Kopiraittilan koulussa opitaan tekijänoikeuksia uudella innostavalla tavalla

3/2016 14.9.2016
(Kuva: Kopiosto)
Tekijänoikeudet ja aineistojen käyttö askarruttavat monia opettajia. Digitaalitekniikka on tuonut opetukseen uusia keinoja ja välineitä sekä uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää sisältöä. Verkosta löytyy monenlaista materiaalia, kuten kuvia, musiikkia ja videoita, joita opettajat ja oppilaat haluaisivat hyödyntää opetuksessa ja projektitöissä. Mutta monille on epäselvää, mitä saa käyttää ja millä luvalla.

Tekijänoikeuksien tunteminen ja lähdemerkintöjen osaaminen korostuvat yhä enemmän, kun tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja internetistä etsittävän tiedon määrä lisääntyy. Uudet, elokuussa 2016 käyttöön otetut perusopetuksen opetussuunnitelmat tuovat monilukutaidon, mediakasvatuksen sekä vastuullisen tieto- ja viestintätekniikan käytön ohella tekijänoikeudet osaksi opetusta kaikilla luokka-asteilla. Tekijänoikeuksien kunnioittamista ja peruskäsitteitä tulee opettaa jo peruskoulun ensimmäisestä luokasta alkaen. Ensimmäisen luokan oppilaan ei kuitenkaan tarvitse osata kaikkea samaa kuin kuudesluokkalaisen tai peruskoulua päättävän yhdeksäsluokkalaisen.

Kopioston vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan opettajien yleisimmin kohtaama tekijänoikeudellinen ongelma on tiedonpuute. He eivät tiedä tai ovat epävarmoja siitä, miten aineistoja saa käyttää opetuksessa luvallisesti. Nyt uusien opetussuunnitelmien kautta heidän tulisi opettaa oikeita käytänteitä myös oppilaille. Opettajat toivoivatkin lisää tekijänoikeuskoulutusta osana opettajankoulutusta ja täydennyskoulutuksena sekä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen.

Verkosta löytyy tekijänoikeustietoutta opettajille useammastakin lähteestä, kuten Kopiraitti- ja Operight -verkkosivuilta, mutta tekijänoikeuksien opettamiseen eri-ikäisille lapsille ei ole ollut saatavilla sopivaa opetusmateriaalia. Nyt tällaista materiaalia on verkossa kaikkien opettajien ja oppilaiden saatavilla. Uusi tekijänoikeuksien verkko-oppimisympäristö Kopiraittilan koulu avattiin elokuussa 2016.

Kopiraittilan koulun on tuottanut tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry yhteistyössä Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Materiaalin sisällön ovat laatineet pedagogiikan ja tekijänoikeuden asiantuntijat, ja materiaalin on kuvittanut kuvittaja Tarja Petrell.

Kopiraittilan koulu – uusi pelillinen oppimateriaali verkossa

Kopiraittilan koulussa opitaan hauskojen pelillisten tehtävien ja testien kautta tekijänoikeuden perusasioita, toisen tekijänoikeuden kunnioittamista, teosten luvallista käyttöä, lähdemerkintää, yksityisyyden ja kunnian suojaa sekä paljon muuta. Kullekin luokka-asteryhmälle on oma luokkahuone, josta löytyy ikäluokalle suunnattua, opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia tehtäviä ja pelejä. Opettajanhuoneesta löytyy opettajalle materiaalia opetuksen tueksi.

Kopiraittilan koulu

Materiaali on suunniteltu parin oppitunnin kokonaisuudeksi tai käytettäväksi pieninä palasina esimerkiksi ennen projektityön aloittamista lähdemerkinnän tai kuvien käytön kertauksena. Opettajanhuoneen kansioista löytyvät myös 2-3 oppitunnin opetuskokonaisuudelle tuntisuunnitelmat. Kaikki materiaalit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi.

Toisen asteen koulutukseen sekä opettajan- ja täydennyskoulutukseen valmistellaan parhaillaan omaa materiaalia. Niiden on tarkoitus olla valmiita ensi vuoden alussa.

Lisätietoa Kopiraittilan koulu -hankkeesta ja materiaalista saat Kopiostosta hankkeesta vastaavalta lisensiointipäällikkö Kirsi Salmelalta.

Tervetuloa Kopiraittilaan! 

Kirsi Salmela
lisensiointipäällikkö
Kopiosto
kirsi.salmela(at)kopiosto.fi

Tekijänoikeusluvat helpottavat opettajan arkea

Kun käyttää jonkun toisen tekemää työtä, esimerkiksi liittää toisen ottaman kuvan omaan esitykseensä tai kopioi artikkelin oppilaille lisämateriaaliksi tai liittää musiikkia videon taustalle, tarvitaan siihen yleensä lupa. Tällainen lupa voi olla esimerkiksi laissa oleva siteerausoikeus, oppilaitoksilla oleva kopiointilupa tai tekijän omaan työhönsä liittämä Creative Commons lisenssi (ns. CC-lisenssi). Kun käytetään toisten tekemiä teoksia, tulee aina merkitä tekijän nimi ja lähde.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut tekijänoikeusjärjestöiltä laajat käyttöluvat peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille painettujen julkaisujen, kuvien ja verkkomateriaalien kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä televisio-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen. Lupia on kehitetty viime vuosina ja ne vastaavat hyvin digitaalisen opetuksen tarpeita. Oppilaitosten kopiointiluvalla opettaja voi mm. liittää kuvia ja tekstiä osaksi omaa opetusmateriaalia ja jakaa oppilaille lisämateriaalia.