Ideasta toteutukseen – IPR-assistenttiyhdistys perustettu

4/2017 11.12.2017
(Kuva: shutterstock.com/Daniela Barreto)
IPR-assistenttiyhdistyksen tarkoitus on toimia IPR-alan assistenttien yhteistyöelimenä, joka tarjoaa jäsenilleen tietoa ja koulutusta sekä kokemusten vaihtoa alalla toimivien välillä.

Idea IPR-assistenttiyhdistyksen perustamisesta lähti liikkeelle Euroopan patenttiviraston järjestämillä EPOLINE-käyttäjäpäivillä muutama vuosi sitten. Tuolloin mukana olleilta suomalaisilta assistenteilta tiedusteltiin, onko Suomessa yhdistystä IPR-assistenteille, ja koska sellaista ei ollut, ehdotettiin yhdistyksen perustamista. Saimme tuolloin myös kuulla, että Norjassa ja Tanskassa vastaavat yhdistykset ovat olleet toiminnassa jo pidemmän aikaa. Ajatus yhdistyksen perustamisesta tuntui harkitsemisen arvoiselta.

Kun asiaa myöhemmin kyseltiin useamman patenttitoimiston assistenteilta, sai idea laajaa kannatusta. Keskusteluun osallistuneista IPR-assistenteista valikoitui pieni joukko, joka lähti viemään asiaa eteenpäin, mikä johti Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen perustamiseen 23.5.2017. Perustamiskirjan ovat allekirjoittaneet seuraavat henkilöt:

Essi Pösö, Berggren Oy
Anne Husman, Berggren Oy
Sinikka Haikonen, Espatent Oy
Helena Hattinen, Boco IP Oy Ab
Essi Kirves, Kolster Oy Ab
Annika Nylund, Kolster Oy Ab
Kati Himanto, Seppo Laine Oy
Riittaliisa Kiuru, Berggren Oy
Sari Sillanmäki-Aronen, Kespat Oy
Tuija From, Neste Oyj
Camilla Udd, Papula-Nevinpat
Eija Kurvinen, Berggren Oy
Minna Roos-Haavisto, Valmet Technologies Oy

Saamamme tiedon mukaan assistenttiyhdistyksiä on viime aikoina perustettu myös muihin maihin, mm. Ruotsissa yhdistyksen perustamista alettiin miettiä samoihin aikoihin kuin Suomessa.

Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen toimialueena on koko maa. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Suomessa IPR-alalla assistentteina tai vastaavalla nimikkeellä joko asiamiestoimistoissa tai muissa yrityksissä, yhdistyksissä tai virastoissa toimivat henkilöt. Myös IPR-käännöksiä tekevät kääntäjät voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi.

Jäseniä meillä on tällä hetkellä noin 70, ja olemme jo viritelleet yhteistyötä IPR University Centerin sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen tarkoituksena on toimia IPR-alan assistenttien yhteistyöelimenä, joka tarjoaa jäsenilleen tietoa ja koulutusta sekä kokemusten vaihtoa alalla toimivien välillä.

IPR-assistenttiyhdistys pyrkii

  1. vaikuttamaan IPR-assistentteja koskeviin työelämän asioihin sekä edistämään ja kehittämään suomalaista IPR-assistenttikoulutusta
  2. osallistumaan assistenttien toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä jäsenten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa ja tekemään tunnetuksi IPR-assistenttien asemaa ja työtehtäviä
  3. tekemään esityksiä, aloitteita ja antamaan lausuntoja IPR-assistenttien ammatillisten toimintaedellytysten parantamiseksi
  4. edistämään jäsenten välistä yhteistyötä järjestämällä koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia
  5. toimimaan yhteistyössä Suomen patenttiasiamiesyhdistyksen (SPAY), Patentti-insinöörit ry:n (PIRY), PRH:n, Aalto Pro:n, ja IPR University Centerin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja muiden vastaavien ulkomaisten yhdistysten kanssa.

Kotisivumme löytyvät osoitteesta https://iprassistenttiyhdistys.yhdistysavain.fi

Kotisivut ovat vielä työn alla, mutta sieltä löytyvät jo mm. yhdistyksen säännöt sekä tapahtumakalenteri, johon pyrimme mm. keräämään kaikki assistenteille suunnatut koulutukset. Koska teemme tätä oman työn ohessa asiat etenevät hiljalleen, mutta kuitenkin varmasti eteenpäin.

Toivomme mahdollisimman monen assistentin lähtevän toimintaamme mukaan. Pyrimme siihen, että toimintamme on joustavaa ja jokainen jäsen pääsee viemään eteenpäin itselleen tärkeitä asioita, kunhan idealla on yhdistyksen jäsenten enemmistön tuki. Yhdistys ei peri jäseniltään jäsenmaksua.

Essi Pösö
IPR-assistenttiyhdistyksen
puheenjohtaja
Berggren Oy