FICPI Virtual 19th Open Forum

6/2020 11.11.2020
Onlineseminar

FICPI (Féderation Internationale des Conseils en Propriété Industrielle) on IPR-alan asiamiesyhdistysten kansainvälinen kattojärjestö. FICPI:n jokasyksyinen Open Forum järjestettiin tänä vuonna täysin virtuaalisena Zoomin kautta 3.11. – 5.11.2020. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Open Forum olisi järjestetty Cannesissa, Ranskassa.

Aikaerot aiheuttivat haastetta konferenssin aikataululle, mutta käytännölliseen lopputulokseen päästiin ajoittamalla ohjelma iltapäiviin klo 14 – 17 välille Suomen aikaa: näin myös aasialaiset ja amerikkalaiset kollegat pystyivät osallistumaan. Toisaalta tämä johti siihen, että luentoja oli selvästi vähemmän kuin esimerkiksi viime vuoden Open Forumissa Wienissä.

Yhteensä rekisteröityneitä osallistujia oli yli 350, joten virtuaalinen konferenssi houkutteli väkeä siinä missä aiemmat live-Forumitkin.

Tiistai 3.11.2020

Tiistaina kokoontuivat FICPI:n CET-ryhmät (Study and Work Groups), joita on yhteensä kahdeksan. Ryhmissä seurataan ajankohtaisia IPR-alan ja lainsäädännön muutoksia ja valmistellaan näitä koskevia FICPI:n lausuntoja. Open Forumissa kaikilla FICPI:n jäsenillä on mahdollisuus tutustua CET-ryhmien toimintaan ja osallistua niiden kokouksiin.

European Patents –ryhmän (CET 4) kokouksessa keskusteltiin Antonio Pizzolin johdolla mm. patenttivirastojen tarjoamista videokonferenssimahdollisuuksista erilaisissa suullisissa käsittelyissä ja niiden sääntelystä. Keskustelussa tuli esiin, että EPO:ssa vain 4 % väitekäsittelyjen suullisista käsittelyistä on pidetty virtuaalisesti, sillä osapuolet eivät ole olleet halukkaita käyttämään tätä uutta mahdollisuutta.

Keskiviikko 4.11.2020

Varsinainen konferenssiohjelma käynnistyi keskiviikkona. Tervetulosanat kuultiin FICPI:n presidentti Julian Crumpilta ja pääsihteeri Roberto Pistolesilta.

Ensimmäisessä plenary-sessiossa esitettiin EPO:n, EUIPO:n, USPTO:n, KIPO:n ja JPO:n johtajien haastattelut. Ne oli nauhoitettu etukäteen, joten kysymysten esittäminen livenä ei ollut mahdollista. Haastatteluissa kuulimme ajankohtaisia kuulumisia kustakin virastosta.

EPO:n presidentti António Campinos kertoi, että koronapandemia on pakottanut EPO:n siirtymään täysin paperipohjaisesta työskentelytavastaan vähitellen paperittomampaan ja virtuaaliseen suuntaan hakujaostoissa, tutkimusjaostoissa ja viimeksi myös back office –toimintojen osalta.

Sähköisen kirjeenvaihdon helpottamiseksi USPTO on mahdollistanut docx-tiedostomuodon käytön hakijan ja viraston välisessä kommunikaatiossa. Muiden tiedostomuotojen käyttöön on tulossa lisämaksu. Myös Korean patenttivirasto kehittää mahdollisuutta toimittaa xml-dokumenttien lisäksi myös docx-muotoisia dokumentteja. Japanin virastossa nykyisen xml-tiedostomuodon rinnalle on tulossa html-muoto; docx-dokumentit eivät ole yhteensopivia Japanin viraston järjestelmän kanssa.

Useat virastoista ovat ottaneet tekoälypohjaisia menetelmiä käyttöön hakemusten luokittelussa, uutuustutkimuksen tietokantahakuvaiheessa ja konekäännöksissä. Kuviin perustuvia hakumenetelmiä kehitetään etenkin USPTO:ssa ja Korean patenttivirastossa; nämä olisivat tarpeen etenkin tavaramerkki- ja mallisuojahakujen kohdalla.

USPTO:n johtaja Andrei Iancu toi esiin, että IP-järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi patentinhakijoiden tulisi huolehtia hakemusten sisällöllisestä laadukkuudesta, etenkin kun tulevaisuudessa on odotettavissa AI-pohjaisia työkaluja jopa hakemuksen laadintavaiheeseen.

Plenaryn jälkeen ohjelma haarautui patentti-, tavaramerkki- ja IP Practice Management-teemojen rinnakkaisiin sessioihin.

