Tekijänoikeutta joka opelle

(IPRinfo 5/2010)

Katariina Sorvari: Opetustoimen tekijänoikeudet. WSOYpro OY. Helsinki, 2010. 279 s. ISBN 978-951-0-35545-9

OTT Katariina Sorvarin teos on muita opettajille tarkoitettuja tietolähteitä ja julkaisuja laajempi ja yksityiskohtaisempi. Kirjan rakenne on käsikirjamainen. Ensin avataan peruskäsitteet kokonaisuudessaan myös opettajien työn ulkopuolelta. Tämän jälkeen perehdytään teosten käyttämiseen opetustyössä. Selkeä jäsennys ja sisällys helpottavat kirjan käyttöä hakuteoksena, missä roolissa se todennäköisesti opettajilla yleensä onkin.

Kirjassa on seitsemän lukua ja liitteet. Ensimmäisessä luvussa perustellaan lyhyesti tekijänoikeuden rooli opetustyössä: tekijänoikeus on jatkuvasti opettajan työssä läsnä. Toinen luku avaa selkeästi ja ymmärrettävästi tekijänoikeuslain suojan kohteen, ja kolmas luku puolestaan pureutuu tekijän oikeuksiin.

Kirjan alkuosan asiat kootaan vielä yhteen neljännessä ja viidennessä luvussa, joissa myös tiivistetään teosten käyttäminen opetuksessa sekä teosten tekeminen opetuksessa. Kuudes luku käsittelee opettajalle tärkeitä tekijänoikeussopimuksia ja viimeinen luku kertoo tekijänoikeuden loukkauksen vastuusta.

Tarjottavaa myös syvempään tarpeeseen
Kirjaa voi lukea myös syvällisemmin: sillä on tarjottavaa myös opettajille, joilla on tavanomaista enemmän tekijänoikeusosaamista. Varsinkin teoksen alussa käsitteet avataan huolellisesti kokonaisuutena eikä vain opetustoimen näkökulmasta. Tämä selkeyttää tekijänoikeuden kokonaiskuvaa ja roolia myös opetuksessa.

Myös teosten käyttämistä opetuksessa käsittelevä osio tarjoaa yksityiskohtaista tietoa. Teosten tekemistä koskeva luku tuntuu kuitenkin sisältävän jo liikaakin knoppitietoa. Toisaalta tekijänoikeus on täynnä erilaisia käänteitä, ja kirjoittaja on ottanut roolikseen kertoa tekijänoikeuden kokonaisuuden yksityiskohtia myöten, joten mitään ei liene ollut syytä jättää pois.
Kirjan liitteistä löytyy tekijänoikeuslaki, yhteystietoja tekijänoikeutta koskeville verkkosivustoille sekä opetustoimeen liittyviä mallisopimuksia. Lukija jää vähän kaipaamaan tekijänoikeuden avainsanastoa, sillä termistö on tekijänoikeuden hankalimpia osuuksia, jolla on merkitystä myös tiedonhaussa.

Kirja on kaikkiaan sujuva, käytännönläheinen ja tekijänoikeuden mahdollisuuksia opettajan työssä esiin tuova perusteos. Sen soisi jatkossa löytyvän kaikista opettajanhuoneista.

Anni Hautanen
Projektikoordinaattori
IPR University Center