Operight – tekijänoikeusbrändi opettajille

4/2015 5.11.2015
Operight (piirros: Noora Heiskanen)
IPR University Center on toteuttanut vuodesta 2010 alkaen Operight-täydennyskoulutushanketta, jonka tavoitteena on lisätä opettajien tekijänoikeusosaamista sekä tarjota tekijänoikeustietoa nopeasti ja selkeästi. Hankkeen rahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke starttasi keväällä 2010 opettajien tekijänoikeuden osaamiskartoituksella ja pilottikoulutussarjalla, johon kuului kolmen lähiluennon lisäksi myös verkko-oppimistehtäviä. Hankkeen edetessä parhaaksi koulutusmuodoksi osoittautui kolmen tunnin tietoisku, johon saa sopivasti tiivistettyä tekijänoikeuden perusteita. Opettajilla on koulutuksen tukena myös operight.fi -sivusto.

Aluksi hankkeessa keskityttiin toisen asteen opettajiin, mutta pian tilaisuudet avattiin myös muille opettajille. Tekijänoikeus on kaikille opettajille pääpiirteissään sama, mutta maksullisen koulutuksen järjestäminen tuo tekijänoikeuden rajoituksiin eli tekijänoikeuden huojennuksiin opetuksessa pieniä poikkeuksia.

Operight-koulutuksia on myös räätälöity vastaamaan eri oppiaineiden opettajien erityiskysymyksiin, ja viime vuodesta alkaen on myös järjestetty tekijänoikeuden syventäviä koulutuksia asian jo hyvin hallitseville opettajille. Koulutusta on järjestetty jo kymmeniä kertoja tilauksesta eri puolella Suomea.

Operight-hanketta on esitelty vuosittain tammikuun lopulla järjestettävillä opettajien ammattialaan keskittyvillä Educa-messuilla. Messuilla on ollut hienoa seurata paitsi hankkeen tunnettuuden kasvua myös tekijänoikeuden tiedostamisen ja osaamisen kehittymistä. Eniten esitetty kysymys on, saako YouTube-videoita näyttää oppitunnilla? Valitettavasti ei ilman lupaa tai käytön sallivaa lisenssiä.

Keväällä 2011 julkaistiin operight.fi-tietosivusto, johon on kerätty kattavasti opettajan työhön liittyvää tekijänoikeustietoa. Sivusto on rakennettu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja erityisesti hakutoimintoon on panostettu. Tietopankista löytyy tekijänoikeutta koskevia artikkeleita, kysymys- ja vastauspalsta, sanasto ja tietoa tulevista koulutuksista. Sivuston kautta voi myös lähettää kysymyksiä, jotka julkaistaan vastauksineen sivustolla. Operight.fi on saanut paljon positiivista palautetta ja sivuston sisältöä, rakennetta, toiminnallisuutta ja ulkoasua kehitetään jatkuvasti. Sivuston käyttäjämäärät ovat kasvaneet koko ajan.

Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista oli saada tekijänoikeuskoulutus osaksi opettajien opintoja. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutettiin ensimmäinen pilottikoulutus syksyllä 2014. Kurssi oli yhden tai kahden opintopisteen laajuinen, riippuen suorittaako opiskelija luentojen lisäksi myös oppimispäiväkirjan. Koulutus järjestettiin uudelleen Helsingin yliopistolla tänä syksynä, ja tavoitteena on toteuttaa se myös ensi vuonna ja viedä kurssia myös muihin opettajankoulutusta tarjoaviin yliopistoihin. Kurssi on saanut opiskelijoilta hyvää palautetta ja se on koettu tarpeelliseksi. 

Operight järjestää vuosittain marraskuussa Opettajien valtakunnallisen tekijänoikeuspäivän, jossa käsitellään opettajan työhön ja tekijänoikeuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Tilaisuus järjestetään tänä vuonna kolmannen kerran, ja opettajat voivat hyödyntää päivän esimerkiksi opettajien työ- ja virkaehtosopimukseen kuuluvana pakollisena täydennyskoulutuspäivänä.

Operight on rekisteröity tavaramerkki ja se on alkanut saavuttaa asemaansa tunnettuna brändinä opettajien keskuudessa. Messuilla ja opettajia tavatessa, monet ovat kuulleet hankkeesta ja useat ovat vierailleet sivustollakin. Toisaalta paljon työtä on vielä edessä, mikä selviää Kopioston kesäkuussa julkaisemasta ”Tekijänoikeus ja opetus”-selvityksestä. Tutkimuksen mukaan puolet opettajista ei ole kohdannut lainkaan työssään tekijänoikeusongelmia. Myöskään yli puolet vastaajista ei ollut koskaan vieraillut tekijänoikeusongelmia käsittelevillä sivuilla, kuten operight.fi sivustolla. Tekijänoikeuskoulutukselle on edelleen tarvetta ja digitalisoituminen edetessä tiedontarve todennäköisesti lisääntyy.

Anni Wargh
Koulutuspäällikkö
IPR University Center

IPR Akatemia

Syksyllä 2014 instituutti keräsi yhteen parhaista immateriaalioikeuksien alueen asiantuntijoista koostuvan luennoitsijapoolin, IPR Akatemian.

IPR Akatemian tavoitteena on tarjota entistä parempaa koulutusta ja suunnitella pitkäjänteisesti tieteenalan täydennyskoulutuksen kehitystä vastaamaan huippuasiantuntijoiden ja yritysmaailman tarpeita. IPR Akatemian asiantuntijat toimivat luennoitsijoina myös yliopistoissa ja korkeakouluissa.

IPR Akatemian jäsenille on tarjolla pedagogista koulutusta, kollegojen tuki ja mahdollisuus päästä vaikuttamaan alan kehitykseen ja koulutustarjontaan. Asiantuntijoilla on mahdollisuus kasvattaa omaa osaamistaan, tunnettuuttaan ja verkostojaan koulutusten kautta.

Pienessä maassa on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä, ja tämän lisäksi IPR Akatemia tarjoaa myös kansainvälisiä kehittymisen ja yhteistyön mahdollisuuksia.

IPR Akatemiaan voi hakea mukaan lähettämällä ansioluettelon, erityiset immateriaalioikeuden kiinnostuksen kohteet ja osaamisalueet sähköpostitse osoitteeseen: wargh@iprinfo.com.