Antti Riivari on valittu Euroopan patenttiviraston patenttilakikomitean puheenjohtajaksi

23.3.2018
PRH:n pääjohtaja Antti Riivari on valittu Euroopan patenttiviraston patenttilakikomitean (Committee on Patent Law) puheenjohtajaksi.

Riivarin toimikausi on kolme vuotta 1.4.2018 lukien.

Patenttilakikomitea on Euroopan patenttiviraston EPO:n hallintoneuvoston alainen elin. Komitea neuvoo hallintoneuvostoa Euroopan patenttisopimukseen tai sen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä. Komitea käsittelee myös kaikki patenttisopimuksen muuttamista koskevat ehdotukset sekä neuvoo hallintoneuvosta kansainvälistä patenttijärjestelmää koskevissa asioissa, mikäli niillä on kytkentä Euroopan patenttisopimukseen.

Tietoa Euroopan patenttiviraston patenttilakikomiteasta täältä.

IPRinfo-lehti 1/2013: Esittelyssä Antti Riivari