Muumien immaterialioikeussuoja

5/2021 4.10.2021
Muumihahmot jonossa

Tove Janssonia (1914 – 2001) koskeva tuore elokuva ”Tove” on nostanut tietoisuuden hänestä ja myös muumeista kuluttajien keskuudessa uudelle tasolle, ei pelkästään Suomessa mutta myös kansainvälisesti elokuvan menestymisen myötä. Tähän on luonut pohjan jo vuonna 1954 aloitettu Toven piirtämä sarjakuva, kaikki TV-elokuvat ja -sarjat sekä  hahmoja koskeva aktiivinen lisensiointi.

Roleff Krakststrom
Rolef Kråkström / Photo by Cata Portin

IPRinfo-lehdelle tarjoutui hiljattain mahdollisuus keskustella Moomin Characters Oy:n pitkäaikaisen toimitusjohtajan Roleff Kråkströmin kanssa hahmojen teollis- ja tekijänoikeudellisesta suojasta ja niitä koskevasta strategiasta.

Taustaa 

Muumit ilmestyivät ensi kertaa Toven vuonna 1945 julkaisemassa kirjassa ” Småtrollen och den stora översvämningen”. Hän oli kirjoittanut kirjan jomonta vuotta aiemmin ja Muumipeikko esiintyi tuolloin vihaisena nimimerkkihahmona hänen Garm nimisessä lehdessä julkaistujen satiiristen kuvitustensa yhteydessä. Kirjassa Muumipeikko kuitenkin esiintyy pääroolissa. Varsinainen läpimurto tapahtui vuosina 1946 ja eritoten 1948 kun ”Kometen kommer” ja vastaavasti ”Trollkarlens hatt” julkaistiin. Jälkimmäinen käännettiin englanniksi ja kirjat saivat sittemmin kansainvälistä huomiota. Tämä muodosti pohjan sarjakuvalle, jonka hän aloitti vuonna 1954 ja jota hänen veljensä Lars Jansson jatkoi vuoden 1959 jälkeen. Tove oli kuulemma noihin aikoihin todennut, että hän haluaa myös tehdä muuta kuin piirtää muumeja päivät pitkät.

Tove ja Lasse eli Lars Jansson siirsivät jo aikaisessa vaiheessa tekijänoikeutensa sarjan hahmoihin kommandiittiyhtiöön. Seitsemänkymmentäluvun alussa heidän omistamansa osakeyhtiö omisti ja omistaa edelleen nämä immateriaalioikeudet lukuun ottamatta Toven kirjoittamiin kirjoihin kohdistuvia tekijänoikeuksia. Näistä maksetut rojaltit ohjautuivat suoraan hänelle. Kuvatussa järjestelyssä Tove ja Lasse olivat aikaansa edellä, korostaa Kråkström.

Tove Janssonin kuolinpesä omistaa edelleen oikeudet muihin teoksiin paitsi muumeihin, kertoo Kråkström. Hän korostaa, että vaikka nyt puhutaan muumeista, Toven taiteelliseen perintöön, kuuluu paljon muutakin, kuten maalaukset, laulujen tekstit – tunnetuin lienee ”Höstvisa”, satiiriset kuvitukset, ja niin edelleen. Lisäksi hän painottaa, että ainoastaan muumeja on kaupallistettu. Taiteellisen perinnön vaalimisesta vastaa Toven veljentytär Sofia Jansson, joka myös on toiminut Moomin Charactersin toimitusjohtajana.

Tänään

Kråkströmin mukaan Moomin Charactersin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 12 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu lisenssituloista. Moomin Characters on myös suuri omistaja käyttämissään agentuureissa. Yhtiöllä ei ole omaa valmistusta, vaan siitä huolehtivat yhteistyökumppanit solmimiensa lisenssien perusteella ja puitteissa. Hän arvelee, että erilaisten muumihahmoihin perustuvien tai niillä koristettujen tuotteiden maailmanlaajuinen myynti vastaa noin miljardin euron liikevaihtoa.

