Vuoden 2019 IPR-palkinnot

1/2020 31.1.2020

IPR Gaalassa 31.1.2020 palkittiin jälleen aineettomien oikeuksien vaikuttajia.

2019 IPR-henkilö – Max Oker-Blom

Vuoden 2019 IPR-henkilö on laajasti tunnettu Suomessa ja kansainvälisen IPR-yhteisön piirissä. Hän on on pitkäaikainen IPR-vaikuttaja, väsymätön osallistuja ja keskustelija. Hän on dosentti ja alan tutkija.

Max Oker-Blom teki pitkän päivätyön Fazer Oy:n oikeudellisena johtajana. Fazerilla hänen keskeisenä tehtävänään oli Fazerin tavaramerkkistrategian rakentaminen ja arvokkaan tavaramerkkisalkun puolustaminen suurten muutosten aikana, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja tavaramerkkioikeus eurooppalaistui.

Kiinnostus tavaramerkkioikeuteen erityisesti ja immateriaalioikeuteen yleensä johti siihen, että Max Oker-Blom ryhtyi aktiiviseksi ECTA:ssa (European Communities Trade Mark Association). Hän toimi ECTA:n puheenjohtajana vuosina 2004-2006 ja ECTA:n pääsihteerinä vuosina 2011-2017. Harvalla suomalaisella on ollut yhtä merkittävä asema EU-tason IPR-organisaatiossa.

Max Oker-Blom on myös aktiivisesti osallistunut suomalaiseen lainvalmistelutyöhön erityisesti tavaramerkkioikeuden alalla ja on toiminut Suomen tavaramerkkioikeuden uudistamistyöryhmän puheenjohtajana ja useiden eri työryhmien jäsenenä.

Max Oker-Blom väitteli kauppatieteen tohtoriksi silloisessa Joensuun yliopistossa vuonna 2002 päätyönsä ohella. Siirryttyään eläkkeelle vuonna 2008 hän on ollut erittäin aktiivinen IPR-tutkijana ja hyvin pidetty luennoitsija erityisesti Hankenilla ja Aalto-yliopistossa. Hän on myös IPR University Centerin Summer Schoolin vakioluennoitsija.

Max on myös jatkuvasti ylläpitänyt suhteitaan elinkeinoelämään, hän toimii edelleen vuosina 2019-2021 Keskuskauppakamarin IPR-valiokunnan puheenjohtajana.

Tällä hetkellä Max Oker-Blom on myös IPR University Centerin IPR-Info-lehden päätoimittaja, Pohjoismaiden NIR-yhteistyön pääsihteeri ja STY:n hallituksen jäsen.

Max Oker-Blomilla on paljon ystäviä ja hyvin vähän vihamiehiä. Se johtuu siitä, että hän osaa kuunnella muita, tehdä kompromisseja ja myös väitellä asioista tavalla, jossa toista mieltä oleva henkilö huomaa, että myös hänen mielipidettään kunnioitetaan. Lisäksi hän perehtyy syvällisesti asioihin ennenkuin muodostaa kantansa. Tästä johtuen häntä pyydetään jatkuvasti mukaan erilaisiin IPR-kentän tehtäviin ja tapahtumiin ja tähän päivään asti Maxilla on ollut innostusta ja tarmoa lähteä mukaan. Toivomme, että Maxille tänään annettava vuoden 2020 IPR-henkilön tunnustuspalkinto innostaa häntä jatkamaan samalla tavoin vielä vuosia eteenpäin, siitä huolimatta, että hänen panoksensa jo tähän asti on ollut hyvin vahva ja ainutlaatuinen.
(Teksti: Niklas Bruun, Hanken)

2019 IPR-teko – Roberto Castagno

Tämän palkittavan tie Suomeen on käynyt Torinosta Triesteen, sieltä Rooman kautta Lausanneen ja lopuksi Tampereelle. Nokian vahvuuteen hän liittyi vuonna 1999 ja hän toimii siellä tällä hetkellä IPR strategioiden ja liiketoiminna kehityksen parissa. (IPR strategy, IP business development, M&A, technology asset management)

Taustaltaan hän on sähköinsinööri ja tohtoriksi hän väitteli Lausannen yliopistossa vuonna 1998 aiheesta: Telecommunications (video signal processing).

Lisäksi hän on Italian kunniakonsuli Tampereella.

