Yhdysvaltain tekijänoikeuslaki kaipaa perusteellista päivitystä

Yhdysvaltain tekijänoikeuslaki on pudonnut digitaalisen maailman vauhdista. Pienten parannusten sijaan laki vaatii perusteellista uudistusta, suosittelee maan tekijänoikeuviraston johtaja Maria Pallante.

Keskustelu tekijänoikeussäännösten uudistamisesta kuumenee Yhdysvalloissa. Perusteellisen päivityksen näkyvimpiä puolestapuhujia on Yhdysvaltain tekijänoikeusviraston johtaja Maria Pallante, joka piti joulukuussa aiheesta esitelmän tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokouksessa Helsingissä.

– Suositukseni on, että tehokas ja tulevaisuudessa toimiva tekijänoikeusjärjestelmä edellyttää useiden säännösten nostamista pöydälle samanaikaisesti. Kyse on monimutkaisesta kokonaisuudesta, jonka kaikki osat liittyvät toisiinsa, Pallante sanoo.

Yhdysvaltain kongressi päätti edellisen kerran tekijänoikeuslain täysremontista vuonna 1976. Sen jälkeen säännöksiin on tehty useita pieniä päivityksiä, mutta järjestelmän muotoutumiseen ovat vaikuttaneet myös eri oikeusasteiden tulkinnat yksittäisissä tapauksissa.

Pallanteen mielestä on tärkeää, että tekijänoikeussäännökset pysyvät mukana maailman muutoksissa. Suurimmat haasteet tulevat digitalisoitumisesta: internetistä sekä teosten uusista jakelukanavista.

Lista uudistettavista asioista on pitkä teosten kirjastokäytöstä avoimen lähdekoodin hyödyntämiseen saakka.

– On tärkeää löytää tasapaino esimerkiksi tekijänoikeuksien lisensoinnin ja tekijänoikeuksien rajoitusten välillä.

Pallanteen mielestä Yhdysvaltain on myös otettava huomioon, miten maan järjestelmä sopii yhteen kansainvälisten käytäntöjen kanssa.

– Esimerkiksi musiikin lisensointi on nykyisin globaalia, hän muistuttaa.

Edessä pitkä ja vaikea urakka

Edessä on vuosia kestävä urakka, sillä yhteisesti sovitut periaatteet on myös pystyttävä muotoilemaan selviksi lakipykäliksi. Samaan aikaan lainsäätäjiin kohdistuu kovia paineita talouselämän ja kansalaisyhteiskunnan intressiryhmistä.

Kokonaisvaltainen tarkastelu on Maria Pallanteen mielestä tärkeää myös siksi, jotta suuri yleisö ymmärtäisi, mistä tekijänoikeuksissa on oikein kysymys ja kuinka tärkeitä ne ovat monessa asiassa.

– Viime aikoina ovat korostuneet suurten yhtiöiden väliset riidat. Suuren yleisön ja teosten tekijöiden on ollut välillä vaikea hahmottaa, mistä on kysymys.

Pallanteen mukaan Yhdysvaltain kongressi keskustelee säännöllisesti ja rakentavasti tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Etenkin edustajainhuoneen oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan puheenjohtaja Bob Goodlatte saa häneltä kiitosta aktiivisuudestaan.

– Kokonaisuudistus edellyttää kuitenkin uudenlaista otetta. Kongressin neuvoa-antavana elimenä tekijänoikeusvirasto ehdottaa polkua, joka on hitaampi, harkitsevampi ja kokonaisvaltaisempi kuin yksittäisten parannusten tekeminen.

Pallante korostaa, että kokonaispaketin kokoaminen on vasta tekijänoikeusviraston tekemä ehdotus.

– Kongressin kanta kokonaisuudistukseen on vielä auki. Se on kuitenkin sitoutunut selvittämään, miten nykyinen laki toimii digitaalisessa maailmassa.

Fair use -periaate edelleen tärkeä

Maria Pallante sanoo, että lakiuudistusten ohella Yhdysvaltain tekijänoikeusjärjestelmä kehittyy tulevaisuudessakin oikeustapausten, oikeudenhaltioiden vapaaehtoisten toimien ja eri käyttäjätahojen tekemien sopimusten kautta.

Amerikkalaisen järjestelmän tärkeä osa on niin sanottu fair use eli kohtuullisen käytön periaate. Se antaa tietyissä tilanteissa mahdollisuuden käyttää tekijänoikeuden muuten suojaamaa materiaalia.

Pitkälti oikeuden päätösten perusteella muotoutunut fair use koskee esimerkiksi mediassa, opetuksessa, tutkimuksessa, opinnäytetöissä ja kirjastojen arkistoinnissa käytettävää tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia.

Fair use on meille tärkeä opinkappale. Se on pystynyt mukautumaan ajan muutoksiin 200 vuoden aikana ja kietoutunut oleellisesti yhteen oikeusjärjestelmämme kanssa. Fair use kehittyy varmasti edelleen teknologian myötä.

Matti Remes

Virasto ylläpitää rekisteriä ja neuvoo kongressia

Yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto (United States Copyright Office) on maan kansanedustuslaitoksen eli kongressin kirjaston alaisuudessa toimiva elin. Sen tehtävänä on hallinnoida ja ylläpitää tehokasta tekijänoikeusjärjestelmää ja edistää siten luovuutta yhteiskunnassa.

Keskeisin työsarka on tekijänoikeuksien rekisteröinti Yhdysvalloissa. Rekisteröinti ei ole pakollista, mutta se voi olla tarpeellista mahdollisimman kattavan suojan saamiseksi. Se saattaa esimerkiksi parantaa asemia mahdollisissa tekijänoikeutta koskevissa oikeudenkäynneissä.

Tekijänoikeusrekisteri on ollut vuodesta 1977 lähtien sähköinen, ja siihen on hyväksytty runsaat 16 miljoonaa teosta.

Tekijänoikeusvirasto toimii myös kongressin neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä.

Oleellinen osa viraston työtä ovat selvitykset, joita kongressi tilaa ajankohtaisista IPR-kysymyksistä.

Virasto pitää lisäksi yhteyttä eri intressiryhmiin, esimerkiksi talouselämää, teosten tekijöitä ja kirjastoja edustaviin järjestöihin.

Maria Pallante on johtanut virastoa vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 1964 syntynyt juristi opiskeli lakia George Washington Universityssä ja hän on tehnyt sittemmin pitkän uran tekijänoikeuksien parissa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Tekijänoikeusviraston eri tehtävien ohella Pallante on toiminut muun muassa washingtonilaisessa lakiasiaintoimistossa, kahdessa kirjailijajärjestössä ja vastannut Guggenheimin museoiden maailmanlaajuisista lisensointiasioista.

Lisätietoja: www.copyright.gov