Daniel Gervais instituutin vieraana

(IPRinfo 4-2000)

Daniel Gervais luennoi kahdessa IPR University Centerin tilaisuudessa lokakuussa 2000: sähköisen kaupankäynnin peruskysymyksiä käsitelleessä seminaarissa 12.10. sekä lounastilaisuudessa 13.10. Gervais on toiminut muun muassa WIPO:ssa eli Maailman Henkisen Omaisuuden Järjestössä sekä CISAC’ssa eli tekijänoikeusjärjestöjen liitossa.

Nykyisin hän on Copyright Clearance Centerin palveluksessa ja toimii samalla itsenäisenä konsulttina. Gervais on kirjoittanut ansiokkaan kommentaariteoksen TRIPS-sopimuksesta.

Seminaarissa Gervais käsitteli tekijänoikeuslisensiointia tietoverkoissa. Luennossaan Gervais otti esille pay-per-use -periaatteen sekä pohti sekä negatiivisen että positiivisen lisensioinnin mahdollisuuksia. Positiivisella lisensioinnilla hän tarkoitti sitä, että käyttäjien annetaan käyttää kaikkea sitä, mitä nämä haluavat määrätynlaisen maksujärjestelmän mukaisesti.

Negatiivisella lisensioinnilla taas ymmärretään käytön kieltomahdollisuuksia ja niiden tehostamista teknisillä järjestelyillä eli lukoilla. Gervais toi esiin kummankin menettelyn etuja ja haittoja sekä poliittisesti että sosiaalisesti. Hänen mukaansa tietokantojen kohdalla on kyse usein kahdesta elementistä eli varsinaisista oikeuksista tietokantoihin ja teknisesti ’lisensiointikoneesta’ eli järjestelmästä, jonka avulla saadaan käyttöoikeus. Tällöin on kyse myös kahdesta eri transaktiosta.

Välittäjistä oikeuksien selvittelijöitä

Hänen mukaansa aineiston välittäjien rooliin sopisi oikeuksien selvittelijänä (clearinghouses) toimiminen. Peruskysymyksiin kuuluvat tällöin se, kenelle elektroniset oikeudet kuuluvat sekä minkä maan laki soveltuu. Gervais pohti aineiston monitoroinnin mahdollisuuksia todeten myös sen, että itse järjestelmäkin vaatii suojansa.

Lounaskokouksesssa Gervais tähdensi TRIPS-sopimuksen tärkeyttä immateriaalioikeuksien suojan tason kohottajana ja toteutttajana globaaleilla markkinoilla. Sopimus on laaja-alainen, ja siinä otetaan huomioon kaikkien tunnettujen aineettomien oikeuksien suoja.

TRIPS-sopimus kattaa myös monet suojan reuna-alueet kuten liikesalaisuudet ja maantieteelliset alkuperänimitykset. Käytännössä sopimus on kohottanut aineettomien oikeuksien suojaa erityisesti kehitysmaissa. Gervais esitteli sopimusta monipuolisesti, ja asiasta käytiin myös kiinnostava keskustelu.

Rainer Oesch, OTT
Svenska Handelshögskolan