EUIPO:n tavaramerkki- ja mallikoulutus vakinaistettu

3/2020 25.6.2020
Business people

Euroopan Unionin teollisoikeusviraston (EUIPO), järjestämä tavaramerkki- ja mallikoulutus, ETMD EP, päätettiin vakinaistaa kahden vuoden kokeilun jälkeen. Kurssien 2018/19 ja 2019/20 arvioitiin onnistuneen sen verran hyvin, että koulutusohjelma haluttiin tehdä pysyväksi.

Ensimmäiselle, vuoden kestävälle kurssille osallistui 52 henkilöä ja toiselle 54. Lisäksi hiljattain päättyneeseen ohjelmaan otti osaa 16 henkilöä, joille annettiin mahdollisuus toiseen yritykseen, jos he eivät olleet läpäisseet joko kirjallista tai suullista osiota. Molemmat osiot arvioitiin erikseen ja kumpikin tuli läpäistä. Kirjallinen koe muodostui oikeustapauksesta. Suullisessa kokeessa puolestaan oli esitettävä oikeustapaus ja oma argumentointi tapauksesta. Lisäksi tuli kommentoida uutta, ensi kertaa esille otettua tapausta. Kirjallinen tentti suoritettiin etänä ja suullinen koe pidettiin pandemian takia Zoom-kokouksessa kolmihenkisen paneelin edessä.

Ensimmäisellä kerralla enemmistö osallistujista eli 29 henkilöä olivat asiamiehiä ja 23 lakimiehiä. Toisella kerralla lakimiehet olivat enemmistössä. Kursseihin on kaiken kaikkiaan osallistunut 106 henkilöä. Näistä 74 on menestyksellisesti suorittanut koulutuksen, 16 on jättänyt kesken toisen yrittämisen jälkeen ja 16 saa suorittaa jommankumman osion ensi vuonna.

Vuoden 2018/19-kurssi koostui 24:stä eri modulista. Runsas modulien määrä nähtiin tarkoituksenmukaiseksi tiivistää seuraavalla kurssilla yhdeksään. Osallistujien tyytyväisyys eri opetusmuotoihin, eritoten työpajoihin, on ollut varsin korkea. Työpajoissa on käsitelty mm. tavaroiden ja palvelujen vertaamista, väitteen tosiasioiden ja argumenttien muotoilemista, sekaantumisvaaran arviointia, tunnettuisuuden todistamista, relatiivisia esteitä, tavaramerkin käyttöä, rekisteröintiä poikkeavassa muodossa sekä pätemättömyysprosessia.

Osallistujien aktiivisuus oli syys-lokakuussa eli kurssin alussa korkea, jonka jälkeen se laski merkittävästi, lisääntyäkseen taas tammi- ja maaliskuussa. Huhtikuussa aktiivisuus nousi takaisin syys-lokakuun tasolle ennen toukokuun loppupuolella jätettävää kirjallista tenttiä. Kaiken kaikkiaan 2019/20 kurssille osallistujat olivat edeltäjiinsä nähden aktiivisempia.

Osallistujia on kumpaankin kurssiin tullut Viroa lukuun ottamatta kaikista EU-maista. Tänä vuonna yksi osanottaja oli lisäksi Norjasta. Eniten osallistujia oli tällä kertaa Bulgariasta (4), Espanjasta (8), Italiasta (12), Puolasta (7), Ranskasta (5) ja Romaniasta (4). Suomesta oli mukana ensimmäisellä kerralla yksi osallistuja ja viimeisimmällä kurssilla kolme.

Ohjausryhmän ja Examination Boardin, eli tenttien arviointiryhmän yhteiskokouksessa 10. kesäkuuta puollettiin yksimielisesti EUIPO:n päätöstä vakinaistaa koulutus. Myös osallistujien palautteen sekä 8.-9.6 pidettyjen suullisten kuulustelujen jälkeen päätös oli varsin perusteltu. Kysymys ei ole pelkästään EU-tavaramerkkejä ja malleja sekä maantieteellisiä merkintöja koskevan lainsäädännön osaamisesta, vaan eritoten EUIPO:n menettelytapasäännösten hallitsemisesta ja asianmukaisen argumentoinnin esittämisestä virastolle. Tämä ei vain tehosta viraston toimintaa, vaan toimii myös takeena asiamiesten asiakkaiden menestymiselle.

Oli mukava havaita että suomalaisten osuus on kasvanut. Tilaa on kuitenkin edelleen tuplata suomalaisten osallistujien määrä. Lisäksi näyttäisi edelleen olevan kaiken kaikkiaan tarvetta panostaa osallistujien suullisen esiintymisen ja argumentoinnin taitoihin. Esitys on sitä vakuuttavampi, mitä selkeämpi ja johdonmukaisempi se on.

Kirjoittajat