IPR in New Value Creation -projekti käynnistyi pelihenkisessä työpajassa

1/2015 1.3.2015
Monitieteisessä projektissa kehitetään menetelmiä ja työvälineitä aineettomien oikeuksien arvon määrittämiseen.

Millaisia keinoja tulevaisuudessa voidaan käyttää aineettoman pääoman ja etenkin aineettomien oikeuksien, kuten patenttien ja tekijänoikeuksien, arvon määrittämiseen? Tähän kysymykseen haetaan vastausta usean tieteenalan yhteisvoimin Tekesin rahoittamassa IPR in New Value Creation -projektissa. Monitieteinen projekti luo osaamista sekä kehittää menetelmiä ja työvälineitä aineettomien oikeuksien arvon määrittämiseen. Projekti selvittää, mitä digitaaliajan ihmiset arvostavat ja erityisesti, mikä immateriaalioikeuksien rooli on tässä arvonmuodostuksessa.

Tutkijat edustavat liiketaloustieteen, oikeustieteen ja tulevaisuudentutkimuksen huippuosaamista Aalto-yliopistossa, Turun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Projektissa ovat myös mukana Nokia, Wärtsilä, YLE ja Teosto sekä kaksi ministeriötä.

Fanien voimavarat käyttöön

Tutkimusprojekti käynnistettiin pelihenkisessä tulevaisuustyöpajassa 30.1.2015. Aloitustyöpajan tarkoituksena oli kartoittaa sitä, millaisia tutkimusintressejä eri alojen ammattilaisilla on projektin tematiikkaan liittyen ja  miten ne kytkeytyvät toisiinsa. Lisäksi pyrittiin saamaan selville, millaisesta osaamisesta tutkimusprojekti vielä voisi hyötyä.

Tulevaisuustyöpajassa näitä asioita selvitettiin pelaamalla uudenlaisia tuotantomalleja koskevaa peliä. Tutkijat tutustuivat ensin innovatiivisia tuotantomalleja hyödyntävien tieteiselokuvien, “Star Wreck: In the Pirkinning” sekä ”Iron Sky”, taustoihin. Näitä taustoja käyttäen tutkijoiden piti kertoa muille pelaajille, mikä innovatiivisissa tuotantomalleissa oli heistä tutkimuksellisesti kiehtovaa. Nämä kuvitteelliset tutkimushankkeet aseteltiin pelilaudalle. Tutkijoiden piti laudalle asettamiinsa tutkimushankkeisiin liittyen kertoa myös, millaisia välineitä tai millaista tukea he tarvitsisivat tutkimusten suorittamiseen.

Kiinnostavina tutkimuskohteina esiin nousivat muun muassa tekijänoikeuden merkitys uudenlaisten tuotantomallien hyödyntämisessä, fanien ja harrastajien voimavarat ja se, mikä tällaisten voimavarojen arvo on ja miten niitä voitaisiin hyödyntää. Tutkijoita kiinnosti se, että myös suuret ja menestyvät toimijat, etenkin teknologia-alalla, huomaavat sellaiset harrastajien projektit, joita Star Wreck sekä Iron Sky edustavat. Etenkin mielenkiintoa herätti kysymys suurten toimijoiden motiiveista ryhtyä tällaisten projektien rahoittajiksi.

tulevaisuus_workshop.jpg

Mistä löytyvät tutkimusintressit? Tätä miettivät Mikko Riepula (Aalto-yliopisto), Vesa Kantola (työpajan vetäjä), Riku Neuvonen (HY) ja Noora Arkia. (Kuva: Olli Pitkänen)

Pelin viimeisessä vaiheessa pelaajat saivat asettaa leikkirahaa pelilaudalle osoitukseksi siitä, mihin pelilaudalla olevista tutkimuskohteista he sijoittaisivat, mikäli itse olisivat sijoittajia.

Kun rahat oli sijoitettu, oli pelin avulla kartoitettu tutkijoiden tutkimusintressejä ja näin saatu selville suuntaviivoja siitä, millaisia tutkimuksia ryhmä mahdollisesti tulisi osana IPR in New Value Creation -projektia toteuttamaan. Pelin avulla saatiin tietoa myös siitä, millaista tukea projektissa saatettaisiin tarvita. Lisäksi se, millaiset hankkeet pelilaudalta jäivät kokonaan puuttumaan tai vaille leikkirahasijoituksia, kertoi ryhmän mahdollisista täydennystarpeista.

Noora Arkia
tutkimusassistentti

Olli Pitkänen
tutkimusjohtaja

IPR University Center