Palkittava henkilömme on jo vuosia toiminut IPR-alaa edistävällä tavalla työnsä ohella ja aktiivisesti kouluttanut kansaa aineettomien oikeuksien pariin eri yliopistoissa sekä IPR University Centerin tilaisuuksissa. Hänen virkistävä tapansa esiintyä on saanut monet ajattelemaan aineettomia oikeuksia uudesta näkökulmasta ja hän on luonut myös pohjaa alalla käytävälle keskustelulle.

Viime vuosien aikana hän on opettanut muun muassa Tampereen teknillisessä yliopistossa, Aalto-yliopistossa sekä lukuisissa iPR University Centerin tilaisuuksissa, kuten Logistics of Ideas ja IPR is the new Black -tilaisuus Tiedekulmassa. Lisäksi hän otti vetovastuun Advanced IP Licensing Academystä vuonna 2019 ja sinne saatiin mukaan ennätysmäärä osallistujia. Hän tulee jatkossa opettamaan myös Hankenin IPR maisteriohjelmassa ja taatusti, niin halutessaan, IPR University Centerin kursseilla.

Tämä henkilö palkitaankin esimerkillisestä toiminnastaan linkkinä liike-elämän ja yliopistomaailman välillä, poikkitieteellisistä näkemyksistään sekä aktiivisesta osallistumisestaan kaikkiin alan tapahtumiin sekä keskusteluihin idearikkaalla tyylillään!
(Teksti: Auri Vainio, IPR University Center)

2019 IPR-innovaatio – Suomen IPR-assistenttiyhdistys

IPR-assistenteilla on vahva osaaminen IPR-maailman muodollisuuksien hoitamisesta ja asioinnista eri virastojen kanssa niin Suomessa kuin muissa ulkomaillakin. Yhdistystoiminnan avulla tietoa on entistä helpompi jakaa ja assistentit verkottuvat, jolloin keskustelu alan toimijoiden kesken sekä osaaminen saadaan nostettua uudelle tasolle.

Suomen IPR-assistenttihdistyksen tarkoituksena on toimia IPR-alan assistenttien yhteistyöelimenä, joka tarjoaa jäsenilleen tietoa ja koulutusta sekä kokemusten vaihtoa alalla toimivien välillä.

IPR-assistenttiyhdistys pyrkii

  1. vaikuttamaan IRP-assistentteja koskeviin työelämän asioihin sekä edistämään ja kehittämään suomalaista IPR-assistenttikoulutusta
  2. osallistumaan assistenttien toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä jäsenten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa ja tekemään tunnetuksi IPR-assistenttien asemaa ja työtehtäviä
  3. tekemään esityksiä, aloitteita ja antamaan lausuntoja IPR-assistenttien ammatillisten toimintaedellytysten parantamiseksi
  4. edistämään jäsenten välistä yhteistyötä järjestämällä koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia
  5. toimimaan yhteistyössä SPAY:n, PIRY:n, PRH:n, Aalto Pro:n, ja IPR University Centerin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja muiden vastaavien ulkomaisten yhdistysten kanssa.

Toiminnan käynnistäneet henkilöt ovat:

Essi Pösö, Anne Husman, Sinikka Haikonen,  Helena Hattinen, Essi Kirves, Annika Nylund, Kati Himanto,  Riittaliisa Kiuru, Sari Sillanmäki-Aronen, Tuija From, Camilla Udd,  Eija Kurvinen sekä Minna Roos-Haavisto.

Toiminta on lähtenyt liikkeelle onnistuneesti ja ainakin IPR University Center toivoo hyvän ja hedelmällisen yhteistyön kantavan vielä pitkään!
(Teksti: Auri Vainio sekä https://iprassistenttiyhdistys.yhdistysavain.fi/)

Palkinnon vastaanottivat vasemmalta: Kati Himanto, Essi Kirves, Essi Pösö sekä Camilla Udd.

2019 Tekijänoikeusteko-palkinto – Arto Alaspää

Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys ry:n hallitus on päättänyt myöntää vuoden 2019 tekijänoikeusteko –tunnustuksen oikeustieteen kandidaatti Arto Alaspäälle pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä suomalaisten äänitetuottajien oikeuksien, musiikkiteollisuuden ja koko musiikkielämän hyväksi. Vuoden 2019 tunnustus on saajan koko työelämän pituisesta ansiokkaasta työstä.
(Teksti: Jukka Liedes, Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys ry)

Palkinnon jakoivat Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Liedes sekä Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen sihteeri Anne Holappa.

 

Kaikki jutun kuvat: Laura Oja

IPR Gaalaa olivat tukemassa