Katsaus IPR University Centeriin ja henkilökuntaan

4/2015 10.11.2015
IPR_logo_web.jpg
Olemme yhdessä uudistaneet syksyn 2015 aikana IPR University Centerin toimintastrategiaa ja miettineet uusia linjauksia. Ideointityö oli helppoa, sillä vahva strateginen kivijalka oli jo olemassa, ja osaavaa IPR-kulttuuria on rakennettu Instituutissa asialle omistautuneiden ihmisten myötä. 

IPR University Centerin tehtävänä on edistää immateriaalioikeusosaamista Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa. Olemme johtavin IPR-alan tietoa tarvitsevan valinta.

IPR University Center tuottaa immateriaalioikeudellista tutkimusta ja koulutusta, tarjoaa tietopalvelua, toimittaa IPRinfo-verkkolehteä ja jakaa immateriaalioikeudellista tietoa erilaisia tiedotuskanavia käyttäen.

IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Hanken Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos. Vuonna 2015 instituutin jäsenyliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Aalto-yliopisto, Hanken, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Hallinnollisesti IPR University Center on kuulunut vuoden 2014 alusta lähtien Hankenin alaisuuteen.

Tavoitteemme on edistää IPR-asioiden tuntemusta ja tutkimusta yliopistoissa, yrityksissä ja julkishallinnossa, ja auttaa alan toimijoita menestymään. IPR University Centerin lisäarvo perustuu osaavaan henkilöstöön ja laajoihin verkostoihin.

Immateriaalioikeuden monitieteisyys edellyttää eri tieteenalojen yhteistoimintaa. Olemme linkkinä yliopistojen ja yritysmaailman välillä, ja luomme mahdollisuuksia  tiiviille yhteistyölle.

Me toteutamme toiminta-ajatustamme seuraavien ydintoimintojen kautta:

strategia_uusi2_FINAL.jpg

Keitä me olemme?

Niklas Bruun – Johtaja

Niklas Bruun

Minulla on yleisvastuu IPR University Centerin taloudesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Valmistelen johtoryhmässä käsiteltävät asiat sekä vastaan tutkimustoiminnan ja jatkokoulutuksenjohtamisesta. Vastuullani on myös asiantuntijatoiminnan koordinaatio.

Työtehtävät:

 • valmistella johtoryhmässä käsiteltävät asiat;
 • hoitaa IPR-instituutin hallintoa;
 • tehdä Jäsenyliopistoille aloite jäsenten nimeämisestä johtoryhmään;
 • palkata tarvittava henkilökunta;
 • järjestää suunnitellut kurssit ja seminaarit yhdessä jäsenyliopistojen ja muiden osapuolten kanssa;
 • huolehtia tehokkaasta tiedonkulusta suhteessa sekä jäseniin että sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin; sekä
 • edistää tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimusyhteistyön syntymistä.

Olli Pitkänen – Tutkimusjohtaja

Olli Pitkänen

Olen instituutissa erityisesti lisäämässä tutkimustoimintaa. Tavoitteenani on rakentaa monitieteisiä tutkimushankkeita useiden yliopistojen välille yhteistyössä yritysten ja
viranomaisten kanssa. On kiehtovaa ideoida tutkimusaiheita yhdessä niin monien viisaiden ihmisten kanssa!

Työtehtävät:

 • asiantuntijatoiminta
 • uusien tutkimushankkeiden rakentaminen ja suunnittelu instituutille ja sen jäsenyliopistoille, tutkimusrahoituksen hankkiminen, sekä käynnissä olevien hankkeiden johtaminen
 • hallinnollinen esimies instituutissa

Anni Wargh – Koulutuspäällikkö

Anni Wargh

Tehtäväni on kehittää IPR-koulutuksen kokonaistarjontaa. IPR University Center on ainut immateriaalioikeuden alueeseen keskittyvä koulutuksen tarjoaja Suomessa.

Me koemme täällä Centerissä, että alan huippuasiantuntijoille tulee tarjota ajankohtaista, syventävää täydennyskoulutusta. Immateriaalioikeuden perusteiden koulutukselle on puolestaan laajaa kysyntää monien ammattiryhmien keskuudessa. Tehtävänäni on varmistaa, että korkeakoulut saavat perus- ja jatkokoulutusta, ja lisäksi korkeakoulujen henkilöstölle ja tutkijoille tarjotaan immateriaalioikeuden täydennyskoulutusta. Vastuullani on myös kokonaan opettajille suunnattu oma tekijänoikeushanke Operight, joka on saanut suuren suosion.

Pienessä yksikössä kaikki ovat joka paikan höyliä, toisaalta sama jatkuu myös vapaa-ajallani, jolloin roikutaan milloin lasten perässä, koiran hihnassa tai hevosen selässä.

