Orpoteosdirektiivi läpi Euroopan parlamentissa

14.9.2012
Euroopan parlamentti on hyväksynyt 13.9.2012 pidetyssä äänestyksessä direktiiviehdotuksen orpoteosten sallitusta käyttötarkoituksista.

Orpoteokset ovat teoksia, joiden tekijänoikeus- ja lähioikeussuoja on vielä voimassa, mutta oikeudenhaltijaa ei ole määritetty tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. Oikeudenhaltijoiden selvittäminen on tuottanut ongelmia laajamittaisille digitointiprojekteille, kuten Europeanalle. Aineistojen digitoinnissa tapahtuu kappaleen valmistamista ja yleisön saataville saattamista, ja näihin toimiin vaaditaan oikeudenhaltijan suostumus.

Orpoteoksia koskeva direktiiviehdotus on yhteydessä Euroopan digitaalistrategiaan ja viime syksynä laadittuun yhteisymmärryspöytäkirjaan, jossa sovittiin muistiorganisaatioiden digitointiperiaatteista koskien markkinoilta poistuneita aineistoja. Europeanan kaltaiset laajat digitointiprojektit auttavat eurooppalaisen kulttuuriperinnön suojaamisessa ja levittämisessä, ja orpoteosdirektiivillä pyritään takaamaan aineistojen luvallinen ja turvallinen käyttö. Seuraavaksi direktiiviehdotus menee neuvoston käsittelyyn. (SM)

Päivitys: Neuvosto hyväksyi direktiiviehdotuksen 4.10.2012 pidetyssä kokouksessa. 

Intellectual property: new EU rules for orphan works (neuvoston tiedote 4.10.2012)Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))Parlamentin tiedote 13.9.2012EU:ssa yhteisymmärrys markkinoilta poistuneiden aineistojen digitoinnista – IPR University Centerin uutinen 26.09.2011IPR University Centerin direktiiviehdotuksesta antama lausunto 17.8.2011Mikko Huuskonen: Uusi yritys kohti sähköistä sisämarkkinaa – Digitaalinen agenda (IPRinfo-lehti 1/2011)