Instituutin kuulumiset

1/2015 3.3.2015
IPR_logo_web.jpg
Marja-Leena Mansalan työ instituutissa on luonut vahvan perustan, josta on hyvä jatkaa.

IPR University Center on viime aikoina ollut suurten muutosten edessä.

Viimeiset viisitoista vuotta Marja-Leena Mansala on työskennellyt instituutin pääsihteerinä ja kun hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle vuoden 2015 alussa, meidät valtasi hienoinen huoli.

Vuoden 2014 alussa instituutti ja sen hallinto muutti Helsingin yliopistosta Hankenille, ja kaksi jäsenyliopistoa ilmoitti luopuvansa instituutin jäsenyydestä. Tämän johdosta perustettiin erityinen työryhmä, jossa aloitettiin uuden yhteistyösopimuksen neuvotteleminen ja instituutin painopistealueiden uudelleenmäärittely. Edustettuina olivat kaikki yhteistyötahot, myös instituutin kannatusyhdistys.

Jäsenyliopistoilla oli erilaisia odotuksia mitä palveluita instituutilta halutaan, mutta selkeästi tuli esille yhteinen tarve ja kiinnostus tutkimuksen koordinointiin ja tukemiseen. Instituutin kesäkuussa 2014 järjestämä IPR Summer School otettiin myös ilolla vastaan ja tulevana kesänä tapahtuma järjestetään uudelleen.

Jäsenyliopistojen odotukset tutkimuspainotteisuuden lisäämisestä otettiin huomioon ja instituuttiin uuteen tutkimusjohtajan pestiin rekrytoitiin dosentti Olli Pitkänen. Jatkossa instituutilla ei ole enää pääsihteeriä, joten työtehtävät ja vastuut on jaettu uudella tavalla.

Ollin työ alkoi tuottaa pian tulosta ja marraskuussa 2014 Tekes myönsi rahoituksen ”IPR in New Value Creation” -projektille, jossa on jäsenyliopistojen lisäksi mukana Nokia, Wärtsilä, Yle ja Teosto sekä kaksi ministeriötä. Monitieteinen projekti tuo uutta tietoa ja kehittää erilaisia välineitä aineettomien oikeuksien arvon määrittämiseksi. Mukana on tutkijoita talous- ja oikeustieteen sekä tulevaisuuden tutkimuksen saralta Helsingin ja Turun yliopistoista sekä Aalto-yliopistosta.

Marja-Leenalla on ollut keskeinen rooli IPRinfo-lehden päätoimittajana ja maamme IP-alan ammattilaisen täydennyskouluttajana. IPRinfo-lehden päätoimittajan tehtävissä on nyt aloittanut Taru Kallio-Nyholm, jonka vahvan taustan Nokian tavaramerkkien parissa monet tuntevat. Hän on myös vastannut tulevana syksynä käynnistyvän laajan tavaramerkki ja brändi -koulutuksen suunnittelusta.

Instituutti on organisoinut tuekseen immateriaalioikeuden ammattilaisista koostuvan IPR Akatemian, jonka tehtävänä on taata laadukas koulutustarjonta myös jatkossa.

Yliopistojen kanssa käydyt yhteistyöneuvottelut on saatettu onnellisesti päätökseen. Työryhmän puheenjohtajan, Max Oker-Blomin, johdolla instituutti on kasvattanut jäsenyliopistojensa määrää. Kaikki tutut jäsenyliopistot (Hanken, Aalto, Turku ja Helsinki) jatkavat ja uusina jäseninä aloittivat vuoden 2015 alusta Itä-Suomen ja Lapin yliopistot. Tämä osoittaa, että IP-alan tutkimus- ja koulutustarve Suomessa kasvaa edelleen.

Marja-Leenan ainutlaatuinen, pitkä ja mittaamattoman arvokas panos IPR-alan koulutukseen, tutkimukseen ja lainvalmistelutyöhön on luonut perustan, josta on hyvä jatkaa. Instituutti katsoo luottavana tulevaisuuteen, sillä meillä on edelleen tärkeä tehtävä toteutettavana.

Niklas Bruun

Niklas Bruun ja Marja-Leena Mansala (Kuva: Päivi Helander)

Niklas Bruun ja Marja-Leena Mansala (Kuva: Päivi Helander)