Innovaatioita ja digitaalista viestintää

(IPRinfo 3/2008)

Conference on Innovation and Communication Law, Turku, 17.-18. heinäkuuta 2008.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan rakennus Calonia toimi kahden päivän ajan keskusteluareenana, jossa IPR-alan tutkijat ja muut asiantuntijat eri puolilta maailmaa kävivät vilkassanaista mielipiteiden vaihtoa.

Konferenssissa keskityttiin innovaatioihin ja digitaalisen viestinnän kehityksen luomiin haasteisiin niin lainsäätäjille kuin lainsoveltajille. Järjestelyistä vastasivat Turun yliopiston ja IPR University Centerin kanssa yhteistyössä yhdysvaltalaiset University of Louisville Brandeis School of Law, Michigan State University College of Law ja Drake University Law School.
Turun yliopiston rehtorin Keijo Virtasen ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanin Heikki Kullan tervetuliaistoivotusten jälkeen ohjelma alkoi kahdella yhteisellä luennolla, jonka jälkeen noin 60 seminaarivierasta saivat valita kahden ohjelmapaketin väliltä.

Kohti maailmanlaajuista IPR-järjestelmää
Molemmat yhteisohjelman esiintyjät, professorit Daniel Gervais ja Christophe Geiger, asettivat immateriaalioikeusteeman useampaan eri valoon pohjustaen näin tulevia, innovaatio- ja viestintäteemaa hyvinkin erilaisista näkökulmista lähestyviä esityksiä.

Aloituspuheenvuorossaan Gervais kävi läpi TRIPS-sopimuksen historiaa ja nykyhetkeä. Hän kehotti osallistujia muun muassa huomiomaan maiden väliset kehityserot sekä arvioimaan jo olemassa olevien instituutioiden tehokkuutta, kun tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen immateriaalioikeusjärjestelmä.

Ensimmäinen paketti oli koottu kansainvälisen talouden ja toinen tietokoneohjelmien ympärille. Tämä antoi seminaarivieraille mahdollisuuden valita aihe oman mielenkiintonsa mukaan. Iltapäivän teemat keskittyivät sähköisen viestinnän uusiin ilmiöihin sekä tekijänoikeuksien väärinkäyttöön.

Pienryhmien ohjelman läpivienti oli sama: neljä puolen tunnin esitystä, joita seurasi kysymyksiä ja kommentteja ympäri salia. Tiiviit esitykset nostattivat lähes poikkeuksetta paljon keskustelua Calonian kahdessa luentosalissa.

Mielenkiintoisia näkökulmia tekniikasta taiteeseen
Seminaarin toinen päivä alkoi Yoshiyuki Tamuran, Hokkaidon yliopiston professorin, esityksellä immateriaalioikeuksia koskevasta politiikasta. Hän tarkasteli immateriaalioikeuslainsäädännön oikeutusta ja korosti, että samanlaista politiikkaa ei välttämättä voida soveltaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Timo Ruikka, Strategy Advisor (Nokia Oyj), jatkoi käsittelemällä standardien luomisen ja patenttien välistä suhdetta kaupallisesta näkökulmasta. Ongelma niin sanottujen FRAND-yrityksien toiminnassa on erityisesti patenteista maksettavien lisenssimaksujen määrittäminen reiluksi ja kohtuulliseksi.

Iltapäivällä osallistujat saivat jälleen valita mieleisensä kahdesta eri ryhmästä. Ensimmäisessä ryhmässä keskustelun teema oli internetin hakukoneet ja -välityspalvelut ja toisessa immateriaalioikeuden ”uudet” suojan kohteet.

Viimeisiä esityksiä varten osallistujat palasivat Calonian pääsaliin. Esitykset koskivat innovatiivisuutta kaupankäynnissä ja immateriaalioikeuksien yksinomaisuutta.

Huomiota kiinnitettiin sosiaalisiin normeihin, jotka tulisi ottaa huomioon immateriaalioikeuksia koskevassa lainsäädännössä. Internetin yhteisölliset palvelut, joihin käyttäjät tuottavat sisällön, esitettiin tekijänoikeudellisesti ongelmallisessa valossa. Teoria matkapuhelinten palveluntarjoajien toisiltaan veloittamista hinnoista ja näiden vaikutuksesta markkinatasapainoon saatettiin myös osallistujien tietoisuuteen. Puhujia olivat professorit Hazucha, Hetcher ja Candeub.

Seminaarin päätti tutkija Katja Weckström esityksellä vastuukysymyksistä, jotka koskevat internethuutokauppaa ja väärennettyjen tuotteiden myyntiä.

Esitysten puheenjohtajien oli välillä keskeytettävä mielenkiintoinen keskustelu, jotta aikataulu ei leviäisi käsiin. Kesken jääneitä keskusteluja jatkettiin myöhemmin kahvi- ja ruokatauoilla.

Seminaarin järjestelyihin osallistunut Katariina Sorvari kertoi pitäneensä esityksiä korkeatasoisina ja oli myös pannut merkille niiden aiheuttaman keskustelun määrän. Erityisesti amerikkalaiset vieraat ovat Sorvarin mukaan olleet tyytyväisiä, ja jatkoa seminaarille voidaan olettaa olevan tulossa.

Erkka Rautio
fil. yo, Tampereen yliopisto

Tuomas Tiittala
oik. yo, Helsingin yliopisto
Kirjoittajat olivat harjoittelijoina IPR University Centerissä kesällä 2008.