Tiesitkö, että….

…Keskuskauppakamarin hallitus perusti alkusyksystä 2007 teollis- ja tekijänoikeusasioihin keskittyvän IPR-valiokunnan. Suomen yritysten kehitykselle on välttämätöntä, että tietoa ja osaamista suojataan. Keskuskauppakamarin tavoitteena on tehostaa paitsi immateriaalioikeuksien (Intellectual Property Rights, IPR) suojaamista ja puolustamista myös niiden hyödyntämistä, jotta niissä piilevä taloudellinen etu saataisiin käyttöön.

IPR-valiokunta vahvistaa elinkeinoelämän IPR-asioiden edunvalvontaa ja yritysten välistä ”benchmarkkausta” eli parhaiden käytäntöjen jakamista. Sen toimikausi on 1.9.2007 – 31.12.2009.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Merja Karhapää (Vice President, SanomaWSOY Oyj) ja siihen kuuluu asiantuntijoita yritysmaailman eri sektoreilta; akateemisen puolen edustajana on Marja-Leena Mansala (IPR University Center).

 

…Euroopan yhteisö liittyi Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan?
Euroopan komissio ja unionin neuvosto ovat vuoden aikana hyväksyneet yhteisön liittymisen kansainväliseen mallisuojaa koskevaan Haagin sopimukseen sekä sen ns. Geneven asiakirjaan (vuodelta 2003), joka koskee mallien kansainvälistä rekisteröintiä.

Kun järjestelmä astuu voimaan 1.1.2008, EU:n valtioissa toimivat yritykset voivat hakiessaan sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (OHIM) yhteisömallin rekisteröintiä hakea samaan aikaan myös kansainvälistä rekisteröintiä, jota hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO).

Vastavuoroisesti Geneven asiakirjan sopimusosapuolet voivat kansainvälistä rekisteröintiä hakiessaan nimetä EU:n yhdeksi rekisteröinnin kohdemaaksi. Kuten tavaramerkeissä, Geneven asiakirjan sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen voi evätä haetun mallisuojan kyseisessä maassa.

Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO hallinnoi Haagin sopimusta:
http://www.wipo.int/hague/en/

…yhteisöpatenttia käsitellään taas?
Saadakseen yhteisöpatenttia ajettua eteenpäin, EU:n puheenjohtajana vuoden 2007 loppuun toimiva Portugal on laatinut uuden ehdotuksen tuomioistuinjärjestelmästä. Pääsääntöisesti ensimmäisen asteen tuomioistuimena olisi kussakin jäsenvaltiossa patenttiasioihin keskittyvä alioikeus.
Sen päätöksistä voisi valittaa keskitettyyn muutoksenhakutuomioistuimeen, jolla olisi kytkentä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimiin. Kansallisten tuomareiden apuna toimisivat patenttituomareista muodostetun poolin spesialistit.
Portugalin esitystä Towards an EU Patent Jurisdiction – Points for discussion (14492/07, 30.10.2007) on tiettävästi käsitelty marraskuun 22. päivänä ministerineuvostossa.
Portugalin luonnos:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st14/st14492.en07.pdf

Document 7001/08 LK/mg 1
Brussels, 27 February 2008
Council of the European Union
Working document, from Presidency to Working Party on Intellectual Property (Patents)
(Previous document: 5954/08 PI 5: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st05/st05954.en08.pdf)
EU Patent Jurisdiction – Main features of the Court system (first part); Remedies, procedures and other measures (second part)
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07001.en08.pdf