Töissä IPR University Centerillä

4/2020 28.8.2020

Syksyllä 2019 aloittaneet Ada Lappalainen ja Ville Verronen kertovat työskentelyjaksostaan IPR University Centerillä.

Milloin aloititte työskentelyn IPR University Centerillä? Mistä kuulitte harjoittelusta?

Aloitimme molemmat harjoittelumme syyskuussa 2019, jolloin olimme opintojemme loppuvaiheessa. Harjoittelujakson jälkeen jatkoimme työskentelyä tutkimusavustajina. IPR University Center oli meille tuttu opintojemme ja IPR Summer Schoolin ansiosta. Haimme harjoitteluun, sillä halusimme saada käytännön työkokemusta aineettomien oikeuksien parissa työskentelystä, minkä lisäksi olimme kuulleet aikaisempien harjoittelijoiden sijoittuneen mielenkiintoisiin ja haastaviin IPR-alan työtehtäviin harjoittelun jälkeen. Uskoimme harjoittelun ja sen tarjoaman akateemisen verkoston olevan hyödyllinen myös gradun kirjoittamisen kannalta.

Millaisten työtehtävien parissa olette työskennelleet ja millainen on tyypillinen työpäivä?

Päivittäisiin työtehtäviimme on kuulunut oikeustapaustietokannan ylläpito, uutisointi alan ajankohtaisista aiheista sekä IPRinfo-lehden toimitustyöhön osallistuminen. Lisäksi olemme auttaneet käytännön järjestelyjen hoitamisessa erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa, joita on ollut lähes viikoittain. Avustimme myös OKM:n järjestämissä tekijänoikeusdirektiivin valmistelua tukevissa työpajoissa, mikä oli mielenkiintoinen tilaisuus tutustua myös ministeriössä tehtävään työhön.

Olemme säännöllisesti toistuvien tehtävien ohella työskennelleet myös esimerkiksi Operight-hankkeen parissa, tehneet erilaisia käännöstöitä, tuottaneet sisältöä verkkokursseille sekä avustaneet erilaisten hakemusten ja selvitysten laadinnassa. Samalla olemme kirjoittaneet itseämme kiinnostavista aiheista kirjoituksia IPRinfo-lehteen. Monipuoliseen työnkuvaamme onkin sisältynyt itsenäisen kirjoittamisen ja tiedon tuottamisen ohella erilaisia tapahtumia IPR-lounaista monipäiväisiin seminaareihin.

Millaista työskentely on ollut? Mikä IPR University Centerillä työskentelyssä oli hyödyllistä ja mitä opitte?

Työskentelyjakso on pitänyt sisällään monipuolisesti erilaisia IPR-liitännäisiä koulutukseen, tietopalveluun ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä, ja jokainen työviikko on ollut erilainen. Tapahtumien, seminaarien ja koulutusten kautta olemme tutustuneet IPR-alan toimijoihin ja ammattilaisiin niin akateemisessa maailmassa kuin yksityisellä sektorillakin.

Erilaisten tekstien ja esimerkiksi oikeustapaustiivistelmien kirjoittaminen kursseille, verkkosivuille ja IPRinfo-lehteen on antanut hyvän kokonaiskuvan eri aineettomien oikeuksien suojamuodoista. Graduvaiheen opiskelijoina olemme pystyneet myös edistämään opintojamme työskentelyn ohessa ja päässeet hyötymään saamastamme koulutuksesta. Erityisesti erilaisten tekstien kirjoittaminen osana päivittäistä työtä on heijastunut myös opintoihin positiivisesti. Substanssiosaamisen kartuttamisen ohella olemme harjaantuneet kirjoittamaan oikeudellisia tekstejä myös itselle aiemmin vieraista suojamuodoista. Alan ajankohtaisten asioiden ja oikeuskäytännön seuraaminen on ollut sekä yleissivistävää että hyödyllistä tulevaisuuden kannalta.

Työskentelyjakson aikana olemme saaneet kollegoilta aina tarvittaessa tukea ja hyviä vinkkejä, ja työskentely ammattitaitoisten ja inspiroivien IPR-ihmisten kanssa on ollut antoisaa.

Mieleenpainuvin muisto työskentelyajalta?

Päällimmäisenä on jäänyt mieleen alalla toimivat osaavat ja asiantuntevat ihmiset. Yksittäisistä tapahtumista erityisesti IPR Gaala ja IP Summit ovat jääneet mieleemme onnistuneina ja hyvin järjestettyinä tapahtumina. Kävimme myös Slushissa tutustumassa teknologia-alan uusiin tuuliin. Tapahtumassa oli mielenkiintoista jutella start-upien kanssa esimerkiksi näiden näkökulmasta aineettomien oikeuksien suojaan.

Opettavaisimpia työtehtäviä ovat olleet esimerkiksi artikkelien kirjoittaminen ja niihin liittyvä taustatyö, joka on pitänyt sisällään lainsäädäntöön ja erilaisiin ilmiöihin tutustumista sekä alan asiantuntijoiden haastattelemista.

Kenelle suosittelisit harjoittelua?

Voimme lämpimästi suositella harjoittelua kaikille IPR-alasta kiinnostuneille ja opinnoissa alaan erikoistuneille. Graduvaiheen opiskelijoina ja työskentelyjakson aikana opintomme loppuun suorittaneina voimme omasta kokemuksesta kannustaa erityisesti tutkielmaa kirjoittavia opiskelijoita hakemaan harjoitteluun. Työskentely IPR University Centerillä oli kokonaisuudessaan erittäin antoisa ja omaa osaamista syventävä kokemus, josta on varmasti monenlaista hyötyä ja iloa tulevaisuudessa.

 

Kuva: Laura Oja.

Kirjoittajat