Draivia sisäisestä voimasta

4/2015 10.11.2015

Positiivinen tekemisen ”pöhinä” on ollut Instituutin tunnusomainen piirre  perustamisesta lähtien ja se tulee näkymään myös tulevaisuudessa.

IPRinfo-verkkolehden numerossa 4/2015 teemme katsauksen IPR University Centeriin ja ihmisiin sen takana. Olemme yhdessä uudistaneet tämän syksyn aikana IPR University Centerin toimintastrategiaa ja miettineet yhteisiä uusia linjauksia. Ideointityö oli sinänsä helppoa, sillä vahva strateginen kivijalka oli jo olemassa, ja osaavaa IPR-kulttuuria on rakennettu Instituutissa asialle omistautuneiden ihmisten myötä.

Kun strategiaa kirjataan paperille, konkretisoituu mitä Instituutti edustaa ja mitkä ovat tulevaisuuden kiintopisteet. Oli itsessään selvää, että Instituutin tarkoituksena on edistää ja tuottaa aineettomiin oikeuksiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta sekä toimia linkkinä yliopistojen ja yritysten välillä. Haluamme olla ensimmäinen IPR-tietoa, koulutusta tai tutkimusta tarvitsevan valinta Pohjoismaissa. Tavoitteemme on auttaa alan toimijoita menestymään.

Pohdimme yhdessä myös arvoja, jotka kuvastavat meidän toimintaamme ja ajatusmaailmaamme. Teemat kuten, luovuus & kriittisyys, luotettavuus & laatu, kansainvälisyys & moniarvoisuus sekä puolettomuus & eettisyys nousivat keskeisiksi osa-alueiksi. Hienointa kuitenkin strategiaprosessissa ovat olleet ihmiset asioiden takana. Innostunut henkilökunta, jolla löytyy muutoshalua ja rohkeutta on suuri voimavara. Kun tämä positiivinen energia hyödynnetään, työympäristössä löytyykin uutta draivia viedä asioita eteenpäin. Positiivinen tekemisen ”pöhinä” onkin ollut Instituutin tunnusomainen piirre, tämä on näkynyt historiassa ja tulee näkymään tulevaisuudessa.

Verkkolehden 4/2015 numerossa esittelemme Instituutin henkilökunnan ja ihmisiä, jotka ovat vaikuttaneet Instituutin toimintaan. Pääjuttunamme on Marja-Leena Mansalan läksiäishaastattelu. Marja-Leena jäi eläkkeelle IPR University Centerin pääsihteerin tehtävistä tämän vuoden alussa, mutta ei hän IPR-maailmaa ole kokonaan jättämässä. Instituutin historiassa näkyy vahvasti Marja-Leenan kädenjälki, ja hän onkin ollut perustava voima yhdessä professori Niklas Bruunin kanssa.

Marja-Leena kertoo haastattelussaan, että Instituutin tehtäviin on kuulunut alusta lähtien myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tämä näkyy edelleen, sillä Instituutti on kaikessa toiminnassaan yhteiskunnallisesti aktiivinen vaikuttaja antaen lausuntoja sekä toimimalla erilaisissa työryhmissä ja asiantuntijarooleissa. Marja-Leena toteaa myös, että Instituutin tehtäviin määriteltiin alusta pitäen laaja IPR-asioista tiedottaminen sekä kouluttaminen. Nämä ovat tänäkin päivänä meidän tärkeimpiä toiminta-alueitamme.

Valaisevia lukuhetkiä!

Kirjoittajat