Tukena tavaramerkki – Suuren Brändipäivän saldoa

4/2021 6.7.2021

Suuri brändipäivä 2021 pidettiin hiljattain. Alun perin tarkoituksena oli pitää se fyysisenä tapahtumana, mutta koronatilanteen takia se jouduttiin lopulta järjestämään virtuaalisesti. Se ei kuitenkaan millään tavalla vaikuttanut ammattimaisesti läpivietyyn ja moderoituun tilaisuuteen.

Kesäkuun kahdeksantena pidetyn tilaisuuden avasi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi ja sen vetäjänä toimi lakimies Minna Aalto-Setälä Keskuskauppakamarista. IPR University Center oli mukana valmistelemassa tilaisuutta.

Runsaat neljä tuntia kestäneessä seminaarissa osallistujat saivat kuulla henkilöbrändin luomisesta (Sandra Hagelstam, vaikuttaja), markkinoinnin ja vaikuttamisen todellisuudesta ja tulevaisuudesta (Tommi Pelkonen, PROOF Advisory Oy), maineen ja brändin yhteensovittamisesta (Riku Ruokolahti, T-Media Oy), brändin suojaamisesta muun muassa tavaramerkkinä (Marja-Leena Mansala, Liiketapalautakunnan puh.joht.), brändien arvovalinnoista (Hanna Hiekkamies, Valio Oy), lisensioinnista (Heikki Laaninen, Ferly Oy, Kati Uusi-Rauva, AGMA ry)  sekä brändin jalanjäljistä (Anne Rindell, Hanken).

Tilaisuus päättyi brändikilpailun voittajan julistamiseen. Kilpailuraadin puheenjohtaja Marina Vahtola perusteli Ylen ykkössijaa muun muassa viittaamalla seuraaviin kriteereihin: a) brändikirja ja sen laatu, b) brändin suojaus, c) yrityksen viestintästrategia, d) yrityksen IPR-strategia, e) brändin innovatiivisuus ja vahvuus, f) brändin käyttö kansainvälisesti ja g) brändin menestykseen vaikuttavat muut tekijät.

Palkintoraatiin kuuluivat Jorma Hanski, PRH, Suvi-Elina Enqvist, Marimekko, Hannu Krook, SOK, Marja-Leena Mansala, KKK:n liiketapalautakunta, Tuomas Mylly, IPR University Center ja Minna Aalto-Setälä, STY. Raadin sihteerinä toimi Paula Paloranta KKK:sta.

Tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertss. Aiemmin järjestetyssä Keskuskauppakamarin  perinteisessä vuosittaisessa IPR-seminaarissa käsiteltiin myös muita teemoja, kuten Brexitiä ja GDPR:n huomioon ottamista yrityksen toiminnassa. Tässäkin tilaisuudessa kuitenkin julistettiin myös brändiään hyvin hoitanutta yritystä. Tunnustus myönnettiin tuolloin Marimekolle.

Esikuvana suurelle brändipäivälle voitaneen pitää Groth & Co:n vuosittain tammikuussa Tukholmassa järjestämää Varumärkesdagen:ia. Siellä on useana vuonna julistettu brändistään hyvin huolta pitävä yritys esimerkiksi muille ruotsalaisille yrityksille. Tähän tilaisuuteen on vuosien varrella osallistunut moni suomalainen IPR-ammattilainen.

Brändi ja tavaramerkki

Brändi (engl. brand) on laajempi käsite kuin tavaramerkki. Siihen sisältyy koko yrityksen imago asiakas- ja kuluttajaviesteineen, toimintatapoineen ja ulkoasuineen. Tavaramerkki taas on oikeudellinen käsite, jonka tulee täyttää laissa mainitut tunnusmerkit eli sitä tulee käyttää elinkeinotoiminnassa ja sen on oltava erottamiskykyinen, jotta se voidaan rekisteröidä ja siten saada suojaa. Brändi voi olla olemassa ilman tavaramerkkiä, mutta jotta ainakin osa siitä olisi suojassa kopioivilta kilpailijoilta, sen tulee olla rekisteröity tavaramerkiksi.

Tavaramerkkiä voidaan lisensioida eli sen käyttö voidaan antaa tietyksi ajaksi ulkopuoliselle maksua vastaan. Yrityksen kansainvälistyessä tämä on monesti käytetty keino. Lisäksi tavaramerkkiä voidaan käyttää vakuutena ja se voidaan Suomen lain mukaan luovuttaa erikseen.

Tavaramerkin etuna muihin määräaikaisiin suojauskeinoihin nähden on, että se voidaan uusia aina kymmenen vuoden välein edellyttäen, että sitä on käytetty.

Brändin merkitys

Tavaramerkillä suojattu brändi on yritykselle kun yritykselle erittäin tärkeä kilpailuetu markkinoilla. Ilman brändiä kuluttajat ja asiakkaat eivät pystyisi erottamaan yrityksen tuotteita ja palveluja muista tuotteista ja palveluista. Lisäksi brändi viestittää laatua, joka monelle on tärkeää. Tänä päivänä painotetaan myös vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, joiden merkitys jo nyt on muodostumassa yhä tärkeämmiksi.

Brändin merkitys yrityksen menestykselle tulisi olla selvä jokaiselle suomalaiselle yritykselle. Siksi on erittäin tervetullutta, että Keskuskauppakamari on jo ilmoittanut seuraavasta brändipäivästä. Se järjestetään 7.4.2022. Save the date!

Tavaramerkin tärkeydestä on syytä säännöllisesti muistuttaa suomalaisia yrityksiä, erityisesti pk-sektoria.

Lähteet:

Tavaramerkkilaki (26.4.2019/544)

Kirjoittajat