikki ovat läsnä samassa kokoushuoneessa. Oppiminen on ollut onneksi nopeaa varsinkin niille, minä mukaan lukien, jotka eivät ole aiemmin tehneet etätöitä.

Kaiken kaikkiaan Suomi ja suomalaiset ovat näinä haasteellisina aikoina selviytyneet kunnioitusta herättävällä tavalla. Omassa työyhteisössäni ihmiset ovat kantaneet vastuuta omasta työstään ja jaksamisestaan, mutta olleet sen ohella myös tukena toinen toisilleen. Monille ihmisille etätyö on mahdollistanut entistä paremman työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen. Aina se ei ole helppoa. Arvostan erityisesti lapsiperheiden vanhempia ja heidän kykyään järjestää toimiva arki. Onnistumisemme näkyy myös erittäin hyvinä tuloksina viime vuotta koskeneessa työtyytyväisyysmittauksessa. Olen varma siitä, että ihmiset osaavat tulevaisuudessa arvostaa entistä enemmän arjen pieniä asioita, joita ennen pidettiin itsestäänselvyyksinä.

Odotan, että pandemia päättyy pian. On selvä, että paikasta riippumaton työ ja joustava työn organisointi tulee lisääntymään. Henkilöstömme on näyttänyt, että työ sujuu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Uuden suunnittelussa on kuunneltava huolella henkilöstön toiveita. Mutta kaikille on käynyt varmasti selväksi, että me tarvitsemme toinen toisiamme. Olemme yhdessä enemmän.”

Krista Rantasaari, VTM, OTM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

”Viimeistelen väitöskirjaani ja ehkä näkyvin muutos on ollut sosiaalisten kontaktien muuttuminen virtuaalisiksi. Samalla teknologian hyödyntäminen on tullut tutuksi uudella tavalla ja se tulee varmasti olemaan osa työntekoa myös tulevaisuudessa. Kokoukset, opetus ja tapaamiset ovat siirtyneet verkkoympäristöön, minkä johdosta erilaiset työkalut, kuten Teams ja Zoom, ovat tulleet tutuksi. Aiemmin en ole esimerkiksi opettanut lainkaan verkon välityksellä, mutta nyt kameran edessä toimimisesta on ollut luonteva osa arkea. Samalla myös tilaisuuksiin on ollut helpompi osallistua ja osallistumiskynnys on madaltunut. Kansainväliseen konferenssiin osallistuminen ei vaadi enää matkustamista toiseen maahan ja näin on mahdollista osallistua esimerkiksi vain itselle mielenkiintoisiin osioihin. Toisaalta vuorovaikutus on välillä harmillisen kasvotonta. Isoissa online-tilaisuuksissa ei ole oikein mahdollisuutta tutustua muihin kuulijoihin ja vaihtaa ajatuksia, eikä kysymyksien esittäminen chat-tilassa useinkaan johda hedelmälliseen keskusteluun. Voi kuitenkin todeta, että vuosi sujui melko hyvin vaikeuksista huolimatta, enkä ilman pandemiaa olisi todennäköisesti opetellut toimimaan näin sujuvasti verkkoympäristössä.

Tutkin eurooppalaisen patenttijärjestelmän tarjoamia oikeussuojakeinoja kasvuyrityksille ja vuodelta 2021 odotan erityisesti väitöskirjani valmistumista. Tämä myös tarkoittaa mahdollisuutta suunnata tutkimustani ja uraani uudelleen. Odotan innolla ajatustenvaihtoa ja keskusteluja kasvotusten alan ammattilaisten kanssa ja kertoisin myös mielelläni omasta tutkimuksestani. Vielä on toki hyvin epävarmaa, milloin on mahdollista osallistua tilaisuuksiin paikan päällä. Harmillisesti kansainvälisten seminaarien tai tutkijavierailujen toteutumisesta ei ole mitään varmuutta. Rokotus on kuitenkin tuonut toivoa siihen, että vuoden loppupuolella voimme ehkä jopa palautua uuteen normaaliin arkeen. Tutkimukseen liittyen odotan myös yhtenäispatenttijärjestelmän selkeytymistä vuosien epävarmuuden jälkeen. Tosin alkuvuodesta tähän hankkeeseen tuli jälleen mutkia matkaan, kun Saksan perustuslakituomioistuin sai tutkittavakseen uusia valituksia. Lopuksi voisin todeta, että kaikista myllerryksistä huolimatta suhtaudun hyvin optimisesti tulevaan vuoteen.”

