Suomen EU-puheenjohtajuus ja teollisoikeudet

1/2020 26.2.2020

Suomen kolmas puheenjohtajuuskausi Euroopan Unionissa alkoi 1.7.2019 ja päättyi viime vuoden lopussa eli 31.12.2019. ”Sitä voidaan luonnehtia käsitteellä ’think tank presidency’, koska komission aktiivinen työ käytännössä päättyi keväällä vaaleihin ennen Suomen puheenjohtajuuskautta”, kertoo johtava asiantuntija VT Minna Aalto-Setälä työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM). Edellinen puheenjohtajamaa eli Romania oli huolehtinut siitä, että vireillä olleet teollisoikeuksia koskevat lainsäädäntöhankkeet oli saatu vietyä loppuun. Keskeisenä teemana Suomen kaudella oli yleisesti kestävä kehitys ja erityiskysymyksenä IPR-strategia, jota valmistellaan sekä EU:ssa että Suomessa.

Aalto-Setälä toimi tämän puolen vuoden ajan Euroopan Unionin neuvoston teollisoikeudellisen työryhmän puheenjohtajana. Hän siirtyi Keskuskauppakamarista 6.5.2019 töihin TEM:iin, mistä hän taas palaa entiseen tehtäväänsä huhtikuun alussa. Minna toteaa syksyn olleen erittäin antoisa mutta myös työntäyteinen, vaikkei varsinaista lakialoiteagendaa ollutkaan. Hän on käynyt Brysselissä säännöllisin väliajoin ja edustanut EU:ta yhteensä noin kuukauden päivät Maailman henkisen omaisuuden järjestön, eli WIPO:n, yleiskokouksessa ja pysyvissä komiteoissa. Siellä tehtäviin kuului esittää EU:n näkemyksiä ja kannanottoja pääosin teollisoikeuksien mutta välillä myös koko IPR-alan osalta.

Minnan lisäksi Suomen teollisoikeustiimissä on ollut mukana erityisasiantuntija Stiina Löytömäki ja EU-avustaja Elsa Rinta-Kanto TEM:stä sekä erityisasiantuntijat Jenni Heikka ja Mikko Holm Suomen Brysselin pysyvästä edustustosta ja Ilkka Toikkanen Geneven Suomen edustustosta. Patentti- ja rekisterihallituksesta työhön osallistuivat myös johtava lakimies Marjo Aalto-Setälä sekä vanhempi lakimies Mika Kotala. ”On ollut ilo työskennellä näiden osaavien ja innostuneiden ihmisten kanssa”, Minna kehuu.

”Työryhmän puheenjohtajuus on mahdollistanut tutustumisen EU:n rakenteeseen ja valtakoneistoon sekä sen toimintaan aivan eri näkökulmasta sekä yleisesti IPR-arkkitehtuuriin EU:ssa”, Minna toteaa.

Aalto-Setälä korostaa, että hänen suhtautumisensa EU:hun on Suomen puheenjohtajakauden aikana muuttunut myönteisemmäksi. Tämä koskee myös WIPO:a. ”On ollut mielenkiintoista toimia julkisen sektorin edustajana ja samaan aikaan sen arvostus on omissa silmissäni vain kasvanut”, painottaa Minna, joka melkein koko työuransa on ollut töissä yksityisellä puolella.  ”Yhteistyötä ja vaihtoa yksityisen ja julkisen sektorin välillä pitäisi olla paljon enemmän”, Minna toteaa lopuksi.

Kirjoittajat