Esittelyssä Maria Rehbinder

Henkilökuva-palstalla esittelemme ajankohtaisia ihmisiä immateriaalioikeuden alalta. Tällä kertaa vuorossa on Aalto-yliopiston tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder.

Miten ja miksi kiinnostuit immateriaalioikeuksista?

Minulla on koulutusta ja työkokemusta kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin historian alalta ja työskentelin näiden alojen tekijänoikeuskysymysten parissa. Tekijänoikeuden rinnalla kiinnostuin mallioikeudesta ja tavaramerkkisuojasta tuotteen ulkomuodon suojaamisessa. Nyt kiinnostaa patentointi ja hyödyllisyysmallisuoja erityisesti muotoilijan näkökulmasta.

Ovatko immateriaalioikeus ja erityisesti tekijänoikeus riittävästi mukana koulutuksessa?

Olemme juuri käyneet läpi immateriaalioikeudellista ja ammattieettistä koulutusta Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Nämä asiat ovat esillä koulutuksessa monin tavoin, mutta selvitämme miten koulutusta voisi edelleen kehittää.

Esillä on ollut myös tutkimustarpeita muotoilun IPR-sopimusten ja muotoiluprosessin dokumentoinnin kansainvälisistä hyvistä käytänteistä. Aalto-yliopistossa järjestettiin keväällä 2013 uusi englanninkielinen IPR-kurssi ja Taideyliopistossa järjestettiin syksyllä 2013 englanninkielinen IPR-kurssi osana Arts Management -koulutusta. Valtioneuvoston IPR-strategiassa on asetettu velvoite kehittää IPR-tutkimusta ja -opetusta yliopistoissa, ja tämä velvoite otetaan huomioon yliopistojen tulosohjauksessa.

Mikä on immateriaalioikeuskoulutuksen tavoite?

Kyky hyödyntää immateriaalioikeuksia yritystoiminnassa sekä tieteellisessä ja taiteellisessa toiminnassa. Työkaluja annetaan IPR-strategian, IPR-suojamuotojen ja IPR-sopimusten hallintaan. Esille nostetaan myös se, milloin on syytä kääntyä IPR-asiantuntijan puoleen.

Tarvitaanko EU:ssa täysin harmonisoitu tekijänoikeuslaki?

Kyllä, samoin tarvitaan Euroopan unionin tuomioistuimen harmonisoivia päätöksiä. Esimerkiksi muotoilun tekijänoikeussuojaan tarvittaisiin harmonisoitu teoskynnys.

Mikä on suurin tekijänoikeutta koskeva muutos urasi aikana?

Avoimen verkkojulkaisemisen läpimurto esimerkiksi tutkimusartikkelien julkaisemisessa ja yliopistojen oppimateriaalien julkaisemisessa sekä Creative Commons -lisenssien nousu globaalisti tunnetuksi lisensseiksi.

Minkälainen olisi paras tekijänoikeuslaki?

Sellainen, jossa olisi selkeästi määritellyt ja johdonmukaisesti käytetyt käsitteet.

Miten lyhyesti määrittelet immateriaalioikeuden ja erityisesti tekijänoikeuden merkityksen liiketoiminnassa?

Immateriaalioikeuden suojan kohteet ovat niitä kultamunia, joita luovat ja kekseliäät ihmiset yritykselle tuottavat. Luovuutta ymmärtävä yritysjohto osaa järjestää olosuhteet, joissa kultamunia munivat hanhet tuottavat kaupalliseen menestykseen johtavia tuotteita ja palveluita.

Jos saisit diktaattorina tehdä yhden immateriaalioikeutta koskevan päätöksen, mikä se olisi?

Harmonisoitu tutkimuspoikkeus osana harmonisoitua tekijänoikeuslakia EU:ssa.

Maria Rehbinder

s. 1962 Helsinki

  • OTK, tekijänoikeusasiamies, Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu, Aalto-yliopiston Tutkimuksen tukipalvelu.

  • Aiemmin mm. Kuvasto ry:n toiminnanjohtaja, Tekijänoikeusneuvoston jäsen, taidegallerian hoitaja, museo-opas, muotoiluyrityksen työntekijä

  • OKM:n käynnistämän Tutkimuksen tietoaineistot hankkeen, Tiedon saatavuus – työryhmän jäsen, Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JHS- suositus työryhmän Avointen tietoaineistojen käyttölupa jäsen

  • Harrastuksia rakennusentisöinti, empire arkkitehtuuri ja 1800-luvun historia