Reima Jussila, markkinaoikeustuomari

”Jo ennen vuoden 2020 alkua oli odotettavissa, että kyseisen vuoden aikana asiointi markkinaoikeudessa kokonaisuudessaan ja sitä myötä myös markkinaoikeuden sisäinen työnteko tulisi varsin laajasti siirtymään sähköiseen HAIPA-järjestelmään. Näin tapahtuikin loppusyksystä, mutta sitä ennen työskentelyn oli tietysti mukauduttava koronatilanteeseen. Noin maaliskuun puolivälistä vuoden loppuun asti suuri osa sisäisistä kokouksista, päätösneuvottelut mukaan lukien, pidettiin etäkokouksina. Vaikka näissä oli välillä pieniä teknisiä vaikeuksia, ne eivät kuitenkaan kokemukseni mukaan nousseet tehokkaan työskentelyn esteeksi.

Kaikki ne tilaisuudet, joissa oli markkinaoikeuden ulkopuolisia osallistujia, kuten asianajajia ja asianosaisia, pidin lähitapaamisena. Koronaviruksen ensimmäisen leviämisvaiheen aikana maaliskuusta toukokuun lopulle ei tällaisia ollut minulla tosin yhtään. Turvavälejä koskevista vaatimuksista johtuen tarpeeksi suurien istuntosalien varaamisessa oli ongelmia, ja toimitimme eräitä istuntoja messukeskuksessa ja myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Eräät muut markkinaoikeustuomarit toimittivat esimerkiksi valmisteluistuntoja etänä, ja kuulemani mukaan ilman suurempaa kitkaa, mutta itse näen kuitenkin fyysisen läsnäolon oikeudenkäytön tärkeänä elementtinä.

Tilastojen perusteella markkinaoikeus kykeni toimimaan vuonna 2020 niin, että asiat eivät sanottavasti ruuhkaantuneet tai viivästyneet. Alkuvuoden harjoittelun jälkeen digitaalisten asiakirjojen käsittely HAIPA-järjestelmässä oli helpompaa kuin ilman tällaista harjoitteluvaihetta. HAIPA-järjestelmään siirtymistä edelsi järjestelmän lähiopiskelu, sillä digitaaliseen järjestelmään siirtyminen ja sen käytön opetteleminen etänä olisi kyllä ollut melko ylitsepääsemätön savotta.

Vuonna 2021 kaikki tuomioistuimelle saapuvat asiat tulevat olemaan HAIPA-järjestelmässä, jolloin mitään fyysisiä asiakirjoja ei näissä jutuissa ole. Etätyöskentelylle on siten tältä osin hyvät edellytykset. On oletettavaa, että etätyöskentely tulee jatkumaan viimevuotisen kaltaisena ainakin kesään asti. Näin ollen ainakin työmatkaan tulee käytettäväksi vähemmän aikaa, vaikka olenkin ollut ja pyrin jatkossakin olemaan fyysisesti työpaikalla ainakin parina päivänä viikossa. Tähän on tarve jo senkin vuoksi, että kynällä allekirjoitettavia asiakirjoja tulee vielä olemaan jonkin verran. Ja onhan kollegoiden näkeminen todella mukavaa – jos sattuu naaman vielä muistamaan.”

Paula Sailas, VT, osakas, luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies,
EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies, Berggren Oy

”Berggrenillä, ja myös oman työni näkökulmasta, vuosi oli pandemiasta huolimatta todella hyvä ja työtilanteeseen ei juurikaan tullut muutoksia aiempaan nähden. Tietysti työmatkailu loppui kaikilta ja ulkomaan konferenssit muuttuivat virtuaalisiksi, millä oli osaltaan vaikutusta yrityksen hyvään tulokseen viime vuodelta. Etätöihin siirtyneet asiakkaamme ehtivät selvästikin paneutua enemmän immateriaalioikeudellisiin asioihin ja olivat helpommin tavoitettavissa, kun työmatkojen ja monien palaverien poisjäänti tai siirtyminen Teamsiin kevensi aikatauluja. Erityisesti pienemmiltä yrityksiltä tuli aiempaa enemmän kyselyitä ja etenkin erilaisia sopimus- ja selvitystoimeksiantoja. ELY-keskuksen ja Business Finlandin tarjoamat rahoitusmallit osaltaan edesauttoivat näiden pienempien asiakkaiden mahdollisuuksia investoida immateriaalioikeuksiin.

