EUIPO:n tavaramerkki- ja mallikoulutus – nyt myös avustajille

3/2021 11.6.2021
online learning

EUIPO:n tavaramerkki- ja mallikoulutuksen (EUIPO Trade Mark and Design Education Programme, ETMD EP) kolmas kurssi on päättynyt. Huhtikuun ja toukokuun taitteessa pidettyyn kirjalliseen kuulusteluun osallistui 42 henkilöä. Näistä 40 läpäisivät tentin. Suulliset kuulustelut pidettiin 7-8 kesäkuuta. Koko kurssin selvittämiseksi edellytetään, että kummastakin osiosta pääsee läpi.

Neljännelle kurssille voi hakea tämän kuukauden loppuun mennessä.

Uutta tänä vuonna on, että järjestetään kurssi myös asiamiesten avustajille, niin sanotuille ”paralegal:eille”. Heidänkin hakemusaikansa umpeutuu kesäkuun lopussa. EUIPO:sta saadun tiedon mukaan tälle kurssille on kesäkuun alkupäivinä jo hakeutunut 30 henkilöä eli kurssi on osoittautunut varsin suosituksi. On selvää, että tavaramerkki- ja malliosaamisen lisääminen avustajien keskuudessa on omiaan tehostamaan asiamiesten työtä.

Suomalaisia osanottajia asiamieskurssilla on ollut vähän. Ensimmäisellä yksi ja toisella kolme. Tänäkin vuonna vain yksi. Olisi kieltämättä toivottavaa, että seuraavalle kurssille ilmoittautuisi enemmän. Aina oppii uutta, ja opiskelemalla EU-järjestelmää näkee myös paremmin missä yhteydessä oma kansallinen tavaramerkki- ja mallilainsäädäntö soveltuu ja missä ei.

Noin vuosi sitten (IPR info 3/2020) totesin kirjoittaessani koulutuksesta, että kysymys ei ole pelkästään EU-tavaramerkkejä ja malleja sekä maantieteellisiä merkintöjä koskevan lainsäädännön hallitsemisesta, vaan erityisesti EUIPO:n menettelytapasännösten oppimisesta. Kysymys on myös siitä, miten hyvin ja selkeästi ajaa asiansa virastossa. Ei siis riitä, että taitaa rekisteröinnin, vaan pitää myös hallita aktiivisen asioinnin EUIPO:ssa.

Tänä vuonna kirjallinen tentti koski tapausta, jossa tuli annetun materiaalin perusteella arvioida, mikäli oli kysymys tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä vai ei (”genuine use”). Siinä panelissa, minkä puheenjohtajana toimin, osanottajat olivat kirjallisesti varsin hyvin ottaneet huomioon käyttöön liittyvän ajan, paikan, laadun ja määrän (”time, place, nature and extent”). Tapauksessa piti myös selvittää, kenellä on todistustaakka ja kumpi osapuoli vastaa kuluista.

Suullinen kuulustelu kesti 45 minuuttia. Niissä osallistuja pyydettiin ensin käymään läpi kirjallinen vastaus (”submission”), josta puheenjohtaja ja kaksi panelistia esittivät muutaman kysymyksen. ETMD EP:n varta vasten suullista kuulustelua varten laatimassa lyhyessä oikeustapauksessa osallistujan tuli selvittää ja kommentoida missä määrin ja mitä EUIPO:n tarjoamia hakuvälineitä on ja oli tenttijän käytössä, sekä mitä hyötyä niistä mahdollisesti on.

Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka haasteellista on tiivistetysti esittää mistä on kysymys, mihin on syytä pureutua ja minkälaisin perustein sekä mikä on lopputulema. Toinen haaste liittyy oikeustapausten tehokkaaseen käyttöön. Mitkä ratkaisut tukevat omaa näkemystä, ja mitkä mahdollisesti eivät.

ETMD EP:n tulevalla kurssilla tulisi edelleen käyttää aikaa ei pelkästään immateriaalioikeuksien substanssin opettamiseen, vaan erityisesti kuinka EUIPO:ssa tulee argumentoida, jotta saa asiansa vietyä tehokkaasti läpi. Kuten viime kerralla kirjoitin ”Esitys on sitä vaikuttavampi, mitä selkeämpi ja johdonmukaisempi se on”. Ei EUIPO:n käsittelijä eikä valituslautakunta käytä kovin paljon aikaa ”kultajyvien” etsimiseen pitkistä ja monimutkaisista esityksistä.

Kurssi on vuosina 2020 ja 2021 toteutettu koronapandemian vuoksi etäopintoina ja se on toiminut kohtuullisen hyvin. On kuitenkin toivottavaa, että ensi vuonna on mahdollisuus kokoontua paikan päällä Alicantessa. Silloin on myös helpompaa tukea ja ohjata osallistujien suullista esiintymistä. Samalla tarjoutuu myös kurssin osanottajille mahdollisuus luoda ja rakentaa ammatin kannalta tärkeitä verkostoja.

Kirjoittajat