Kirja-arvio: Mainostajan tavaramerkkiopas

Markku Tuominen: Mainostajan tavaramerkkiopas. Mainostajien Liitto, Helsinki 2013. ISBN 978-952-5262-45-2. 94 s.

Mainostajien Liitto julkaisi tavaramerkkioppaan ensimmäisen painoksen vuonna 2003. Opasta on kiitettävästi päivitetty, ja se vastaa nykymuodossaan edelleen mainostajien tarpeisiin. Tavaramerkkiin liittyvien perusasioiden hallinta on edellytys tavaramerkin täysipainoiseen hyödyntämiseen myös mainonnassa ja markkinoinnissa.

Totesin ensimmäistä painosta arvioidessani, että opasta ei ole rasitettu liiallisella juridisella tekstillä tai lakipykäläviittauksilla. Oppaan rakenne on pysynyt ennallaan, ja päivityksissä Markku Tuominen noudattaa edelleen selkeää ja sujuvaa kirjoitustapaansa.

Tällä kertaa kiinnitin erityisesti huomiota tavaramerkin kehittämisprosessiin, johon oli lyhyesti kyetty sisällyttämään kaikki siihen liittyvät tärkeät elementit. Ennen tavaramerkin käyttöön ottamista tehtävän tutkimuksen merkitys kasvaa tavaramerkkien lisääntyessä ja niiden arvon kasvaessa.

Opas auttaa edelleen mainostajaa tiedostamaan tavaramerkin arvon ja antaa toimintaohjeita oikeaan toimintaan.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center