En ole aiemmin tehnyt lainkaan etätöitä, vaikka Berggrenillä on ollut siihen tekniset edellytykset jo vuosia. Aika nopeasti maaliskuussa kuitenkin tottui Teams-palavereihin ja kamerankin käyttöön, vaikka kodissani alkoi samoihin aikoihin iso remontti ja lapset pyörivät taustalla. Olin siinä mielessä onnellisessa asemassa, että lapseni olivat innoissaan etäkoulusta ja hyvin oma-aloitteisia sen suhteen. Työrauha säilyi kotona, saimme nauttia yhteisistä lounastunneista ja jäi enemmän aikaa ulkoiluun ja yhdessäoloon.

IP-alalla taloudellinen taantuma on yleensä vaikuttanut hieman jälkipotkuna, jos on edes vaikuttanut. Vaikka ensimmäisiä ihmisiä on jo rokotettu, pandemian etenemistä on vaikea ennustaa, saati arvioida sen vaikutusta liiketoimintaamme. Olemme kuitenkin positiivisen toiveikkaita, sillä jo alkanut vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti työntäyteisenä. Työt tehdään edelleen etänä ja arvioisin, että etätyöstä tulee pandemiasta riippumatta enemmän tai vähemmän uusi normaali.

Vaikka monille aloille on pandemian seurauksena aiheutunut paljon vahinkoa ja harmia, mukana on aina menestyjiä. Monet firmat ovat innolla lähteneet kehittämään uutta liiketoimintaa ja uusia ideoita vanhan tilalle tai päälle, jos pandemia on syönyt liikevaihtoa. Immateriaalioikeudet ovat yrityksille aina tärkeää varallisuutta ja suojauksia kannattaa ylläpitää, vähintään tärkeimpien patenttien vuosimaksut maksaa sekä tavaramerkkejä uudistaa, oli pandemia tai ei. Lisäksi uuden kehittämisessä tulee aina huolehtia oikeuksista sopimisesta ja niiden suojaamisesta ajoissa, joten arvelisin, että työtä riittää immateriaalioikeuksien ja sopimusten parissa jatkossakin.”

Rasheka Scott, Senior Legal Counsel, Global IPR & Technology Lead, Fondia Oyj

”Vuosi 2020 lähti erittäin hyvin käyntiin. Fondian IPR- ja teknologiatiimin vetäjänä tavoitteeni oli lisätä asiakkaidemme tietoisuutta IP-oikeuksien suojaamisen tarpeesta ja sen liiketoimintahyödyistä. Ennen poikkeusolojen alkamista pidimme IPR-aiheisen webinaarin, joka sai iloksemme varsin suuren yleisön. Lisäksi pääsimme laajemmin hyödyntämään jo aiemmin käyttöönottamaamme uutta teknologiaa.

Korona-ajasta huolimatta saimme kasvatettua IPR-toimeksiantojen määrää. Vaikka IPR-tarpeet eivät korona-aikana olleet yrityksien prioriteettilistan kärjessä, huomasimme, että asiakkaamme halusivat keskittää juridiset toimeksiannot saman katon alle. Lakiosastopalvelumme johdosta olemme pystyneet muodostamaan kokonaisvaltaisen käsityksen asiakkaidemme juridisista tarpeista. Tästä on ollut apua kriisitilanteessa ja olemmekin saaneet hoidettavaksi aiempaa enemmän asiakkaidemme IPR-salkkuja.

Fondian IPR- ja teknologiatiimissä työskentelee kokeneita alansa huippuosaajia niin Suomessa, Ruotsissa kuin Baltian maissa. Vuonna 2020 sain entisestään tiivistettyä rajat ylittävää yhteistyötä tiimissä. Tämä on hyödyttänyt asiakkaitamme ja tuonut meille isoja IPR-toimeksiantoja.

