Brändi ja tavaramerkki-verkoston ensimmäinen tapaaminen takana – mitä nyt?

3/2016 14.9.2016
Brandi ja TM -verkosto
Tavaramerkki ja brändi ovat yritysten tärkeimpiä kilpailuvaltteja. Brändi ja tavaramerkki -verkoston tapaamisesta käynnistyi muutostyö, jonka tavoitteena on saada Suomi nousuu.

Brändi & Tavaramerkki-verkoston ensimmäinen tapaaminen pidettiin 9.6.2016 EK:n tiloissa. Mukana oli mahtavia puhujia, kuten mm.

Riikka Tähtivuori, EK
Jari Taipale, BrandWorxx
Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto
Heikki Laaninen, 5th Wave Brands
Robert Hagelstam, Rovio
Taru Kallio-Nyholm IPR University Center & Berggren

Suomessa on edelleen turhan vaatimaton ajatusmalli siitä, miten uskallamme kertoa omasta osaamisestamme. Tarvitsemme myös taitoja ideoiden kaupallistamisessa ja tuotteistamisessa, sillä brändityö ja tavaramerkit koskevat kaikkia, niin suuria kuin pieniä yrityksiä. Brändi & Tavaramerkki –verkoston tapaamisen tarkoituksena oli herättää keskustelua ja saada oikeat tahot viemään viestiä eteenpäin. Aihe tarvitsee julkisuutta, jota voimme saavuttaa verkostoitumalla ja yhdistämällä voimia.

Mistä tilaisuudessa keskusteltiin?

Jokainen puhuja esitteli brändien ja tavaramerkkien tärkeyttä omasta näkökulmastaan. Ritva Hanski-Pitkäkoski Mainostajien Liitosta sanoi osuvasti, että markkinointi ja brändityö nähdään yrityksissä edelleen kulueränä, ei investointina. Sama ajatus koskee tavaramerkkejä. Turhan useassa yrityksessä jopa pääbrändi voi olla ilman tavaramerkkisuojaa. Eihän ole tapana jättää oman kodin ovia ja ikkunoita auki keskellä vilkasta katua ja toivoa, ettei kukaan varasta arvoesineitä sisältä? Sama logiikka pätee brändien ja tavaramerkkien maailmassa: kannattaa suojata tehdyt investoinnit ja pitää huolta omasta aineettomasta arvostaan. 

Suomi ja suomalaisuus nousivat myös esille. Tavaramerkit ja brändit ovat yritysten suurimpia kilpailuvaltteja. Meillä on Suomessa upeaa muotoilua, tuotteita, osaamista, luontoa, taidetta ja pohjoisen taikaa – ne vain pitää osata paketoida oikein ja tuoda potentiaali esille brändäyksen avulla. Yritysmaailmassa jyvät akanoista erottaa se, että johto pitää brändiä tärkeänä. Silloin on puoli työtä jo tehty ja ymmärretään brändien merkitys omassa liiketoiminnassa.

Esityksissä nousi myös esiin se, että IPR-oikeudet pääsisivät laajempaan käyttöön, jos markkinointia lisättäisiin yrityksissä, koska markkinointi-investoinnit nostaisivat Suomen parempaan kasvuun ja menestykseen. Jari Taipale BrandWorxxista esitti selkeää numerodataa siitä, kuinka brändäys vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Brändin vahvuus on strategian onnistumisen mittari. Positiivista on kuitenkin se, että tutkimusten mukaan kasvu ja brändi ovat nousseet yritysjohdon prioriteetiksi Suomessa. Heikki Laaninen toi esiin brändilisenssoinnin rajattomat mahdollisuudet. Olemme seuranneet Finlaysonin uskomatonta nousua Tom of Finland hypetyksessä, ja nähneet kuinka Rovio on luonut valtavaa kassavirtaa brändilisenssoinnilla. Robert Hagelstam Roviolta kertoi miten brändi ja tavaramerkki näkyvät hänen jokapäiväisessään työssään toteamalla, että ilman brändejä ei olisi tavaramerkkityötäkään.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Verkoston ydinporukkaan kuuluvat Taru Kallio-Nyholm, Riikka Tähtivuori, Malin Lahdensuo ja Anni Wargh kokoontuivat elokuussa pohtimaan seuraavia askeleita. Tapaamisessa päätettiin aloittaa Brändi & Tavaramerkki -muutostyö ja ideana on saada Suomi nousuun brändäyksellä. Tulemme syksyn aikana keräämään porukkaa kasaan eri tahoilta ja aloittamaan suunnittelutyöt talven aikana.  Aiheesta kiinnostuneet voivat olla allekirjoittaneeseen yhteydessä.

Voitte seurata asian etenemistä IPRinfo-verkkolehdestä.

Taru Kallio-Nyholm
IPR University Center & Berggren Oy

(Kuva: Minna Maunu)

(Kuvassa vasemmalta Heikki Laaninen, Robert Hagelstam, Ritva Hanski-Pitkäkoski, Taru Kallio-Nyholm, Jari Taipale  ja Riikka Tähtivuori.)