Työtehtävät:

 • täydennyskoulutuksen suunnittelu ja kehittäminen
 • tilauskoulutusten suunnittelu ja koordinointi
 • Operight – opettajien tekijänoikeuskoulutushanke
 • koulutushanke-hakemukset & raportointi
 • IPR Akatemia – toiminta ja kehitys
 • instituutin hallinto, talous ja henkilöstöasiat
 • henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutus

Auri Vainio – Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Auri Vainio

Instituutin markkinointi- ja viestintäpäällikkönä tehtäväni on luoda  näkyvyyttä instituutille ja sitä kautta myös immateriaalioikeuksille. Suunnittelen instituutin markkinointistrategiat, markkinointimateriaalit ja niiden toteutuksen. Vastuullani on luonnollisesti myös instituutista lähtevä viestintä. Jos saat kirjeen, esitteen, tiedotteen tai savumerkin meiltä päin, se on todennäköisesti minulta. Osallistun instituutin tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen ja vastaanotan asiakkaat tilaisuuksissa. Koulutuspäällikön kanssa jaamme vastuun instituutin talousasioista. Lisäksi hoidan toimiston juoksevat asiat, kannatusyhdistyksemme talousasiat sekä toimin johtoryhmän ja kannatusyhdistyksen hallituksen sihteerinä.

Kun en ole töissä ”suunnittelemassa ja toteuttamassa”, niin minut löytää useimmiten hevosten parista yhdessä tyttärien ja välillä myös tallille pakotetun miehen seurasta 🙂

Työtehtävät:

 • instituutin markkinoinnin ja viestinnän johtaminen ja kehittäminen
 • instituutin tunnettuuden kasvattaminen & yhteistyön kasvattaminen
 • vastuu instituutin & kannatusyhdistyksen taloudesta ja hallinnoinnista (budjetointi, tulosvastuu)
 • koulutussuunnittelu ja -järjestelyt

 Soile Manninen – Tietoasiantuntija

Soile Manninen

Tietoasiantuntijana huolehdin tietopalvelusta eli siitä, että meiltä löytyy tietoa immateriaalioikeuksista ja sitä myös jaettaisiin teille kaikille. Olen juridis-teknisesti orientoitunut ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut humanisti eli ihanteellinen tietoasiantuntija IPR-ympäristöön. Seuraan laajasti alan uutisointia, lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä, julkaisuja ja kaikkea mahdollista IPR:ään liittyvää. Näistä asioista kirjoitamme lyhyitä uutisjuttuja, pidempiä artikkeleita tai jaamme tietoa sosiaalisessa mediassa. Ohjaan harjoittelijoitamme juurikin oikeustapaustiivistelmien ja juttujen kirjoittamisessa, sekä yritän pitää instituutin kirjastokokoelmaa ja OIKKU-tietokantaa toimivassa järjestyksessä. Ylläpidän ja kehitän verkkosivustojamme, teen tiedonhakuja ja laajempaa tiedonhankintaa sekä olen sihteerinä instituutin jäsenyliopistojen yhteisessä tutkimusjaostossa. Useimmat pääsevät tekemisiin kanssani yleensä siinä vaiheessa, kun kirjoittavat IPRinfo-verkkolehteen, etsivät aineistoa opinnäytetöihinsä tai kaipaavat IPR:ään liittyviä oikeustapauksia.

Työn ja vapaa-ajan erottaminen tällaisessa työssä on hieman haasteellista. Suurin osa valveillaoloajastani menee kaiken mahdollisen lukemiseen ja kuuntelemiseen, tiedonjanoni on loputon.

Työtehtävät:

 • tietopalvelu (ml. kirjastopalvelut)
 • verkkosivut (iprinfo.com, operight.fi)
 • OIKKU-oikeustapaustietokanta
 • harjoittelijoiden ohjaus
 • IPRinfo-lehden toimitussihteeri

Taru Kallio-Nyholm – Projektipäällikkö & Päätoimittaja

Taru Kallio-Nyholm (kuva: Hankenin viestintä)

Vastaan tavaramerkki ja brändi-alan koulutuksien suunnittelusta ja kehittämisestä. Olen toiminut usean vuoden in-house tehtävissä vastaten globaaleista tavaramerkki- ja design rekisteröinti-portfolioiden vetämisistä. Olen intohimoinen brändi- ja tavaramerkki-ihminen, ja tätä osaamista olen myös vienyt Centerissä eteenpäin. Toimin myös luennoitsijana ja vastaan Trademark Meets Brand-koulutusohjelmasta. Viimeistelen myös uutta toimintastrategiaa Centerille ja toimin IPRinfo-lehden päätoimittajana. Päätoimittajan roolissa saan ikkunapaikan ajankohtaisiin IPR-asioihin. Tarkoituksenani on löytää mielenkiintoiset IPR-uutiset asiantuntijoille ja sekä myös kaikille IPR-asioista kiinnostuneille.

Vapaa-ajalla käytän aikani ulkoiluun ja perheen kanssa oleiluun.

Työtehtävät:

 • Trademark Meets Brand -koulutusohjelma
 • IPRinfo-lehden päätoimittaja
 • strategiatyö
 • start up -koulutus (brandi & tavaramerkki)