Uusi (akateeminen) vuosi, uudet kujeet

4/2018 1.10.2018

Kirjoittaessani tätä lokakuun 2018 alussa akateeminen vuosi on lähtenyt vankasti käyntiin. IPR University Centerin eli tuttavallisemmin ’instituutin’ vetovastuu on kesälämmön hiipuessa siirtynyt Nikke Bruunilta minulle.

Instituutin kehitys on ollut huimaa sen ensimmäisen parinkymmenen vuoden aikana. Immateriaalioikeuden osaaminen ja tietoisuus sen tarpeesta on kehittynyt valtavasti. Tässä numerossa käsiteltävät IPR Summer School ja ATRIP-konferenssi ovat oivia esimerkkejä siitä, miten laajaksi toiminta on muodostunut. Jo useamman vuoden toiminut IPR Summer School on vakiinnuttanut paikkansa kesäkoulujen joukossa keräten yhteen kansainvälisiä huippuja ja motivoituneita opiskelijoita. ATRIP-konferenssin saaminen Suomeen osoittaa, että immateriaalioikeusosaaminen on korkealla tasolla ja että kansainväliset verkostot ovat laajoja.

Tässä numerossa tarkastellaan myös vero-oikeuden ja immateriaalioikeuden rajapintaa. Veroasiantuntijan ja postdoc-tutkijan Katriina Pankakosken artikkeli siirtohinnoittelusta ja liiketoimintajohtaja TarjaTchernychin kommenttipuheenvuoro kuvastavat sitä, kuinka immateriaalioikeudet  koskettavat yritystoiminnan kaikkia osa-alueita.

Tavaramerkkilainsäädännön uudistus, jota Max Oker-Blom käsittelee artikkelissaan, osoittaa, että  nopeankin kehityksen keskellä on mahdollista uudistaa myös perusteita. Uudistushan perustuu uuteen tavaramerkkidirektiiviin, mutta samalla on korjattu tavaramerkkilain rakennetta ja kieltä. Toivotaan, että uudistus otetaan hyvin vastaan.

Yhteiskunnan, teknologian ja markkinoiden muutokset yhdessä johtajavaihdoksen kanssa luovat tilaisuuden alkaa pohtia instituutin tulevaisuuden suuntaa. Strategiatyö on vasta aluillaan, mutta on selvää, että haluan kuulla kaikkien sidosryhmiemme näkemyksen siitä, mitä teidän ja meidän yhteisen instituutin pitäisi tehdä enemmän, paremmin, eri lailla tai ei ollenkaan.

Haluan tietää, miten voimme paremmin palvella juuri teitä ja mihin IPR University Centerin teidän mielestänne pitäisi panostaa. Seuraavien kuukausien aikana otan yhteyttä yliopistojäseniimme, kannatusyhdistyksen jäseniin, potentiaalisiin uusiin jäseniin, jotka syystä tai toisesta eivät vielä ole liittyneet jäseniksi, sekä muihin sidosryhmiin, erityisesti ministeriöihin ja tuomioistuimiin. Alkakaa siis jo valmistautua!

Kirjoittajat