Tavaramerkkioikeuden pikkujättiläinen

(IPRinfo 2/2003)

Arvosteltu teos: Heidelberger Kommentar zum Markenrecht. C.F. Müller Verlag – Heidelberg, 2003; ISBN 3-8114-0804-9.

Saksalaiset ovat saaneet aikaan tuhdin paketin tavaramerkkitietoa. Upouusi saksalaisen kustantamon teos Heidelberger Kommentar zum Markenrecht sisältää melkoisen kokelman eurooppalaisesti tärkeää tavaramerkkitietoa. Teos kattaa sekä Saksan tavaramerkkioikeuden että yhteisön tavaramerkkiä koskevan järjestelmän. Kuin kaupan päälle lukija saa vielä suppeahkot ’minitietopaketit’ 15 muun maan kansallisesta tavaramerkkioikeudesta.

Teoksen ensimmäisen osan painopiste on saksalaisen tavaramerkkilainsäädännön käytännönläheisessä kommentoinnissa. Tämän vuoksi teos avautuu todennäköisesti paitsi tavaramerkkispesialisteille myös muille tietoa tarvitseville. Osassa käsitellään Saksan kansallisen tavaramerkkioikeuden lisäksi myös mm. Madridin sopimuksen ja lisäpöytäkirjan mukaista tavaramerkkisuojaa. Useat tämän osan laatijoista ovat itse saksalaisia asianajajia, mikä selittää käytännönläheisen otteen.

Ensimmäinen saksankielinen kommentaari yhteisötavaramerkkiasetuksesta

Teoksen toinen osa käsittelee yhteisötavaramerkkijärjestelmää. Kysymyksessä on ensimmäinen saksankielinen kommentaari yhteisön tavaramerkkiä koskevasta asetuksesta ja sen soveltamisesta. Sen ovat laatineet Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston kolmannen valituslautakunnan jäsen ja Saksan patenttituomioistuimen tuomari Achim Bender ja SMHV:n kolmannessa valituslautakunnassa toimiva lainopillinen neuvonanataja Philipp von Kapff.

Molemmat herrat siis soveltavat itse päivittäin työssään yhteisön tavaramerkkiasetusta ja myös luovat uutta oikeuskäytäntöä valituslautakunnassa. Näin ollen ei ole yllätys, että teos sisältää paljon esimerkeiksi annettuja valituslautakunnan ratkaisuja – useat juuri kolmannesta valituslautakunnasta, mutta myös paljon muita.

Teoksen toinen osa on laadittu saksalaisella tunnollisuudella ja voimia säästämättä. Painopiste on käytännönläheinen ja myös prosessikysymyksille on annettu huomiota.

Asiamiehen kannalta hyödyllisiä ovat erityisesti teoksesta löytyvät asiahakemisto ja oikeustapaushakemisto.
Oikeustapaushakemistossa tapaukset on luokiteltu niiden ’tavaramerkkinimien’ mukaan; eli sieltä löytyvät hakusanat niin ’BABY DRY’ kuin ’THE SMELL OF FRESH CUT GRASS’ -tapauksiin. Oikeustapausten osalta on annettu tieto paitsi siitä, missä tapausta on tässä teoksessa kommentoitu, myös sen GRUR -julkaisun numero, jossa tapaus on esitelty.

Teoksen ’minitietopaketteihin’ sisältyy myös USA:n tavaramerkkijärjestelmän esittely, mutta hämmästyttävästi ei kuitenkaan Suomea – näin vaikka yksi kirjan saksalaisista tekijöistä on todellinen Suomen ystävä ja kuulema viettänyt opiskeluaikansa ehdottomasti parhaat kuukaudet Helsingin valoisissa kesäöissä.

Mia Pakarinen
Lakimies
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) SMHV (engl. OHIM)