.eu -tunnus toteutumassa

(IPRinfo 1/2001) – uutinen

EU:n komissio antoi 12.12. 2000 asetusehdotuksen .eu -aluetunnuksen toteuttamiseksi (KOM(2000) 827 lopullinen; 2000/0328 COD). Asiaa oli pohjustettu 2.2.2000 annetulla komission työasiakirjalla (KOM(2000) 153 lopullinen), jossa tarkasteltiin .eu-aluetunnuksen luomista ja avattiin kaikille mahdollisuus kommentoida asiaa.

Tämän jälkeen komissio antoi 5.7.2000 Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon asiasta (KOM (2000) 421 lopullinen).

Komission mukaan .eu -aluetunnus nopeuttaisi sähköisen talouden ja sähköisen kaupan kehittymistä Euroopassa. Samalla se laajentaa verkkotunnusnimien määrää ja helpottaa eurooppalaisten yritysten, järjestöjen ja yksityishenkilöiden välisiä yhteyksiä. Komission mukaan se myös epäsuorasti lisäisi myös kuluttajien luottamusta internetin käyttöä kohtaan Euroopassa.

Asetusehdotuksen mukaan .eu -aluetunnus olisi toteutettava internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan järjestön ICANNin alaisen hallitustenvälisen neuvoa-antavan GAC-komitean laatimia periaatteita noudattaen. Komissio ehdottaa, että .eu -aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja toiminnallista ohjausta varten perustetaan rekisteriorganisaatio. Rekisterin on oltava voittoa tavoittelematon, yleistä etua palveleva organisaatio.

Rekisterin nimittää komissio. Komissio ja rekisteri tekevät uusittavissa olevan määräaikaisen sopimuksen. Rekisterin tehtävänä on .eu-aluetunnuksen organisointi, hallinto ja hallinnointi, johon kuuluu mm. tietokantojen ylläpito, verkkotunnusten rekisteröinti, rekisterin nimipalvelinten hallinnointi ja verkkotunnusten asetustiedostojen jakelu. Rekisteri solmii ICANNin kanssa GAC-komitean suosittelemien periaatteiden mukaisen sopimuksen.

.eu -verkkotunnus voidaan asetusehdotuksen mukaan rekisteröidä 1) yritykselle, jonka rekisteröity toimipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on yhteisössä; 2) yhteisöön sijoittuneelle organisaatiolle tai 3) yhteisössä asuvalle luonnolliselle henkilölle. Komissio laatii tarkemmat .eu -aluetunnuksen toteutukseen liittyvät säännöt. Kaikki .eu -aluetunnukseen liittyvät oikeudet kuuluvat yhteisölle.