IPR-ihmisiä: Katja Lindroos – Itä-Suomen yliopisto

3/2020 20.5.2020

Tässä juttusarjassa tutustutaan suomalaiseen IPR-kenttään ja siellä työskenteleviin henkilöihin heidän omilla sanoillaan. Juttusarjassa kirjoittaja vastaa alla näkyviin valmiisiin kysymyksiin.

Esittelyssä:

Katja Lindroos

Professori
Itä-Suomen yliopisto

Miten päädyit IPR-uralle ja nykyiseen tehtävääsi?

Kiinnostuin opiskeluaikana EU-oikeudesta ja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta, ja mietin mitä immateriaalioikeudet ovat, kun ovat varsin suppean poikkeussäännön piirissä. Immateriaalioikeuden ja markkinasääntelyn rajapintaa olen tutkinut jo lähes kaksi vuosikymmentä. Tutkimusintressi vei pitemmäksi aikaa Yhdysvaltoihin ja olin jo suuntaamassa pysyvästi kansainvälisille työmarkkinoille, kun kansainvälisestä osaamisesta tuli Suomessa yliopistouudistuken myötä kilpailuvaltti. Itä-Suomessa ei aikailtu vaan Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi vuonna 2010, ja muodostivat Suomen toiseksi suurimman yliopiston. Tuolloin Joensuussa oli voinut pääaineena opiskella oikeustiedettä jo parikymmentä vuotta, mutta uusi yliopisto haki ja sai ON/OTM-tutkinto-oikeuden vuonnna 2013. Ensimmäinen tekoni kauppaoikeuden professorina oli esittää, että ON/OTM-tutkinnon pakollisiin opintoihin kuuluu 5 opintopisteen laajuinen Immateriaalioikeus-kurssi. Suomen uudesta oikeustieteellisestä ei valmistuisi yhtään juristia ilman perusosaamista immateriaalioikeudesta.

Mieleenpainuvin kokemus/muisto/tapahtuma IPR-alalta urasi varrelta?

Uran mieleenpainuvin kokemus on oman väitöskirjani ”A Contextual Approach to Limits in EU Trademark Law” julkinen puolustaminen Oxfordin yliopiston professorin Graeme Dinwoodien toimiessa vastaväittäjänä Calonialla Turussa. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että jännitin Caloniassa omien ohjattavieni OTT Anu Pitkäsen (Tavaramerkki- ja tekijänoikeudellinen kaksoissuoja) ja OTT Anne-Mari Lummevuon (Työsuhdekeksintöjen kansainvälinen suoja) väitöstilaisuuksissa enemmän.

Mitä muuttaisit IPR-alassa?

Laajentaisin IPR-koulutusta ja kasvattaisin yleisosaamista immateriaalioikeudesta. Immateriaalioikeusportfolion strateginen rakentaminen, hallinta ja hyödyntäminen voi olla yrityksen tärkein resurssi. Yritysten ja yliopistojen johtajakoulutuksessa tulisi vahvistaa IPR-osaamista, jotta IPR-strategia olisi luonnollinen osa toimintastrategiaa.

Kehu kollegaa

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Mikko Huuskosen INNO-tiimi  laati hyvin perustellun hallituksen esityksen tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Myös markkinaoikeuden tuomarit tekevät laadukasta työtä jutturuuhkan keskellä.

Miten vietät vapaa-aikaasi?

Näin keväisin innostun puutarhaprojekteista. Koirat ja tennis ovat myös rakkaita harrastuksia.

Fakta sinusta, jota muut eivät tiedä?

Olen lukenut John Grishamin kaikki kirjat.

 

Kuvat: Katja Lindroosin arkisto
Kansikuva: Iiris Kestilä