Teoreettista tajunnanvirtaa

(IPRinfo 1/2006)

Arvosteltu teos: Annamari Turunen: Innovations as Communication Processes. A Legal Architecture for Governing Ideas in Business. Lapin yliopistokustannus. Saarijärvi 2005. 456 s.

Annamari Turusen joulukuussa 2005 tarkastettua väitöskirjaa Innovations as Communication Processes on hankala sijoittaa mihinkään kategoriaan. Siinä käsitellään myös immateriaalioikeuksia, mutta näkökulma ei ole perinteinen lain sisällön tai soveltamisen tutkimus. Kysymys ei ole sen puoleen innovaatioiden taloustieteestäkään. Kirjan nimessä Habermasin mieleen tuova “kommunikaatio” taitaa olla ratkaiseva sana – kysymys on siis teoreettisesta yhteiskuntatutkimuksesta, joka voitaneen laveasti lukea oikeustieteeseen.

Kirjan punaisena lankana on luoda näkemys digitaaliajan liiketoiminnasta “dynaamisena” kokonaisuutena, johon vaikuttavat mm. valtion, yritysten ja yhteiskunnan intressit. Kirjoittaja näkee tässä kokonaisuudessa immateriaalioikeudet antamassa valtaa yritysintressille muiden kustannuksella.

Tulos ei ole sinänsä yllättävä, kun se perustuu muun kirjallisuuden referointiin. Immateriaalioikeuksien oikeuspoliittinen kritiikki on nähdäkseni ollut tutkimuksen valtavirtaa jo jonkin aikaa (ks. artikkelini IPRinfo 4/2005).

Kirjoittaja pyrkii todistelemaan kokonaisuuden muuttuvaa rakennetta esittelemällä useita immateriaalioikeuksien lohkoja. Osansa saavat domain-nimet tavaramerkkioikeudessa ja tietokoneohjelmat tekijän- ja patenttioikeudessa. Kirjassa on myös laajahko jakso rahoituksesta.

Kirjan loppujaksossa käsitellään Hohfeldin oikeuspositioita, jossa mielenkiintoisen tuntuisesti selitellään, mitä siirtyminen “jähmettyneistä” oikeussuhteista dynaamisempaan maailmaan merkitsee.

Olen ehkä väärä ihminen arvioimaan kirjan sisältöä tämän enempää. Päähuomion kirjassa kuitenkin saa kommunikaatioteoria mannermaisen yhteiskuntafilosofian hengessä. Totuuden nimissä Habermasini on jäänyt opiskeluaikojen pakollisten kurssien jälkeen unholaan, eikä tämänkään kirjan kahlaaminen innostanut siihen palaamaan.

Aika ajoin Annamari Turusen väitöskirja sai mieleeni juuri sellaisen teoreettisen tajunnanvirran, jonka tarkoitusperiä en ole koskaan ymmärtänyt. Esimerkiksi käykööt kaksi kontekstistaan irrotettua lausetta kirjan suomenkielisestä yhteenvedosta: “Funktionaalistuessaan dynamiikka muuttuu sekä määritelmällisesti että sisällöllisesti. Funktionaalinen dynamiikka perustuu siten ennemmin puhtaalle toiminnallisuudelle yhteistoimintana, kuin staattisuuteen pohjaavalle oikeuksien siirtelylle etupiiristä toiseen.”

Väitöskirja on valmistunut Juha Karhun johtamassa Lapin yliopiston tutkimusprojektissa. Oikeustaiteilijanakin tunnetun työnohjaajan vaikutus näkyy tässä väitöskirjassa sangen selvästi. Väitöstilaisuuden jälkeen selvisi, että Lapissa on valmisteilla useampikin tämän lehden lukijoita mitä luultavimmin kiinnostava tutkimus. Jäämme odottamaan mitä tuleman pitää.

Mikko Välimäki
FT
Svenska handelshögskolan