Keskustelunavaus tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiselle

Järkeä tekijänoikeuslakiin –kansalaisaloite herätti vilkkaan keskustelun Pikkuparlamentissa.

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle 26.11.2013. Luovutustilaisuuden jälkeen Pikkuparlamentissa järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin julkisuudessa vähemmälle huomiolle jääneitä seikkoja, kuten tutkimukseen ja opetukseen liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Tilaisuuden lopussa käytiin värikästä sananvaihtoa tekijöiden, järjestöjen ja aloitteen kannattajien välillä.

Professori Alf Rehn Åbo Akademista ilmaisi tukensa aloitteelle lähettämällään videotervehdyksellä. Lain ja talouden suhde on aina ollut syvällinen, ja laki määrää edelleen missä rajoissa talous voi toimia. Rehnin mukaan nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan tue aitoa arvonluomista eikä tulevaisuuden talouden rakentamista. Lainsäädännön tuoma pakkopaita on vaarassa jättää meidät menneeseen aikaan. Timo Vuorensola puolestaan muistutti fanittamisen toteuttamisesta luovan tekemisen, esimerkiksi fanifiktion, kautta – Pelkona on, että ihmisten luovuus tapetaan liiallisella pelottelulla.

Apulaisprofessori Aleksei Kelli Tarton yliopistosta johtaa Viron IP-lainsäädännön kodifiointia valmistelevaa ryhmää. Kellin mielestä asioista pitää luoda tietoisuutta ja sitä voidaan toteuttaa muun muassa lainvalmisteluprosessin avoimuudella. Jos avoimuutta ei ole, uskomukset saavat vallan tiedosta. Lainsäädännöllä voidaan muuttaa tekijänoikeuksissa vain pieniä asioita, koska kansainväliset sopimukset luovat omia rajoituksiaan. Virossa lainsäädännön kehittäminen on tähdännyt markkinatalouden tukemiseen, ja Kelli tunnusti itse olevansa fair use -käytännön kannattaja.

Kieliteknologian emeritusprofessori Kimmo Koskenniemen mielestä nykyinen tekijänoikeuslaki liioittelee. Vanhat periaatteet ovat hyviä, mutta tutkijan on pystyttävä käyttämään tietoa. 1900-luku on tutkimukselle ”pimeä vuosisata” tekijänoikeuden tuomien rajoitteiden vuoksi. Kappaleenvalmistusoikeus on poikkeussäädöksellä annettu kirjastolle, mutta entä kun mennään kirjaston seinien ulkopuolelle? Toiveena onkin tutkimuspoikkeus, joka sallisi teosten kopioimisen edellyttäen, ettei oikeuksien omistajalle tuoteta vahinkoa.

Tilausta tekijänoikeusasiamiehelle

Itä-Suomen yliopiston informaatio- ja teknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen otti kommenttipuheenvuorossaan kantaa tekijänoikeuslain pykäliin 60 a, b ja c ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) asemaan. Tekijänoikeuden tiedotus- ja neuvontavastuu on nyt yhdistyksellä, joka ei ole viranomainen. Julkisen hallintotehtävän hoitaminen on kuitenkin viranomaisen tekemää toimintaa. Voutilaisen mielestä olisi syytä tutkia miten viranomaiset ovat valvontaa hoitaneet ja mitä edellytyksiä yhdistyksellä on esimerkiksi henkilötietojen käsittelyyn. Voutilaisen mielestä pykälät olisi kumottava tai muutettava, mutta säätelyä on kuitenkin oltava. Hän heittikin ilmaan ajatuksen tekijänoikeusasiamiehestä, joka toimisi valvonta- ja tiedotustehtävää hoitavana viranomaisena.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen (sd.) mielestä käsillä oleva aloite vaatii perusteellisen jatkovalmistelun. Ei voida lähteä siitä, että tekijänoikeus turvataan täältä ikuisuuteen, mutta kaikkea tekniikan mahdollistamaa toimintaa ei voida sallia. Aloite tuo toisenlaisen näkökulman tekijänoikeuteen. Siinä on mukana asioita, jotka on syytä ottaa lähempään tarkasteluun, ja niistä pyydetään myös ministeriöiden vastineet. Samaa mieltä kansalaisaloitteen vaativuudesta ja jatkovalmistelusta olivat myös muut paikalla olleet kansanedustajat. (SM)