AIPPIn maailmankokous Genevessä kesäkuussa

(IPRinfo 4/2004)

AIPPI (Association for Intellectual Property) järjesti 39. maailmankokouksensa Genevessä 19.-23.6.2004. Kokous järjestettiin hieman uusitun konseptin mukaan siten, että asiaohjelma oli supistettu kolmelle päivälle. Suomesta kokoukseen osallistui yli 20 osallistujaa.

Asiaohjelma AIPPIn maailmankokouksissa jakautuu kolmeen eri kategoriaan: kysymyksiin, joita on valmisteltu ensin kansallisissa AIPPI-ryhmissä ja käsitellään sen jälkeen työryhmissä, luento- ja keskustelutilaisuuksiin ja kolmanneksi organisaation hallinnollisiin asioihin.

Maailmankokouksessa ensinnäkin keskustellaan työryhmien ehdotuksista kannanotoiksi ja päätöspäivänä niiden hyväksymisestä äänestetään. Tänä vuonna käsittelyssä olivat AIPPI-kysymykset
Q180 Content and relevance of industrial applicability and/or utility as requirements for patentability,
Q181 Conditions for registration and scope of protection of ”non-conventional” trademarks,
Q182 Database protection at national and international level,
Q183 Employers’ rights to intellectual property ja
Q170 Extraordinary Sessions on SPLT.

Kansallinen työ alkaa vuotta aikaisemmin
Suomen AIPPI-ryhmän kysymysten valmistelu oli alkanut jo kansallisten työryhmien muodostamisella ja raporttien laatimisella syksyllä 2003. Työryhmätyöskentely onkin erinomainen tapa osallistua kansalliseen AIPPI-työskentelyyn, sillä työryhmissä puidaan kunkin kysymyksen osalta kansallista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, kun taas kansainvälisissä kokouksissa keskustellaan kansainvälisestä harmonisointityöstä. Tässä yhteydessä haluan myös kiittää kaikkia Suomen AIPPI-ryhmän jäseniä, jotka osallistuivat valmistelutyöhön ja/tai kansainväliseen kokoukseen.

Maailmankokouksessa hyväksyttiin jokaista kysymystä koskeva resoluutio. Resoluutiot löytyvät osoitteesta www.aippi.net. Kysymyksistä käytiin vilkasta keskustelua, ja resoluutiot olivat kuten usein ennenkin kompromisseja, jotta niitä voitaisiin käyttää immateriaalioikeudellisen lainsäädännön kansainvälisessä harmonisointityössä.

Geneven kokoukseen osallistuivat Suomen AIPPI-ryhmästä delegaatteina Niklas Bruun, Marja-Leena Mansala, Folke Johansson, Kristiina Harenko, Antti Peltonen, Marja Tommila ja allekirjoittanut. Delegaateilla on yleiskokouksessa äänestysoikeus, ja he osallistuvat työryhmätyöskentelyn lisäksi yleiskokouksen hallinnollisten kysymysten käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Erityisesti voidaan mainita, että Niklas Bruun toimi ansiokkaasti työryhmän Q183 ”Employers’ rights to intellectual property” puheenjohtajana. Oikeudet työsuhteissa syntyneisiin immateriaalioikeuksiin on kansainvälisesti heikosti säädelty oikeuden ala, joka kaipaa vielä runsaasti kommentointia.

Uusi puheenjohtaja Ruotsista
Asialistalla oli myös luento/keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, mm. EU:n laajenemisen vaikutuksista patenttioikeuteen, tavaramerkkien keksimisstrategioista, lisenssisopimuksista ja immateriaalioikeuksien täytäntöönpanosta.
Maailmankokouksessa päätetään myös AIPPI-organisaatioon liittyvistä hallinnollisista asioista. Suuri osa päätöksistä on rutiininomaisia. Kokouksessa hyväksyttiin tällä kertaa uuden toimihenkilön palkkaaminen AIPPI-toimistolle Geneveen. Hänen toimenkuvaansa kuuluisi varsinkin kansainvälisiin järjestöihin kohdistuva lobbaustoiminta. Näin AIPPI-organisaation harmonisointiponnisteluille saadaan enemmän vaikutusmahdollisuuksia.

AIPPI-organisaation seuraavaksi puheenjohtajaksi vuosiksi 2004-2006 valittiin Örjan Grundén Ruotsista. Puheenjohtajaksi valitaan aina sen maan edustaja, jossa seuraava maailmankokous järjestetään ja vuoden 2006 maailmankokous järjestetään Göteborgissa.

Ennen seuraavaa maailmankokousta Suomen AIPPI järjestää jo perinteiseksi tulleen Helsinki AIPPI symposiumin 6.-8.3.2005. Teemana on tällä kertaa ”Enforcement of Intellectual Property Rights”. Teema on ajankohtainen ja Suomen AIPPI toivottaa kaikki aiheesta kiinnostuneet ja innostuneet tervetulleiksi.

Faktoja Suomen AIPPI ry:stä

The objective of AIPPI is to improve and promote the protection of intellectual on both an international and national basis.
Kansalliset ryhmät muodostavat kansainvälisen AIPPIn toiminnan perustan. Suomen AIPPI ry on AIPPIn suomalainen kansallinen ryhmä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen (tällä hetkellä kahdeksan jäsentä).
Suomen kannanotot kansainvälisen AIPPIn esille nostamiin kysymyksiin hyväksyy pääsääntöisesti yhdistyksen kokous. Yhdistyksen puheenjohtaja on asianajaja Rainer Hilli (Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy) ja sihteeri Niklas Östman (Nokia Oyj). Kansallista äänivaltaa kansainvälisissä kokouksissa käyttävät vuosikokouksen valitsemat delegaatit. Käytännössä delegaatit valitaan kokouskohtaisesti. Äänimäärä määräytyy kansallisen ryhmän koon mukaan. Suomen ryhmä on suhteellisen suuri ja aktiivinen, eli delegaatteja on kaikkiaan 7.
Yhdistyksen kokous kutsuu hallituksen esityksestä jäseneksi henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti kiinnostuneita kansainvälisistä immateriaalioikeusasioista. Osallistuminen kansalliseen valmistelutyöhön ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Koska immateriaalioikeus on aidosti poikkitieteellinen alue, on erinomaisen toivottavaa, että myös jäsenistössä ovat eri ammattikunnat edustettuina.
Lisää tietoa jäseneksi liittymisestä tai muusta toiminnasta saat yhdistyksen puheenjohtajalta tai yhdistyksen kotisivulta . Yhdistys tilaa jäsenilleen IPRinfo -lehden jäsenetuna.

Rainer Hilli
Asianajaja
Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy
Suomen AIPPI ry:n puheenjohtaja