Tavaramerkkihakemusten määrä hurjassa kasvussa – mielenkiintoista tilastotietoa

4/2021 6.8.2021
Growth, calculator and money

Immateriaalioikeusanalyysiä suorittava yhtiö Clarivate on hiljattain julkaissut tavaramerkkejä koskevaa tilastotietoa. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana on jätetty merkittävästi enemmän tavaramerkkihakemuksia verrattuna vuoteen 2020, toteaa Rowan Forster kirjoituksessaan. Tämä koskee EU:ta, Yhdysvaltoja, Yhdistynyttä Kuningaskuntaa ja Australiaa.

Hakemusten määrän nousu ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon, että talouskasvu on pandemiasta huolimatta ollut vuonna 2021 varsin vahvaa mainituissa maanosissa ja maissa. Pörssit ovat olleet noususuuntaisia heijastaen kuitenkin vain osittain yritysten raportoimia toisen neljänneksen hyviä tuloksia. Optimismi on myös perustunut rokotuksen etenemiseen ja mataliin korkoihin.

Vähän lukuja

Yhdysvalloissa hakemusten määrä vuonna 2021 nousi 47 % ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, UK:ssa 69 %, EU:ssa 27 % ja Australiassa 16 % verrattuna edellisen vuoden puolivuotiskauteen. Absoluuttisina lukuina puhumme USA:ssa 350 000:sta, UK:ssa 90 000:sta, EU:ssa 88 000:sta ja Australiassa 35 000:sta hakemuksesta.

Mielenkiintoisempaa kuitenkin on, että kiinalaisten yhtiöiden osuus korostuu hakijoiden joukossa. Yhdysvalloissa mainitusta 350 000 tavaramerkkihakemuksesta yli 100 000 olivat kiinalaisia eli 29 %. Verrattuna vuoteen 2020 kasvua oli huima 256 %. Vastaava prosenttiluku UK:ssa oli vielä suurempi eli 298 %.  Australiassa kiinalaisten hakemusten määrä on noussut 57 %.

EU:ssa luvut ovat maltillisempia. EUIPO:n noin 88 000 tavaramerkkihakemuksesta 20 % olivat kiinalaisten yritysten tekemiä mikä sekin on merkittävä määrä.

 

Mahdollisia selityksiä

UK:n osalta eräs selittävä tekijä lienee Brexit. Siellä kotimaiset yritykset ovat selvästi lisänneet hakemustensa määrää (34 %). Mutta samalla ne ovat vähentäneet hakemustensa määriä EU:ssa.

Eurooppalaiset yritykset ovat roimasti lisänneet hakemuksiaan UK:ssa. Amerikkalaiset yritykset ovat myös olleet aktiivisia. Tämä heijastaa muun muassa EU tavaramerkkien automaattista konvertointia kansalliseksi merkiksi UK:ssa.

Selitykseksi tavaramerkkihakemusten lisääntymiseen on talous. Vielä viime vuoden keväällä pelättiin talouskasvun hiipuvan, mutta näin ei ole käynyt, päinvastoin. Tästä keskuspankit ovat huolehtineet pitämällä viitekorot matalina ja jatkamalla markkinatoimiaan.

Arvailujen mukaan toinen seikka tavaramerkkihakemusten kasvuun on se, että yritykset ovat havahtuneet huomaamaan rekisteröintien tärkeyden brändin turvaamiseksi. Patentti- tai mallisuojan puuttuessa tavaramerkki on tae liiketoiminnan menestymiselle.

Nämä seikat eivät kuitenkaan selitä kiinalaisyritysten vahvaa esiinmarssia Yhdysvalloissa, EU:ssa, UK:ssa ja Australiassa. Suunta on ollut aiemmin päinvastainen eli muiden maiden yritykset ovat etabloituessaan hakeneet tavaramerkkirekisteröintejä Kiinassa. Voi hyvin olla, että tämä trendi on kääntymässä. Kiinalainen ulkopolitiikka on viimevuosina ollut selvästi kasvuhakuista, ja tämän myötä kiinalaiset yritykset ovat puolestaan tulossa esim. Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Lainojen myöntämisen ja luonnonvarojen turvaamisen lisäksi olemme nyt todistamassa kiinalaisten yritysten alkavaa kansainvälistä maihinnousua. Yhdysvaltain politiikka on myös ollut varovaista Kiinan suhteen.

Samalla kuitenkin Kiina on ilmaissut huolestumisensa eräiden, muun muassa kiinalaisten teknologiayritysten listautumisista ulkomaisiin pörsseihin. Aika näyttää onko lisääntyvä kiinalaisyritysten tavaramerkkihaku vain tilapäinen ilmiö vai pysyvä trendi. Selvää on kuitenkin, että Kiinan kasvava talousvalta on selvästi noususuuntainen.

Johtopäätös

Tavaramerkkihakemusten lisääntymisen syistä voidaan spekuloida, mutta täysin selvää on, että yrityksen menestymisen takeena on kilpailijoista erottuva tavaramerkki. Sellaisen rekisteröintiä tulee hakea heti toiminnan alkaessa ja sitä tulee vaalia. Hyvän tavaramerkin luominen ja suojaaminen ajoissa on halvempaa kuin jälkikäteinen riitely.

Tavaramerkin tulisi lisäksi heijastaa nykyisiä kannatettavia arvoja kuten ympäristöä ja ihmisoikeuksia.

Aiheet: Tavaramerkit

Kirjoittajat