Kuten moni muukin, vuodelta 2021 odotan eniten poikkeusolojen päättymistä sekä kollegojen ja asiakkaiden tapaamista. Mitä tulee IPR-alaan, pyrimme siihen, että asiakkaamme hyödyntävät EUIPO:n ja komission pk-yrityksille tarjoaman rahoituksen (IP SME voucher) tavaramerkki- ja mallirekisteröinteihin sekä IPR-strategioiden laatimiseen. Uskon, että tämän tyyppiset rahoitukset ovat tärkeitä koko IPR-alan kannalta lisäten yritysten tietoisuutta ja mahdollisuutta suojata omia oikeuksiaan.

Korona-aikana ja sen jälkeen digiympäristössä toimiminen on lisääntynyt entisestään. Tämä tarkoittaa muun muassa, että verkossa tapahtuviin mahdollisiin IPR-loukkauksiin tulisi jatkossa puuttua entistä aktiivisemmin ja johdonmukaisemmin. On mielenkiintoista nähdä, miten tuleva tekijänoikeusdirektiivi vaikuttaa alustoihin. On selvää, että toimivat tekniset ratkaisut mahdollistavat kustannustehokkaamman puuttumisen loukkauksiin verkossa.

Vuonna 2021 digiympäristö vaatii juristilta eri oikeudenalojen rajat ylittävää osaamista, esimerkiksi markkinointijuridiikan ja tietosuojan alalla. Laaja osaaminen on tiimimme vahvuus ja sitä pyrimme hyödyntämään tänä vuonna entistä enemmän.”

Ilona Tulokas, lakimies, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

”Vuosi 2020 oli meilläkin poikkeava, sekä työskentelytapojen että töiden puolesta. Itse olen ennen viime vuotta tehnyt töitä lähinnä konttorilta, ja pitänyt etäpäiviä satunnaisesti, noin kerran viikossa. Vaikka olen aina pitänyt etätöistä, niin sosiaalisuus ja palaverit ovat ohjanneet minua työpaikalle. Viime vuoden maaliskuun alun jälkeen olen käynyt konttorilla kaiken kaikkiaan 10 kertaa. Sopeuduttuani nykymoodiin olen kuitenkin tykästynyt etätöihin. Olen pystyttänyt itselleni makuuhuoneen nurkkaan pienen konttorin sähköpöytineen, satulatuoleineen ja kirkasvalolamppuineen. Minulle etätyöskentely sopii ja olen normaalia tehokkaampi, kun saan tehdä töitä yksin kotona. Pienten lasten vanhempana arvostan myös sitä, ettei työmatkoihin nyt kulu aikaa ja koen pystyväni tekemään töitä joustavammin myös ”normaalien” työaikojen ulkopuolella. Toisaalta työkavereita ja kahvipöytäkeskusteluja on kova ikävä.

Mitä töihin tulee, niin omalta osaltani poikkeustila vei hetkellisesti ennustettavuuden töiden sisällön osalta ja antoi mahdollisuuden perehtyä uusiin asioihin. Viime keväänä mietin esimerkiksi enemmän kuin koskaan aikaisemmin ylivoimaisen esteen ja liikavaikeuden käsitteitä ja niiden tulkintaa sopimustilanteissa. Oli myös mielenkiintoista nähdä, että vaikka olosuhteet muuttuivat kertaheitolla, niin liiketoiminnassa löydettiin nopeasti uusi tasapaino ja osattiin katsoa eteenpäin.

Vuodelta 2021 odotan kovasti sitä, että päästäisiin taas tapaamisiin, käytäväkeskusteluihin ja sopimusneuvotteluihin kasvotusten. Vaikka etäpalaverit toimivat hyvin ja tekniset puitteet ovat kohdillaan, niin fyysisissä tapaamisissa on kuitenkin ylivoimaiset puolensa. Sparrailu ja kuulumisten vaihto työkavereiden kesken on helpompaa silloin, kun ihmiset oikeasti kohtaavat. Yritän vielä keksiä, miten saan mukaani pandemian jälkeiseen aikaan poikkeusajan hyvät puolet ja oivallukset.”

Haastateltujen vuosi piti sisällään paljon uusia työtapoja ja mukautumista poikkeukselliseen tilanteeseen. Rokotteet kuitenkin tuovat valoa tunnelin päähän ja kaikki haastatellut suhtautuvat luottavaisin mielin uuteen vuoteen.

Kansi: iStock/Galeanu Mihai

Kirjoittajat