Tekijänoikeuksien kehitystyötä jo 45 vuotta

(IPRinfo 5/2010)

Tekijänoikeudellinen yhdistys tarjoaa tutkimus- ja tietopalveluita ja toimii alan keskustelufoorumina.

Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys r.y. (Upphovsrättsliga Föreningen i Finland) perustettiin vuonna 1965 edistämään tekijänoikeuslainsäädäntöä ja kehittämään alan kansainvälisiä sopimuksia. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä tekijänoikeustietoa sekä toimia alan yleisenä keskustelufoorumina.

Yhdistyksellä on runsaat 300 henkilöjäsentä ja noin 50 yhteisö- eli kannattajajäsentä. Hallituksessa on 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii Jukka Liedes.

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, keväällä ja syksyllä. Kokousten yhteydessä järjestetään perinteisesti iltapäiväseminaareja, joissa on esiintynyt merkittäviä koti- ja ulkomaisia tekijänoikeuden asiantuntijoita.

Yhdistyksen pysyviä toimintayksiköitä ovat Tekijänoikeusinstituutti ja Tekijänoikeuden tietokeskus.

Tutkimusta ja tietopalvelua Tekijänoikeusinstituutista
Tekijänoikeusinstituutti perustettiin vuonna 1993 yhdistyksen, opetusministeriön ja tekijänoikeusjärjestöjen välisellä sopimuksella. Se harjoittaa ja edistää tällä hetkellä mm. Euroopan integraatioon, teknologiakehityksen vaikutuksiin, kansainväliseen kehitykseen ja tekijänoikeuden talouteen liittyvää tekijänoikeuden tutkimus- ja selvitystoimintaa, toimittaa julkaisusarjaa (Tekijänoikeusinstituutin julkaisuja) sekä ylläpitää tekijänoikeuden erikoiskirjastona toimivaa Tekijänoikeuden tietokeskusta.

Julkaistujen selvitysten ja tutkimusten joukossa on 1980-luvulta lähtien toistunut eräs tekijänoikeuspolitiikkaa palveleva teema eli tekijänoikeusalojen taloutta koskevat selvitykset.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on siirrytty käyttämään Suomen aloitteesta WIPOssa kehitettyä kansainvälistä tutkimusmetodologiaa. Siinä keskitytään mittaamaan tekijänoikeudellisten ja tekijänoikeudesta riippuvien alojen jalostusarvon osuutta bruttokansantuotteesta ja niiden osuutta maan työvoimasta.

Tekijänoikeuden tietokeskuksen kirjaston kokoelmiin hankitaan alan kaikki kotimaiset ja keskeiset kansainväliset julkaisut. Tietokeskuksen kokoelmissa on n. 6 000 monografiaa, yli 11 000 artikkeliviitettä ja noin 400 elektronista viitettä.

Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää kirjastoa jäsenpalveluna. Muille tiedon tarvitsijoille se on avoin käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Tietokeskuksen informaatikkona toimii Maire Wikholm.

Kansainvälistä koulutusyhteistyötä
Yhdistys osallistuu vuosittain WIPOn yhteistyöohjelmaan liittyvän tekijänoikeusalan koulutusseminaarin järjestämiseen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, tekijänoikeusalan järjestöjen ja muiden suomalaisten toimijoiden kanssa. Kurssien osallistujat tulevat pääosin kehitysmaista. Koulutettavia on tähän mennessä ollut yhteensä lähes 130 yli 60 maasta. Syksyllä 2010 järjestettiin kuudestoista kurssi.

ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) on vuonna 1878 perustettu perinteikäs tekijänoikeuden alan kansainvälinen yhdistys. ALAIn jäsenet muodostavat kansallisia ALAI-ryhmiä. Suomen ALAI-ryhmä toimii Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen yhteydessä, ja yhdistyksen jäsenet voivat halutessaan liittyä siihen. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu 30 henkilöä. ALAIn toiminnan näkyvin muoto ovat vuorovuosin järjestettävät kansainväliset kongressit ja symposiumit.

Jaakko Eskola
Toimitusjohtaja, Osakeyhtiö Opus

Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys r.y.
Lauttasaarentie 1
00200 HELSINKI
Sihteeri Jaakko Eskola
puhelin 0400 412 769

Tekijänoikeuden tietokeskus
Lauttasaarentie 1
00200 Helsinki
puhelin 09 6810 1279