Suojatut oikeudet

Ensin vain muutama hahmo oli suojattu tavaramerkkinä. Kråkström luettelee Muumipeikkoa, Muumimammaa ja Muumipappaa, Pikku Myytä ja Nuuskamuikkusta. Myöhemmin on rekisteröity lisää hahmoja, Muumilaaksoa, rakennuksia, tekstejä ja kuvia eri kieliversioina. ”Tove Jansson” on myös suojattu sanamerkkinä.

Rekisteröintejä lisätään johdonmukaisesti. Suojaavia rekisteröintejä pitää mieluummin olla liikaa kuin liian vähän, Kråkström painottaa. On huomattu, että tekijänoikeus ei anna yhtä vahvaa suojaa kuin tavaramerkit. Tekijänoikeuksia on tosin rekisteröity muutamassa maassa, muun muassa Kiinassa, joka on muodostumassa muumien suurmarkkina-alueeksi.

Tällä hetkellä voimassa olevia tavaramerkkirekisteröintejä ja -hakemuksia on 708 kpl yhteensä 61 maassa. Sanamerkki MOOMIN on rekisteröity 61 maassa. Suojaukset kattavat monta luokkaa. Muumihahmoja on tavaramerkkeinä rekisteröity 55 maassa. Tekijänoikeusrekisteröintejä on Kiinassa, Korean tasavallassa ja Yhdysvalloissa yhteensä 27 kpl.

Vuosien 2014–2021 aikana esiintyi 552 loukkausasiaa. Tähän lukuun ei kuitenkaan sisälly internetin kauppapaikoilla ja sosiaalisessa mediassa loukkaavien tuotteiden alas ottamisia, joita lienee muutama sata.

Eri maissa on myös tehty sopimuksia tulliviranomaisten kanssa, jotta he pystyisivät tarttumaan väärennöksiin jo rajalla.

Moomin Charactersin hallussa on hahmoja koskeva digitaalinen datapankki, johon ei pääse käsiksi ilman yhtiön lupaa ja erityisellä koodilla.

Kråkström toteaa, että Moomin Characters käyttää immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja oikeuksien valvontaan ja toimeenpanoon useampia satoja tuhansia euroja vuodessa. He ovat vuosien varrella käyttäneet monta immateriaalioikeuksiin erikoistunutta toimistoa. Immateriaalioikeuksien suojaus- ja valvontatoiminnasta on jo useampana vuonna vastannut Roschier Asianajotoimisto Helsingissä. Roschierin osakkaan Markku Tuomisen ja Kråkströmin tiimin välillä vallitsee erinomainen ja tiivis yhteistyösuhde. Puolivuosittain on myös virallisempi läpikäynti, jossa keskustellaan immateriaalioikeuspolitiikan onnistumisesta ja mahdollisista korjaustarpeista.

Lopuksi 

Moomin Character Oy:llä ei ole varsinaista kirjallista immateriaalioikeuspolitiikkaa tai -kirjaa. Yhtiössä toimii kuitenkin kuuden hengen asiantuntijatiimi, joka ottaa kantaa kaikkiin relevantteihin immateriaalioikeuskysymyksiin. Kaikki lisenssisopimukset toimitetaan lisäksi Suomeen hyväksyttäviksi.

Lopuksi Kråkström korostaa, että järkevintä ja tehokkainta on antaa suojauksien hoitaminen ja oikeuksien toimeenpanon valvonta ammattilaisille eli osaavalle asiamiestoimistolle ellei yrityksellä itsellään ole omia immateriaalioikeusasiantuntijoita palveluksessaan. Pitää sopia pelisäännöistä sekä antaa asianmukaiset valtuudet ja sen jälkeen keskittyä omaan tekemiseensä.

Lähde: Artikkelissa mainitut luvut: Markku Tuominen 1.10.2021

Kannen kuva: Moomin Characters Press Kit

Kirjoittajat