Innovaatioseteli kiinnostaa yrityksiä

1/2017 13.3.2017

Starttasimme vuoden 2017 IPR Gaalan merkeissä.  Juhlissa palkittiin IPR-alan palkintoja ja oli innostavaa seurata IPR-alan huippuja ylpeydellä ja todeta, että Suomessa IPR-osaamista löytyy.

Juuri tätä IPR-osaamista tulee viedä laajemmin suomalaisille yrityksille.  Aineeton omaisuus muodostaa lähes ¾:aa yritysvarallisuudesta ja IPR-oikeuksien tunteminen on tärkeää yrityksille. Sukelletaan hetkeksi pk-yrityksiin. Suomalaisten pk-yritysten kilpailukyky on yhteydessä nyt ja tulevaisuudessa yhä useammin monipuoliseen innovaatiotoimintaan eli tuotteisiin tai palveluihin, jonka pk-yritys on kehittänyt. Usein näissä yrityksissä ei välttämättä ole riittävää tietotaitoa hyödyntää olemassa olevaa IPR-tietoutta. Riskinä on mm. tarpeeton tuotekehitystyö tai väärin hallittu innovaatioprosessi, joka ei ole yhteydessä IPR-johtamiseen. Tekesin viime syksynä aloittama innovaatioseteli-hanke on osoittautunut oivaksi tavaksi madaltaa yritysten kynnystä laittaa IPR-asiat alulle. Innovaatiosetelin keskeisenä ajatuksena on uuden, kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan liiketoiminnan synnyttäminen, ja tähän IPR-asiat kuuluvat vahvasti. Suomessa on laaja määrä pk-sektorin yrityksiä, joissa on IPR-potentiaalia. Usein IPR-asiat eivät välttämättä ole yritysten tekemisen keskiössä.

Juuri Tekesin innovaatiosetelin avulla voidaan lisätä IPR-tietoisuutta ja auttaa yrityksiä pohtimaan kuinka IPR:t voivat toimia kilpailukyvyn vahvistajana. Tekesin tietojen mukaan innovaatiosetelin hakijoita oli joulukuun 2016 loppuun mennessä 2359. Kyseessä on 30.6.2017 saakka jatkuva kokeilu, jonka jatkosta päätetään kesällä 2017. Tekesin tavoitteena on mahdollistaa yritysten nopeampi kasvu kansainvälisillä markkinoilla erilaisten kasvupakettien avulla, johon kuuluvat innovaatiosetelin lisäksi Team Finland Explorer -rahoitus sekä Tekesin rahoituspalveluista Digiboosti, Tempo, Kiito ja Messuavustus. Tekes käynnisti tänä vuonna myös audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen. On hienoa huomata, kuinka Tekes on huomioinut IPR-asiat. Tästä hyötyvät sekä yritykset ja palvelujen tarjoajat.

Vuoden 2017 ensimmäisessä IPRinfo-lehden numerossa julkaistaan Kopioston Jukka-Pekka Timosen sekä Johanna Haapiainen-Makkosen vastine tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinderin artikkelille, joka julkaistiin IPRinfo-lehdessä joulukuussa (4/2016) liittyen Euroopan unionin tuomioistuimen 16.11.2016 antamaan ratkaisuun ”Soulier ja Doke”, ja sen soveltuvuudesta Suomen tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännöksiin sekä eräisiin Kopioston lupajärjestelyihin. Soulier & Doke -tuomion tulkinta on herättänyt paljon keskustelua. Aihe on kovin moniulotteinen ja vaatinee tarkastelua monelta näkökannalta, jotta ymmärretään sen vaikutus alan käytäntöön.

Tämän lisäksi saamme lukea mm. Irene Hallikaisen artikkelin siitä, millaista oli olla lakimiesharjoittelijana EUIPO:ssa. Irene onkin ollut ensimmäisten suomalaisten joukossa, jotka ovat hyödyntäneet tätä mahdollisuutta. Kannattaa vilkaista myös juttu IPR Gaalasta, jospa vaikka löydät itsesi kuvista.

Mukavaa kevään odotusta!

Taru Kallio-Nyholm
päätoimittaja

(Kuva: istockphoto.com/udra)

Kirjoittajat