AIPPI – Immateriaalioikeuksia jo 1800-luvulta

1/2020 13.2.2020

Immateriaalisoikeuksien kansainvälinen järjestö AIPPI on kehittänyt immateriaalioikeuksia jo 1800-luvulta – Kansallinen Suomen AIPPI ry on aktiivisesti mukana toiminnassa

Suomen AIPPI ry on yksi teollisoikeuksiin erikoistuneen kansainvälisen AIPPI-järjestön sadasta kansallisesta ryhmästä. Suomen AIPPIn jäsenet pääsevät osallistumaan järjestön työryhmiin, laatimaan raportteja ja edustamaan Suomea AIPPIn kansainvälisissä kokouksissa. Suomen AIPPI ry antaa myös lausuntoja kotimaisille viranomaisille IPR-kysymyksissä, osallistuu keskustelutilaisuuksiin sekä järjestää seminaareja, tärkeimpänä AIPPI Helsinki Symposium.

Suomen AIPPI ry järjestää tänä vuonna kaksipäiväisen AIPPI Symposiumin aiheena IP, AI, Data and the Platform Economy – Changes in the IP Landscape. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Business Finlandin kanssa Helsingissä 11.-12.5.2020.

Ohjelmassa mm. elinkeinoelämän ja IP-ammattilaisten puheenvuoroja tekoälyn ja datatalouden merkityksestä liiketoiminnassa sekä niiden hyödyntämiseen liittyvistä haasteista. Early Bird -ilmoittautumishinnat ovat voimassa 28.2.2020 saakka. AIPPIn jäsenet voivat osallistua symposiumiin alennetulla jäsenhinnalla.

Ilmoittautuminen, päivän ohjelma ja muut lisätiedot löytyvät osoitteessa https://ipruc.fi/aippi-symposium-helsinki/.

AIPPIn toiminta

AIPPI on vuonna 1897 perustettu, immateriaalioikeuksien kehittämiseen keskittynyt kansainvälinen organisaatio. Nimi AIPPI on lyhenne järjestön ranskankielisestä nimestä Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (englanniksi International Association for the Protection of Intellectual Property). AIPPI on poliittisesti neutraali ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka kotipaikka on Sveitsissä. AIPPIssa on yli 9 000 jäsentä yli sadasta valtiosta.

AIPPIn keskeinen tehtävä on käydä kansainvälistä keskustelua immateriaalioikeuksien kehittämiseksi. Kansallisella tasolla AIPPIn eri maiden ryhmät pohjustavat järjestön päätöksiä ja suosituksia laatimalla omat raporttinsa vireillä olevista kysymyksistä. Raporteista kootaan yhteenvedot, ja kirjoitetaan luonnokset julkilausumiksi eli resoluutioiksi, joita käsitellään kansainvälisellä tasolla AIPPIn kokouksissa. AIPPIn julkaisee kokouksissaan hyväksytyt resoluutiot niin kansainvälisesti kuin kansallisesti. Resoluutiot saattavat esimerkiksi sisältää ehdotuksia kansallisten lakien harmonisoimiseksi. Järjestö myös osallistuu aktiivisesti kansainvälisten ja paikallisten sopimusten ja konventioiden valmisteluun. Viime vuosina AIPPIssa on myös yhä enemmän otettu huomioon immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

Yli 120-vuotisen historiansa aikana AIPPI on tuottanut yli 700 resoluutiota ja raporttia. Resoluutioilla on ollut suuri merkitys kansainvälisiä sopimuksia ja kansallisia lakeja kehitettäessä. Resoluutiot on monissa valtioissa otettu malliksi kansallisia lakeja säädettäessä. Kansallisten AIPPI-ryhmien edustajat ovat myös aktiivisesti osallistuneet merkittäviin kansainvälisiin immateriaalioikeudellisia projekteihin, esimerkiksi Euroopan Patenttikonventiota, Madridin pöytäkirjaa ja yhtenäispatenttijärjestelmää koskeviin keskusteluihin.

Jäsenyydestä hyötyä juristeille, asiamiehille ja insinööreille

AIPPIn jäseninä on immateriaalioikeuksien kehittämisestä kiinnostuneita asianajajia, lakimiehiä, patentti- ja tavaramerkkiasiamiehiä sekä tuomareita, tutkijoita ja insinöörejä. Kansallisten ryhmien jäsenet ovat suoraan myös kansainvälisen AIPPIn jäseniä.

Suomen AIPPI ry:n jäsenyyttä voi hakea vapaamuotoisella, yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi hakijan tausta ja harrastuneisuus immateriaalioikeuksien alalta.

Hyvä tapa tutustua yhdistyksen toimintaan on osallistuminen kansallisen raportin valmistelutyöryhmään. Se ei edellytä AIPPI ry:n jäsenyyttä tai kansainvälisiin kokouksiin osallistumista. Valmistelutyössä käydään läpi mielenkiintoisia immateriaalioikeudellisia kysymyksiä, ja työryhmiin osallistuminen on oivallinen keino lisätä ymmärrystä immateriaalioikeuden ajankohtaisista aihepiireistä ja tutustua alan kollegoihin.

AIPPI on tänä vuonna valinnut seuraavat aiheet kansallisten ryhmien valmisteltaviksi:

Patents: Inventorship of inventions made using AI

Trademarks: Trademark descriptiveness as a defense

Copyright: IP rights in data

General: Standing to litigate and effect on remedies

Kysymykset kokonaisuudessaan löytyvät Suomen AIPPI ry:n sivuilta täältä. Suomen AIPPI ry:n hallitus pyytää ilmoittamaan halukkuudesta osallistua kansallisten raporttien työryhmiin jäsenenä tai ryhmänvetäjänä. Halutessanne voitte ilmoittautua useampaankin työryhmään.

Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteerille osoitteeseen saara.heinonen@roschier.com.

Lisätietoa Suomen AIPPI ry:stä nettisivuilta www.aippi.fi ja kansainvälisestä AIPPIsta www.aippi.org.

Seuraa meitä ja osallistu keskusteluun myös Facebookissa ja Twitterissä!

Johanna Lilja
Suomen AIPPI ry:n puheenjohtaja

Saara Heinonen
Suomen AIPPI ry:n sihteeri