Kirja-arvio: Ilmaa hintoihin

Jouni Hynynen: Ilmaa hintoihin – IPR ja aineeton lisäarvo. Kirjakaari Jyväskylä. ISBN 978-952-5969-29-0. 151 s.

Keski-Suomen ely-keskuksessa työskentelevällä innovaatioasiamies Jouni Hynysellä on pitkä kokemus innovaatiotoiminnasta ja immateriaalioikeuden merkityksestä yritystoiminnassa. Hynynen on kiteyttänyt käytännön kokemuksensa aineettoman lisäarvon strategiaksi nimeämäänsä konseptiin, jonka ”tavoitteena on siirtyä pois oravanpyörästä ja verisestä hintakilpailusta liiketoimintaan, jossa katteet ovat kunnolliset ja tuotteiden tai palvelujen hinnat määräytyvät sen mukaan, mitä asiakas on aidosti halukas maksamaan”.

Kirja antaa läpileikkauksen niistä mahdollisuuksista, joita IPR tarjoaa yritystoiminnalle. Hynynen on kerännyt mukaan runsaasti esimerkkejä eri immateriaalioikeuksien käyttämisestä yritystoiminnassa. Kirjassa pyritään herättämään yrittäjät itse pohtimaan IPR:n ja oman yritystoiminnan suhdetta.

Kirja on suunnattu nimenomaan pk-yrityksille. Kuten Hynynen itsekin toteaa, IPR ja sen mahdollisuudet tunnetaan huonosti. Hynynen opettaa ja luennoi paljon, ja se näkyy myös kirjassa hänen kehottaessaan pohtimaan IPR:n hyödyntämismahdollisuuksia omassa liiketoiminnassa konkreettisin kysymyksin ja ohjein.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center