Patinnova ja Epidos

(IPRinfo 4/2003)

Jo perinteisiksi muodostuneet Patinnova- ja Epidos-konferenssit järjestettiin Luxemburgissa 10.-12.11.2003. Konferensseissa käsiteltiin mm. patentti-informaatiojärjestelmien kehittämistä ja immateriaalioikeuksien suhdetta innovaatiojärjestelmiin.
Tilaisuudet järjestettiin Euroopan patenttiviraston (EPO) ja Euroopan komission yhteistyönä. Tilaisuuksiin osallistui yli 700 patenttialan asiantuntijaa etupäässä Euroopasta.

Epidos-konferenssi keskittyi lähinnä patentti-informaatiojärjestelmien ja tietokantojen kehittämiseen sekä patenttien luokituskysymyksiin. Tuntumaa näihin kysymyksiin osallistujat saivat laajan kongressipaikalla järjestetyn näyttelyn avulla.
Patinnova-konferenssissa pohdittiin innovaatiojärjestelmien ja immateriaalioikeuksien välistä suhdetta ja vuorovaikutusta.

Konferenssi alkoi yhteisellä istunnolla, jonka puhujina toimivat muun muassa EPOn väistyvä pääjohtaja Ingo Kober ja EU:n komission pääjohtaja Jean-Paul Mingasson. Tämän jälkeen konferenssi jakaantui kahteen rinnakkaiseen osioon, joista toisen aiheena oli ”Patentit tietoyhteiskunnassa” ja toisen ”IPR innovaatio-ja tutkimustoiminnan edistäjänä”.

Esiintyjinä johtavat tutkijat

”Patentit tietoyhteiskunnassa” –osiossa käsiteltiin laajasti yleisiä Euroopan IPR-järjestelmään liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä patenteista verkkotunnuksiin ja tavaramerkkeihin. Puhujat olivat kauttaaltaan alan johtavia tutkijoita (esim. professorit Joseph Straus, Max-Planck-Institut ja Michel Vivant, Montpellierin yliopisto) tai EPOn ja EU:n komission johtavia virkamiehiä. 

”IPR innovaatio- ja tutkimustoiminnan edistäjänä” -osiossa kävi selvästi ilmi, että elämme murroskautta, jossa pohditaan teknologian siirron uusia pelisääntöjä, haetaan yliopistojen roolia uudessa innovaatiopolitiikassa ja pohditaan avoimuuden ja luottamuksellisuuden rajoja ja uusia toimintatapoja. Oman panoksensa tähän jaksoon toi ainoana pohjoismaisena alustajana koko seminaarissa professori Niklas Bruun, IPR University Center.

Niklas Bruun
Professori
IPR University Center