Kun muutoksesta tuli uusi normaali

2/2015 7.5.2015
Susanna Mäkelä (Kuva: Soile Manninen)
Syyskuun 3. päivä 2013 Nokia antoi tiedotteen, jossa kerrottiin osan liiketoiminnoista siirtyvän Microsoftille. Yrityskauppa oli omassa mittakaavassaan ainutlaatuinen. Liiketoimintayksikön koko huomioiden kahden kansainvälisen yrityskulttuurin pitää sovittaa toimintansa yhteen ja työntekijöiden löydettävä oma paikkansa ja roolinsa tässä muutoksessa.  Miten tällainen onnistuu?

Yhdistämistä lähdettiin viemään eteenpäin tiiviin integraatioryhmän voimin, jossa oli edustaja jokaisesta keskeisestä funktiosta. Yksi heistä oli Nokian entinen lakiasiainjohtaja Susanna Mäkelä.

Tällä hetkellä hän työskentelee Microsoftin lakiasiainosastolla tiimissä, jossa tuetaan globaalia myyntiä, kyberturvallisuusstrategioita sekä piratismin vastaisia toimia. Susannan vastuulla integraatiossa on ollut huolehtia siitä, että tarvittavat integraatioon liittyvät juridiset asiat tulevat hoidetuksi ja kollegoiden kanssa läheisessä yhteistyössä sisäisten asiakkaiden kanssa mahdollistaa se, että liiketoiminta voi jatkua keskeytyksettä.

Muutos ja muuttumispuhe ovat kaikkialla. Työelämän lisäksi muutoksessa on myös ihmisten arki, jossa teknologian kehityksellä on oma merkityksensä.  Muutoksesta ja uudistumisesta on tullut ”uusi normaali”. Suuren kokoluokan yrityskaupoissa muutosjohtamisella on erityinen painoarvo. Siihen keskittymällä saavutetaan onnistunut integraatio sekä taataan kaupan onnistuminen ja liiketoiminnan sujuvuus integraation aikana.

Nokian ja Microsoftin tapauksessa kyseessä oli puhelinliiketoiminta-yksikön kauppa eli kaupat tehtiin tietyistä omaisuuseristä.  Suurissa yrityksissä tällaisten prosessien läpivieminen ei ole yksiviivaista. Susanna vertaa kauppaa tilkkutäkin kokoamiseen: on otettava palanen sieltä ja toinen täältä, mutta lopputuloksen on oltava sellainen, että kokonaisuus toimii.  IPR:t olivat loppujen lopuksi kaupassa hyvin pieni osa, ja Microsoftille siirtyi lähinnä joitakin liiketoimintaan liittyviä tavaramerkkejä ja mallisuojausta. Yleisestikin ottaen Susanna korostaa oman IPR-portfolion hallintaa ja tuntemusta.

 – Portfolion manageeraus on erittäin tärkeätä, jotta pystytään arvioimaan mikä osa siitä on arvokasta ja kriittistä.  Sulla voi olla siellä todellisia helmiä tai vähemmän kriittistä materiaalia. Tämä pätee yrityksiin koosta huolimatta ja kaiken muunkin kuin IPR:n osalta. Tunne mitä omistat, kuinka sitä hallinnoit ja hyödynnät.

Brändi ja tunteet

Nokialla on vahva brändi, joten ihmisten ajatukset ja brändiin liittyvä emotionaalinen side toivat omat haasteensa.  Työntekijä helposti kyseenalaistaa oman työroolinsa ja sen merkityksen näin suuren muutoksen edessä.

– Jokaiselle tämä merkitys on erilainen. Mitä enemmän oma identiteetti on sidoksissa työhön, sitä haastavampaa muuttuminen voi olla.

Muutoksen tekevät ihmiset, ja isoissa yrityksissä mukana ovat erilaiset kulttuurit ja alakulttuurit. Vaikka yrityskaupoissa ostettu seuraa ostajaa, on molemmilla puolilla ymmärrettävä myös toistensa aikeet. Luottamuksen syntyminen on haastavaa, jos muutosta yritetään ajaa vain toisen yrityksen ehdoilla. Microsoft on tehnyt paljon yrityskauppoja ja näiden kokemusten perusteella prosessi on tiivistetty kolmeen sanaan: ”Learn, Build, Execute”. Pitää olla valmis oppimaan puolin ja toisin. Sillä avataan luottamusta ja edistetään toimintaa.

Alustavissa keskusteluissa siirtyvän Nokian tiimin ja Microsoftin välillä tulivat esille yritysten yhteiset piirteet ja mahdolliset kultturilliset erot. Yhtiöön ja sen brändiin sitoutuminen molempien yritysten sisällä on vahvaa. Kun yhteinen kieli löydetään, keskusteluja on helpompi viedä eteenpäin.