Patenttiluennoilla kuulimme ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa. Harald Nemec kertoi yhtenäispatenttijärjestelmän tilanteesta. Saksassa valmistellaan uutta kansallista lainsäädäntöä UPC-sopimuksen (Agreement on a Unified Patent Court) ratifioimista varten. Saksan parlamentti äänestää uudesta laista mahdollisesti budjetin yhteydessä joulukuun toisella viikolla, ja Saksan olisi siten mahdollista ratifioida sekä UPC-sopimus että siirtymävaihetta koskeva PPA-sopimus vuonna 2021. Ison-Britannian heinäkuinen vetäytymisilmoitus UPC-sopimuksesta aiheuttaa kuitenkin merkittävää epävarmuutta UPC-järjestelmän voimaantuloon.

Mariana Mostardeiro kertoi Brasilian patenttiviraston ponnisteluista backlogin pienentämiseksi. Tällä hetkellä backlogin pituus on noin 8,5 vuotta. Virasto antaa kuukausittain keskimäärin 6000 ensimmäistä välipäätöstä, joten tilanteen odotetaan kohentuvan jatkuvasti.

Kiinan osalta ajankohtaiskatsauksen antoi Aaron Hurvitz. Kiinan kansankongressi on hyväksynyt muutokset patenttilakiin ja ne tulevat voimaan 1.6.2021. Vahingonkorvausten maksimimäärät nousevat, mallisuojan suoja-aika pitenee 15 vuoteen, ja patentin suoja-aikaan voi jatkossa saada pidennystä, jos hakemuskäsittely on viivästynyt.

Torstai 5.11.2020

Torstain ohjelma alkoi kahdella mock-oikeudenkäynnillä, joissa sovellettiin US-patenttilain pykälää 35 USC §101 ja toisaalta Euroopan patenttisopimuksen artikloja 52 ja 53. Nämä pykälät liittyvät luonnontuotteiden ja hoitomenetelmien patentoitavuuteen. Fiktiivinen esimerkkitapaus oli biokemiallinen ja liittyi ns. FICPI-soluihin. US-käytäntöä havainnollisti suullinen käsittely US-viraston Patent Trial and Appeal Boardissa (PTAB), tuomarina Lora Green, ja EPO-käytäntöä väiteasian suullinen käsittely, puheenjohtajana Marion Trommsdorff.

Mock-käsittelyt oli rajattu kestämään noin tunnin kumpikin. PTAB:ssa tämä on realistinen aika tosielämässäkin, kun taas Euroopan patenttivirastossa suullinen käsittely väiteasiassa voi kestää jopa useita päiviä. PTAB:n käsittelyssä painotus on siinä, että tuomari esittää osapuolille kysymyksiä saadakseen epäselviin seikkoihin täsmennystä, ja hän antaa päätöksensä asiassa kirjallisesti vasta myöhemmin. EPO:ssa suullisessa käsittelyssä osapuolet käyvät läpi koko argumentaationsa perinpohjaisesti, ja heti käsittelyn päätteeksi väitejaosto antaa päätöksensä suullisesti. Nämä erot tulivat esiin myös esimerkkitapauksen käsittelyissä.

Viimeisessä plenary-sessiossa Gillian Drake puhui digitaalisen persoonan kehittämisestä ja viestinnästä virtuaalikonferensseissa. Saimmekin aiheellisen herätyksen aiheeseen: Kun korona-aikaa on eletty yli puoli vuotta, viimeistään nyt on syytä kiinnittää huomiota virtuaalisen kommunikaation laatuun ja viestin ymmärrettävyyteen.

Sosiaalistakin ohjelmaa

Jokainen kansainvälisissä seminaareissa joskus piipahtanut tietää, että sosiaaliset tapahtumat ovat yksi niiden kulmakivistä. Tähän puoleen oli panostettu Open Forumissa kiitettävästi. Aamuhölkät oli korvattu virtuaalisilla liikuntahaasteilla Strava-sovelluksen kautta. FICPI-tietovisa toteutui luentotauolla Zoomin äänestystoiminnon avulla. Visan voitto meni Suomeen, onnittelut SPAY:n FICPI-delegaatille Ossi Huhtaselle!

Eggercise-Zoom-sessiossa osallistujat kokkasivat kananmunaruokia – kukin tietysti omassa keittiössään. Ohjelmassa oli myös viinitasting, jota varten järjestäjä oli lähettänyt 30 onnekkaalle kaksi pulloa viiniä kotiovelle. Hämmennykseni olikin melkoinen, kun DHL:n lähetti soitti edellisellä viikolla ovikelloa!

Virtuaali-Forum oli positiivinen kokemus sekä sisällöltään että teknisiltä järjestelyiltään, ja se toi myös mukavaa vaihtelua etätyöpäiviin. Kuitenkin on myönnettävä, että viime vuoden live-Forum oli monipuolisempi ja moniulotteisempi – tarkemmin sanoen kolmiulotteinen.

Kirjoittajat