Joskus ongelmien ilmaiseminen ja muodostaminen sanoiksi on kuitenkin vaikeaa, eikä integraatio onnistu ilman kipua.  Jokaisen yrityksen muutospolku on erilainen, mutta Susanna nostaa esille johtamisen ja luottamuksen merkityksen. Erityisesti suomalaista näkemystä siitä, että luottamus ansaitaan, on hyvä välillä pohtia tarkemmin.

– Mistä tiedät ja tunnistat, että luottamus on ansaittu? Mitä jos ajattelisitkin, että luottamus yksinkertaisesti joko on tai ei ole? Siis ilman ansaintakaavan pohtimista. Miten tämä muuttaisi suhtautumista?

Usein muutoksessa suljetaan ovia, mutta Susanna näkee esimiehen tehtävänä niiden avaamisen.  On seisottava tiiminsä ja omien sanojensa takana silloinkin, kun tulee ongelmia.

Susanna Mäkelä (Kuva: Soile Manninen)

– Ja jos esimies ei ole itse valmis muuttumaan, niin voiko sitä olettaa alaisiltakaan, Susanna huomauttaa.

Muutoksella on oltava tietty aikaikkuna, jonka sisällä se toteutetaan. Vaikka muutos onkin enemmän tai vähemmän jatkuva tila, on kuitenkin tärkeää tunnistaa milloin tietyt tavoitteet muutoksen suhteen on saavutettu, jotta saadaan onnistumisen iloa asioiden valmistumisesta. Jatkuva muutoskehä voi uuvuttaa.

 – Omiin mielikuviin on hyvä kiinnittää huomiota: vedätkö kiviriippaa tai taisteletko tuulimyllyjä vastaan? Ei ihme jos muutos tuntuu raskaalta!  

Muutu ennen kuin on pakko

Integraatiotyö Microsoftin kanssa eteni hyvässä rytmissä ja Susannan tehtävänä on nyt viedä muutosta eteenpäin päivittäisessä työssä. Ihmiset ovat muutoksessa eri vaiheissa ja se on huomioitava myös johtamisessa.

 – On oltava kartalla. Missä seison itse ja millä kohdalla alaiseni ovat?

Susanna nostaakin hattua Microsoftille siirtyneille. Heidän siirtymisensä ja sitoutumisensa on ollut ihailtavaa.

Mitä enemmän muutoksesta tiedetään, sitä helpommaksi se tulee. Yhteisillä tavoitteilla ja merkityksillä on arvoa. Muutoksesta on helpompi mennä ylitse, kun on valmis tulemaan ulos omasta ”laatikostaan” ja menemään toisen saappaisiin. Tällä tavalla pystytään peilaamaan muutoksen erilaisia puolia ja asiassa auttaa positiivinen uteliaisuus. Jos muutos yksilötasolla on haastavaa, se voi peilautua muutoksessa olevaan ympäristöön.  Yrittämisestä huolimatta voi myös käydä niin, ettei muutos tuo merkityssisältöä henkilökohtaisella tasolla. Silloin merkitys on ehkä etsittävä jostain muualta.

(Kuva: iStockphoto.com/adrian825)

 – Kaikkea ei voi tehdä eikä kaikkea voi muuttaa, pitää tehdä valintoja. On osattava sanoa joillekin asioille ei, että voi sanoa kyllä jollekin merkitykselliselle. Kannattaa myös miettiä, mikä estää tekemästä sitä minkä koet tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Kuka ajaa sinun elämäsi bussia?

Yrityksen laki- tai hallinto-osasto on usein se paikka, josta oletetaan löytyvän vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Teknologianyrityksessä juristeilta edellytetään myös taktista ja strategista osaamista. Pitäisi pystyä hahmottamaan mitä kohti ollaan menossa ja miten tulevaisuudessa toimitaan. Missä maailma on vuosien päästä? Aina vastauksia ei löydy eikä Susannan mielestä kaikkia vastauksia tarvitse heti edes tietää. Tietynlainen epätaydellisyys on siis hyväksyttävä ja luotettava siihen mitä on ja mihin ollaan menossa. Eikä kaikkea tarvitse toteuttaa yhdellä kerralla

Teksti ja kuvat: Soile Manninen

Susanna MäkeläSusanna Mäkelä (Kuva: Soile Manninen)

  • OTK 1995, Turun yliopisto
  • Director, LCA, Microsoft Mobile Oy 2014 –
  • Head of Sales & Marketing, Director Legal, IP and GR, Nokia
  • Tausta in-house lakimiehenä Nokiassa ja tiimien vetäjänä.    
  • Erityisinä osaamisalueina mm. yritysneuvottelut, muutosjohtaminen ja johdon valmennus.    
  • NLP Trainer, Certified Business Coach.

Aiheet: Haastattelut